Здавалка
Главная | Обратная связь

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИПитання:

1. Предмет правового регулювання цивільного права

2. Суб’єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика

3. Право власності та його захист (поняття, форми, підстави виникнення, припинення)

 

Питання для самоперевірки і контролю

1. Загальна характеристика цивільного права України.

2. Цивільно-правові відносини.

3. Фізична особа як суб'єкт цивільного права.

4. Юридична особа як суб'єкт цивільного права. Види юридичних осіб.

5. Об'єкти цивільних прав.

6. Особисті немайнові права фізичної особи.

7. Поняття, види і форма угод.

8. Умови дійсності угоди. Недійсність угоди.

9. Право власності і його зміст.

10.Форми права власності.

11.Цивільно-правовий захист права власності.

12. Речові права на чуже майно.

13. Поняття спадкування.

14.Черги спадкоємців згідно із законом

15.Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

Література: 2,4,6,9

Табл.. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Питання Відповіді
1. Поняття спадкування  
2. Спадкування відбувається двома шляхами - -
3. Заповіт це…  
До першої черги спадкування за законом відносяться ·   · ·
До другої черги спадкування за законом відносяться · ·
До третьої черги спадкування за законом відносяться ·
До четвертої черги спадкування за законом відносяться ·
До п’ятої черги спадкування за законом відносяться · ·
Що таке обов’язкова частка у спадщині?  
Місце прийняття спадщини  
Загальні вимоги до форми заповіту · · ·
Строки для прийняття спадщини  
Яким документом посвідчується право на спадщину на нерухоме майно  

 

 

Семінарське заняття №5

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Питання:

1. Поняття зобов’язань

2. Підстави виникнення і припинення зобов’язань

3. Умови належного виконання зобов’язань

 

Питання для самоперевірки та контролю

1. Як називаються суб’єкти зобов’язань?

2. Назвіть підстави виникнення зобов’язань

3. Чим відрізняються правові наслідки неналежного та належного виконання зобов’язань?

4. Які правила належного виконання зобов’язання Вам відомі?

5. Які правові наслідки невиконання зобов’язання передбаченні чинники вам?

6. Які засоби забезпечення виконаних зобов’язань Вам відомі?

7. Що таке застава та їх види?

8. Чим відрізняється гарантія від поруки?

9. Що таке завдаток та його види?

 

Семінарське заняття №6

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Питання:

1. Предмет правового регулювання трудового права

2. Поняття і зміст трудового договору.

3. Підстави припинення трудового договору (з ініціативи власника або уповноваженої ним особи, за ініціативою працівника. )

 

Питання для самоперевірки і контролю

1. Контракт як особливий вид трудового договору.

2. Умови і порядок прийняття на роботу.

3. Поняття і види переводів на іншу роботу.

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Поняття і види часу відпочинку.

6. Оплата праці

7. Робочий час і його види.

8. Скорочений і неповний робочий час.

9. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

10. Трудова дисципліна.

11. Види дисциплінарних стягнень.

12. Порядок накладення і зняття дисциплінарних стягнень.

13. Відповідальність за прогул.

14. Відповідальність за появу на роботі в нетверезому стані.

15.Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємства.

16. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

 

Література:4,6,10

Табл. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Питання Відповіді
1. Поняття трудового договору  
Який основний нормативно-правовий акт, регулює трудові відносини?  
Форма трудового договору  
Різновиди трудових договорів · · · · ·
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника  
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця  
Поняття робочого часу  
Види робочого часу · · - - · - -
Нормальна тривалість робочого часу  
Тривалість робочого часу для працівників від16до18 років  
Тривалість робочого часу для працівників від15до16 років  
Які нормативні акти регулюють питання щодо часу відпочинку?  
Що таке час відпочинку?  
Які різновиди часу відпочинку Ви знаєте?  
Які святкові та неробочі дні передбачає законодавство України?  
Відпустка це…  
Різновиди відпусток · - - - - · · · - - - ·  
Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки  

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.