Здавалка
Главная | Обратная связь

Розв'язання індивідуальних і колективних трудових спорівСпільність інтересів колективу підприємства, установи, органі­зації у цілому виключає антагоністичний (непримиренний) характер суперечностей, але не самі суперечності. Суперечності, що виника­ють між власником або уповноваженим ним органом з одного боку і працівником з іншого боку з приводу застосування законодавства про працю чи встановлення умов праці при недосягненні між ними згоди, називаються індивідуальними трудовими спорами.

Суперечності переростають у трудовий спір тоді, коли працівник не зміг урегулювати його безпосередньо з власником-керівником і звертається із заявою про задоволення своїх вимог (претензій) до органу, уповноваженого розглянути і вирішити спір, що виник. Індивідуальні трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах та місцевими судами.


304________________ ,____________________________

Комісія по трудових спорах (КТС) - це орган досудового розглядуспорів, який обираються загальними зборами чи конференцією трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менше 15 чоловік. Працівник може звернутися до КТС у тримісячний строк з дня, коли дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. КТС зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви у присутності працівника, який подав заяву, і прийняти відповідне рішення. У разі коли працівник або власник-керівник не згодні з рішенням КТС, вони мають право звернутися до суду, який остаточно вирішує індивідуальний трудовий спір. Відповідно до Конституції України працівник має право звернутися до суду за вирішенням трудового спору і не звертаючись до КТС.

Інші природа і порядок вирішення колективних трудових спорів, які регулюються Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р. Цей Закон спрямований на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.

Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

• установлення або зміни існуючих соціально-економічних
умов праці та виробничого побуту;

• укладення чи змін колективного договору, угоди;

• виконання колективного договору, угоди або окремих їх
положень;

• виконання вимог законодавства про працю.

Головною особливістю вирішення колективних трудових спорів є те, що вони вирішуються спочатку примирною комісією та незалежним посередником, а по суті — трудовим арбітражем.

Трудовий арбітраж складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб. Рішення трудового арбітражу приймається за обов'язковою участю представників сторін і представників інших зацікавлених органів та організацій. Трудовий арбітраж має, як правило, прийняти рішення впродовж 10 днів з дня отримання заяви.

Страйк застосовується як крайній захід, коли всі інші можливості вирішення колективного трудового спору вичерпано. Орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний письмово попередити власника або уповноважений ним орган не пізніш ніж за 7 днів до початку страйку. Страйк - це тимчасове, колективне, добровільне припинення


_________________________________________________________ 305

роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) на підприємстві (в структурному підрозділі) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Нікого не може бути примушено до участі або до неучасті у страйку. Деякі категорії працівників не мають права на страйк (наприклад, державні службовці, працівники суду, служби безпеки, збройних сил, прокуратури, міліції). Страйки можуть бути заборонені в період проголошення надзвичайного стану або у воєнний час.

20 — 5-1314


306_____________________________________________©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.