Здавалка
Главная | Обратная связь

Семінарське заняття №7КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Питання:

1. Поняття і ознаки злочину.

2. Поняття неосудності.

3. Стадії скоєння злочину.

4. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

5. Співучасть в скоєні злочину.

6. Види кримінальних покарань.

7. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

 

Питання для самоперевірки і контролю

1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України

2. Дія кримінального закону в часі, в просторі, по колу осіб.

3. Класифікація злочинів.

4. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

5. Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.

6. Склад злочину.

7. Об'єкт і об'єктивна сторона складу злочину.

8. Суб'єкт і суб'єктивна сторона складу злочину.

9. Поняття осудності, неосудності і обмеженої осудності.

10. Види співучасників.

11. Обставини, що виключають злочинність діяння.

12. Обставини, що пом'якшують покарання.

13. Обставини, що обтяжують покарання.

 

Література: 11,13,15

Табл.КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Питання Відповіді
Поняття злочину  
Строк та вид покарання за особливо тяжкі злочини  
Строк та вид покарання за тяжкі злочини  
Строк та вид покарання за злочини середньої тяжкості  
Види кримінальних покарань  

 

Семінарське заняття № 8

СУДОВІ І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Питання:

1. Конституційні принципи правосуддя та загальна характеристика судової системи України.

2. Конституційний Суд України.

3. Господарські суди України: система і повноваження.

 

Питання для самоперевірки і контролю

1. Конституційний статус та повноваження Конституційного суду України.

2. Конституційні принципи правосуддя.

3. Правовий статус прокуратури

4. Система органів прокуратури України.

5. Правовий статус міліції України (поняття, види)

6. Правовий статус Служби безпеки України

7. Адвокатура України.

8. Нотаріат в Україні.

 

Література: 3,5,9,11

Тести

1. Засновником якої теорії походження держави і права був старогрецький філософ Аристотель:

а) Теологічна теорія

б) Патріархальна теорія

в) Органічна теорія

г) Теорія суспільного договору

2. Яка з перерахованих теорій не відноситься до теорій походження держави і права:

а) Теорія насильства

б) Психологічна теорії

в) Економічна теорія

г) Теорія доказів

Прихильники якою з теорій походження держави і права стверджували, що існують природні права людини:

а) Органічна теорія

б) Теологічна теорія

в) Теорія суспільного договору

г) Патріархальна теорія.

Які з перерахованих ознак не відносяться до ознак держави:

а) Володіє вищою юридичною силою

б) Публічна організована влада

в) Наявність території

г) Суверенітет

Які з перерахованих функцій не відносяться до функцій держави?

а) Економічна

б) Правотворча

в) Соціальна

г) Екологічна

Які з перерахованих функцій не відносяться до функцій держави?

а) Управлінська функція

б) Фінансова функція

в) Політична функція

г) Функція оборони країни

Які з перерахованих функцій держави є тимчасовими:

а) Забезпечення миру

б) Функція співпраці з іншими державами

в) Інтеграція в світову економіку

г) Ліквідація наслідків катастроф, аварій, стихійних лих.

Вкажіть який з представлених варіантів не відноситься до форм державного правління:

а) Монархія

б) Напівпрезидентська республіка

в) Конфедерація

г) Дуалістична монархія

Яка з вказаних ознак характеризує парламентарну республіку:

а) Уряд формується більшістю в парламенті

б) Розділ держави може розпустити парламент

в) Президент володіє правому вето

г) Розділ держави править довічно

Який з вказаних політичних (державних) режимів не відноситься до демократичних режимів:

а) Олігархічний

б) Консервативний

В) Ліберальний

г) Радикальний

Які з вказаних ознак характеризує конфедерацію:

а) Імперія

б) Унітарна держава

в) Конфедерація

г) Федерація

Якою з вказаних ознак характеризують конфедерацію:

а. ) Єдина система законодавства

би. ) Відсутність єдиного бюджету

у.) Верховна влада належить федеральним державним органам

р.) Єдине громадянство

Які з перерахованих норм не відносяться до соціальних норм

а). норми моралі

би). корпоративні норми

у). Технічні норми

г). Релігійні норми

Які з перерахованих ознак характеризують право в об'єктивному сенсі?

а) Норми права містяться в свідомості людей

б) Норми права обов'язкові для виконання тільки для віруючих

в) Норми права встановлюються державою

г) Виконання норм права забезпечується громадською думкою

Які з вказаних понять відноситься до "суб'єктивного права"?

а) Інформаційне право

б) Право на підприємницьку діяльність

в) Правотворчість

г) Конституційне право

Які з перерахованих понять не відносяться до джерел (формам) має рацію:

а) Біблія

б) Закон

в) Юридичний прецедент

г) Конституційний договір

Які з перерахованих понять не є нормативно-правовими актами?

а) Конституція

б) Ухвала Кабінету Міністрів

в) Вирок суду

г) Вирішення органу місцевого самоврядування

Нормативно-правові акти Президента України — це:

а) Закони

б) Інструкції

в) Ухвали

г) Укази

Які з перерахованих нормативно-правових актів не відносяться до підзаконних актів:

а) Вирішення Конституційного Суду

б) Розпорядження розділів місцевих державних адміністрацій

в) Вирішення органів місцевого самоврядування

г) Інструкції міністерств

Які критерії лежать в основі ділення права на галузі?

а) Метод заохочень і обмежень

б) Метод і предмет правового регулювання

в) Диспозитивний метод і метод координації

г) Предмет правового регулювання

Які з вказаних форм державного (територіального) пристрою не відносяться до складних держав:

а) Імперія /

б) Унітарна держава

в) Конфедерація

г) Федерація

Предмет правового регулювання — це: суспільні відносини

а) предмет матеріального світу

б) норми має рацію

в) фізичні особи і організації

Які з перерахованих понять не відносяться до галузей права:

а) Адміністративне право

б) Інформаційне право

в) Кримінальне право

г) Трудове право

Які з перерахованих понять не відносяться до галузей права?

а) Конституційне право

б) Карно-процесуальне право

в) Транспортне право

г) Цивільне право

Які із запропонованих понять не відносяться до видів систематизації законодавства?

а) Диспозиція

Б) Інкорпорація

в) Консолідація

г) Кодифікування

Які із запропонованих понять відносяться до структури норми має рацію:

а) Облік

б) Гіпотеза

в) Суб'єкт

г) Зміст

Які елементи включає структура правовідносин?

а) Суб'єкт, об'єкт і зміст

б) Суб'єкт, об'єкт, суб'єктивну сторону, об'єктивну сторону.

в) Правоздатність і дієздатність

г) Правосуб'єктність і юридичні факти

Які з перерахованих понять не відносяться до суб'єктів правовідносин?

а) Держава

б) Фізичні особи

в) Юридичні особи

г) Речі (майно)

Які з перерахованих ознак не характеризують правопорушення:

а) Караність

б) Винність

в) Законність

г) Діяння

Які з перерахованих понять не відносяться до провини:

а) Цивільний делікт

б) Злочин

в) Адміністративне правопорушення

г) Дисциплінарна провина

Який із запропонованих видів відповідальності не можна віднести до юридичної відповідальності?

а) Політична відповідальність

б) Кримінальна відповідальність

в) Дисциплінарна відповідальність

г) Адміністративна відповідальність

Яке з вказаних понять не відноситься до видів суверенітету?

а) Цивільний суверенітет

б) Народний суверенітет

в) Національний суверенітет

г) Державний суверенітет

Яке з вказаних положень не було закріплено в Декларації про державний суверенітет?

а) Україна самостійно встановлює порядок організації охорони природи на території республіки

б) Територія України є недоторканною і неподільною

в) Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна держава

г) Державу гарантує і забезпечує національно-культурне відродження і розвиток українського народу

Який з перерахованих розділів відсутній в Конституції України?

а) Вибори, референдум

б) Прокуратура

в) Міліція

г) Правосуддя

Який з перерахованих розділів відсутній в Конституції України?

а) Форма державного правління

б) Територіальний пристрій України

в) Автономна Республіка Крим

г) Місцеве самоврядування

Який з перерахованих розділів відсутній в Конституції України?

а) Верховна Рада України

б) Конституційний Суд України

в) Президент України

г) Верховний Суд України

Який вид конституції вказаний не вірно?

а) Гнучкі конституції

б) Писані конституції

в) Жорсткі конституції

г) Розписані конституції

Які властивості не відносяться до юридичних властивостей Конституції України?

а) Конституція володіє найвищою юридичною силою

б) Конституція має народний характер

в) Конституція має особливий порядок ухвалення

г) Конституція має особливий порядок внесення змін

Яке з вказаних тверджень не вірно?

а) Україна — це унітарна держава

б) Україна — це за формою правління змішана держава

в) Україна — це президентська республіка

г) Україна — це демократична держава©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.