Здавалка
Главная | Обратная связь

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОПитання:

1. Закріплення державного, народного і національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України.

2. Акт проголошення незалежності України.

3. Референдум І грудня 1991 р.

4. Питання правонаступництва України.

5. Конституція України - основний закон держави.

6. Конституційна форма управління, державного устрою і політичного режиму України.

7. Державні символи України.

8. Державна мова України.

9. Конституційний статус мов національних меншин.

10.Поняття громадянства України (підстави отримання та припинення)

 

Питання для самоперевірки і контролю

1.Історія конституційного розвитку України. 2. Правонаступництво України.

3. Конституція України — Основний закон держави і суспільства.

4. Конституційна форма правління, державного устрою і державного режиму й Україні.

5. Територіальний устрій України.

6. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

7. Законодавство про мови в Україні.

8. Конституційний статус національних меншин і корінних народів України.

9. Конституційний принцип розподілу державної влади.

10. Єдність і відмінність понять «людина», «особистість», «громадянин».

11. Інститут громадянства України.

Література: 2,3,6,7

 

Табл.2КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Питання Відповідь
Поняття громадянства  
2. Нормативно-правові акти, які регулюють питання пов’язане з громадянством -   -
3. Документи, які підтверджують громадянство - - - - - - - - - -
Громадянство України набувається - - - - - - - - - -  
5. Громадянство України припиняється: - внаслідок …..   -в наслідок ….. - на підставі ….  

 

Семінарське заняття №3

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Питання:

1. Предмет правового регулювання адміністративного права

2. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Поняття адміністративної проступку.

4. Види адміністративних стягнень та їх характеристика.

 

Питання для самоперевірки і контролю.

1. Поняття, сфери і методи державного управління.

2. Поняття і види адміністративного примусу.

3. Поняття, ознаки і підстави адміністративної відповідальності.

4. Поняття і ознаки адміністративної проступку.

5.Склад адміністративної проступку

6. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Література: 3,8,9,15

Табл. 3АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Питання відповідь
1. Дайте визначення адміністративної відповідальності  
2. Підстава адміністративної відповідальності  
3. Дайте визначення адміністративному проступку  
4. Які адміністративні стягнення передбачені для повнолітніх? - - - - - - - - …
5. Які адміністративні стягнення передбачені для неповнолітніх? - - - -  
Що об’єднує адміністративну відповідальність з іншими видами юридичної відповідальності?  
7. Чим адміністративна відповідальність відрізняється від інших видів юридичної відповідальності?  

 

Семінарське заняття №4©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.