Здавалка
Главная | Обратная связь

Семінарське заняття №2



ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з курсу „Правознавство"

Лекція №1

Тема №1 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

План

1.Поняття і ознаки держави.

2.Внутрішні і зовнішні функції держави.

3.Поняття і ознаки права.

4.Поняття і структура правовідносин.

Література: 2, 5,6,7, 8,10

 

Лекція №2

Тема №1 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

План

1.Поняття і основні ознаки правової держави.

2.Головні напрями формування правової держави в Україні.

3.Конституції, закони і підзаконні акти.

4.Цілі і форми систематизації нормативно-правових актів

Література: 2, 5,6,7, 8,10

Лекція №3

Тема №2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

План

1.Конституція України - основний закон держави.

2.Акт проголошення незалежності України, декларація про державний суверенітет.

3.Поняття громадянства України

4.Конституційні права та обов’язки людини і громадянина.

5. Система органів державної влади за Конституцією України.

Література: 3,4,5,6, 7, 9,10,12, 15

Лекція № 4

Тема № 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

План

1.Відносини, які регулюються адміністративним правом.

2.Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.Поняття адміністративної проступку.

4.Види адміністративних стягнень.

Література: 3,5,9,14

Лекція №5

Тема № 6 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

План

1.Загальні положення цивільного права України

2. Відносини, які регулюються цивільним правом.

3. Форми власності в Конституції України.

4.Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

 

Література: 4, 11,13

 

Лекція №6

Тема № 6 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

1. Поняття та ознаки зобов’язання

2. Виконання зобов’язань

3. Умови належного виконання зобов’язань

 

Література: 4, 11,13

 

Лекція №7

Тема № 7 ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

План

І.Поняття, сторони і зміст трудового договору. Трудові правовідносини.

2.Умови і порядок прийняття на роботу.

3.Порядок припинення трудового договору за ініціативою працівника. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним особи.

4.Робочий час і час відпочинку.

5.Порядок розгляду індивідуальних трудових суперечок.

Література: 3,6,7,10

 

Лекція №8

Тема № 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

План

1.Загальна характеристика кримінальної відповідальності

2. Поняття і ознаки злочину.

3.Стадії скоєння злочину.

Література: 2,5,8,9

Лекція №9

Тема № 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

План

1. Види кримінальних покарань.

2.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Література: 2,5,8,9

 

Лекція №10

Тема № 9 СУДОВІ І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

План

1.Загальна характеристика судової системи України.

2.Конституційний Суд України.

3.Господарські суди України: система і повноваження.

4.Система органів прокуратури України.

 

Література:1,4,7,11

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З курсу «Правознавство»

Семінарське заняття №1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Питання:

1. Поняття і ознаки, функції держави та права.

2. Ознаки функції держави.

3. Класифікація держав за формами правління, формами державного устрою, політичні режими).

4. Джерела права.

 

Питання для самоперевірки і контролю

1. Основні форми здійснення функцій держави.

2. Цивільне суспільство і держава.

3. Поняття і види соціальних норм.. Співвідношення права та моралі. Об'єктивне та суб'єктивне право. Юридичний обов’язок.

4. Поняття та види джерел права. Закони та підзаконні акти.

5. Система права. Галузі та інститути права. Загальна характеристика галузей права України.

6. Поняття та види норм права. Структура норми права.

7. Систематизація нормативно-правових актів, її мета та види..

8. Поняття законності та правопорядку. Гарантії законності та правопорядку.

9. Поняття, види та ознаки правопорушення. Склад правопорушення.

10.Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстава та мета юридичної відповідальності.

11.Влада та соціальні норми у первісному суспільстві. Загальна характеристика теорій походження держави. Виникнення держави і права.

12.Поняття та основні ознаки правової держави.

13.Поняття і структура правовідносин.

14.Поняття законодавства, його система.

15.Відмінності між правом і законом.

Література: 1,8,10

табл. 1ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Питання Відповідь
1. Поняття форми державного правління    
2. Види форм державного правління  
В Україні форма державного правління  
Поняття форми державного устрою  
5. Види форм державного устрою  
В Україні форма державного устрою  
7. Поняття форми політичного режиму  
8. Види форм політичного режиму  
9. В Україні форма політичного режиму  

 

 

Семінарське заняття №2







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.