Здавалка
Главная | Обратная связь

Бібліографічний списокОсновна література:1, 5-6, 7, 20.

Додаткова література:5, 6, 7-15, 16-18, 20-21, 45.


Тема 4. Адміністративне право

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- систему адміністративного права України;

- джерела адміністративного права;

- адміністративно-правові відносини;

- адміністративне правопорушення;

- засоби адміністративного впливу.

 

План вивчення теми

 

1. Адміністративне право як галузь права.

2. Поняття та види адміністративних правопорушень.

3. Адміністративна відповідальність.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При вивченні першого питання студентам треба звернути увагу на те, що адміністративне право - це система правових норм, які регулюють суспільні відносини управлінського характеру, що виникають у сфері державно-управлінської діяльності органів виконавчої влади.

Студенти повинні знати, що предметом адміністративного права є державне управління, тобто управління людьми і їх колективами з боку органів держави. У більш вузькому розумінні державне управління - це управління, яке здійснюється органами виконавчої влади. Саме воно й складає предмет адміністративного права. До специфічних ознак, які визначають сутність державного управління належать:

- загальнодержавний характер;

- виконавча діяльність, що здійснюється на основі закону;

- об’єктом виконавчої діяльності є економіка, соціально-культурне й адміністративно-політичне будівництво;

- організуючий зміст державного управління, безперервність і постійність;

- розпорядчий характер.

Студентам треба знати, що державне управління в Україні - це підзаконна, юридично-владна, організуюча діяльність державних органів виконавчої влади, яка полягає в практичному виконанні законів у процесі повсякденного управління господарським, соціально-культурним і адміністративно-політичним будівництвом.

Крім того, студентам треба уяснити, що адміністративно-правові відносини можна визначити як відносини:

- між вищими і підпорядкованими їм органами державного управління;

- між органами державного управління і відомчими державними підприємствами, установами і організаціями;

- між органами державного управління і недержавними підприємствами, організаціями;

- між органами державного управління і громадянами.

Крім того, студенти повинні знати, що вищим органом державного управління є Кабінет Міністрів України КМУ.

Студентам треба також знати, що систему джерел адміністративного права складають:

- Конституція України;

- Кодекс про адміністративні правопорушення;

- Закони України: «Про об єднання громадян», «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» - та ін.;

- Постанови Верховної Ради України;

- Укази і розпорядження Президента України;

- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

- нормативні акти виконавчих органів влади та органів місцевого самоврядування.

При розгляданні другого питання студентам треба запам’ятати, що адміністративне правопорушення - це протиправна, провинна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян на встановлений порядок управління, і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Студентам треба знати, що адміністративне правопорушення характеризують такі ознаки:

- протиправність дії або бездіяльності,

- вина,

- карність,

- суспільна небезпечність.

Склад адміністративного правопорушення становлять:

- суб’єкт - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 16 років, осудні особи, посадові особи;

- об’єкт - суспільні відносини, які складаються у сфері адміністративно-організаційної діяльності і порядку управління, людина, її здоров’я, честь і гідність, власність, права і свободи громадян,

- суб’єктивна сторона - вина у формі умислу або необережності,

- об’єктивна сторона - причинно-наслідковий зв’язок між дією і шкідливими наслідками.

Студенти повинні знати, що Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає види правопорушень.

Крім того, студентам треба знати, що до основних завдань Кодексу про адміністративні правопорушення входять:

- охорона соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, а також юридичних осіб, суспільно-конституційного ладу України; усіх форм власності, встановленого порядку управління, державного і громадського порядку;

- зміцнення законності;

- запобігання правопорушенням;

- виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання Конституції та законів України.

При розгляданні останнього питання студентам треба запам’ятати, що адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, заходів державного примусу.

Студентам також треба знати, що адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли 16-річного віку.

Не підлягають адміністративній відповідальності особи, які діяли:

- у стані крайньої необхідності;

- у стані необхідної оборони;

- у стані неосудності.

Студенти повинні знати, що адміністративне стягнення - це необхідний правовий наслідок порушення (невиконання) адміністративних заборон, що полягає в осуді поведінки порушника і обмеженні його особистих благ, матеріальних та інших правових інтересів, в чому виражається оцінка вчиненого діяння.

Студентам треба запам’ятати, що види адміністративних стягнень визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачені заходи адміністративного впливу щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративне правопорушення, заходи адміністративного примусу, а також визначаються органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 

Ключові поняття

 

Адміністративне право - це система правових норм, які регулюють суспільні відносини управлінського характеру, що виникають у сфері державно-управлінської діяльності органів виконавчої влади.

Державне управління - це підзаконна, юридично-владна, організуюча діяльність державних органів виконавчої влади, яка полягає в практичному виконанні законів у процесі повсякденного управління господарським, соціально-культурним і адміністритивно-політичним будівництвом.

Компетенція - це сукупність прав, обов’язків та повноважень організацій і держави в цілому, наданих для виконання їх функцій. Компетенція має чітко визначені рамки і встановлюється нормативно-правовими актами.

Адміністративне правопорушення - це протиправна, провинна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян на встановлений порядок управління, і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення заходів державного примусу.

Адміністративне стягнення - це необхідний правовий наслідок порушення, невиконання адміністративних заборон, що полягає в осуді поведінки порушника і обмеженні його особистих благ, матеріальних та інших правових інтересів, в чому виражається оцінка вчиненого діяння.

 

Питання для самоконтролю:

1. Визначте поняття державного управління.

2. Надайте поняття адміністративного права України.

3. Розгляньте та охарактеризуйте систему та джерела адміністративного права.

4. Охарактеризуйте Кодекс України про адміністративні правопорушення.

5. Охарактеризуйте адміністративні правовідносини.

6. Визначте склад адміністративного правопорушення.

7. Надайте поняття адміністративної відповідальності.

8. Визначте поняття та охарактеризуйте види адміністративних стягнень.

9. Охарактеризуйте правовий статус органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.