Здавалка
Главная | Обратная связь

Відносини, які регулюються фінансовим законодавствомФінансове законодавство включає норми Конституції України (ст. 95-101 та ін.), Закони України: "Про бюджетну систему України", "Про систему оподаткування", "Про банки і банківську діяльність", Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.; відповідні укази Президента України, інструкції Національного банку України та ін.

Фінансове право - це галузь права, що врегульовує відносини, які складаються у процесі мобілізації (збирання), розподілу і використання державних коштів.

Суб'єктами фінансових відносин є: держава, її органи та організації, представницькі органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та інші структури, окремі громадяни. Предметом фінансово-правових правовідносин є відносини, що виникають при безпосередньому формуванні, розподілі та використанні централізованих і децентралізованих фондів коштів, які є частиною національного доходу країни і необхідні для функціонування держави.

Централізовані фонди коштів перебувають в розпорядженні держави. За їх рахунок фінансуються видатки держави: утримання Збройних Сил України, міліції та правоохоронних органів, освіта, охорона здоров'я, культура, соціальний захист населення, охорона природи тощо. Децентралізовані фонди коштів утворюються в усіх галузях народного господарства підприємствами, організаціями, установами цих галузей.

Фінансове право регулює відносини у сфері бюджету, доходів, податків, видатків, бюджетного фінансування, державного, майнового та особистого страхування, банківського кредитування і розрахунків, інноваційної діяльності, фінансового контролю і грошового обігу. За характером цих відносин у системі фінансового права виділяються відповідні інститути (податкове, банківське право та ін.).

Фінансові правовідносини - це юридична форма закріплення економічних відносин. Вони мають такі ознаки:

• одним із суб'єктів їх виступає держава, яка бере в них участь безпосередньо або через уповноважені нею фінансові чи кредитні органи;


_________________________________________________________ 313

• об'єктом відносин є кошти або грошові зобов'язання у
зв'язку з формуванням, розподілом або використанням
централізованих чи децентралізованих фондів коштів;

• виникнення, зміна або припинення їх обумовлюється
законом або іншим нормативним актом, яким визначаються
права та обов'язки суб'єктів.

Методом фінансово-правового регулювання (тобто впливу дер­жави на суб'єкти фінансових відносин) є метод владних приписів. За цією ознакою певні грошові відносини (фінансові) відрізняються від цивільно-правових (купівля-продаж, поставка).

Велике значення у фінансовій діяльності держави, у забезпеченні її економічного і соціального розвитку має дотримання фінансової і касової дисципліни, забезпечення законності у мобілізації, розподілі та використанні коштів, здійсненні фінансових операцій, у виконанні підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності правил ведення касових операцій (витрати грошей за цільовим при значенням, прийняття та видача готівки, своєчасна здача готівки до банку).

Контроль за дотриманням фінансової і касової дисципліни здійснюють органи державної влади та управління, зокрема Рахункова палата Верховної Ради, Національний банк, Міністерство фінансів України, прокуратура, органи міліції, державні та приватні аудиторські організації та ін. Методи цього контролю такі: ревізії, перевірки, обстеження, аналіз тощо. Головний метод — ревізія — полягає у перевірці господарсько-фінансової діяльності підприємств, організацій та установ.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.