Здавалка
Главная | Обратная связь

Система, органи й посадові особи місцевого самоврядуванняСистема місцевого самоврядування включає:

1) територіальну громаду;

2) сільську, селищну, міську Раду;

3) сільського, селищного, міського голову;

4) виконавчі органи сільської, селищної, міської Ради;

5) районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

6) органи самоорганізації населення.

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської Ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року можуть утворюватися районні в місті Ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи й обирають голову Ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.

Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Місцевий референдум є формою прийняття територіальною громадою рішень із питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

Загальні збори громадян за місцем проживання є зібранням усіх або частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення.

Члени територіальної громади мають право ініціювати роз­гляд у Раді (в порядку місцевої ініціативи) будь–якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Сільські, селищні, міські Ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами.

Обласні й районні Ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, район­них у містах (у разі їх створення) Рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані Радами виконавчі органи.

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

Територіальна громада має право проводити громадські слу­хання, тобто зустрічатися з депутатами відповідної Ради й по­садовими особами місцевого самоврядування, під час яких чле­ни територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушу­вати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування з метою більш ефектив­ного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об'єднань, що підлягають реєстрації відповідно до законодавства в органах Міністерства юстиції України.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.