Здавалка
Главная | Обратная связь

Юридична відповідальність за порушення житлового законодавстваЖитлове правопорушення – це протиправне, винне діяння деліктоздатної особи, що посягає на охоронювані законом житлові правовідносини, за що законодавством передбачається кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно–правова і матеріальна відповідальність.

Житловим кодексом України передбачено, що особи несуть кримінальну, адміністративну чи іншу юридичну відпові­дальність згідно із законом, якщо вони винні:

1) у порушенні порядку прийняття і зняття з обліку тих, що потребують житла, порядку надання житла;

2) в недотриманні установленого терміну заселення жилих приміщень;

3) у порушенні правил користування жилими приміщення­ми, санітарних правил утримання місць загального користуван­ня, використання їх не за призначенням;

4) у порушенні правил експлуатації житла, безгосподарності при його утриманні;

5) в пошкодженні житла, устаткування і об'єктів благоуст­рою, та у вчиненні інших правопорушень, передбачених чинним законодавством.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) вміщує окремі статті в гл. 8 (ст. 97) і в гл. 11 «Адмі­ністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово–комунального господарства та благоустрою».

У ст. 97 (КупАП) закріплюється норма, що передбачає адміні­стративну відповідальність за самовільне будівництво будинків або споруд, а також самовільну зміну архітектурного вигляду бу­динків або споруд під час їх експлуатації. За такі дії на громадян накладається адміністративний штраф у розмірі від п'яти до деся­ти неоподатковуваних мінімумів, а на посадових осіб – від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У главі одинадцятій вміщуються наступні склади адмініст­ративних правопорушень:

1) порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень;

2) порушення правил користування жилими приміщеннями і жилими будинками;

3) самоправне заняття жилого приміщення;

4) порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

5) знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів;

6) порушення правил тримання собак і котів.

Кримінальна відповідальність за порушення житлового за­конодавства передбачена за склади злочинів, що закріплені Кримінальним Кодексом України:

1) зловживання опікунськими правами і залишення підопіч­них дітей без нагляду;

2) порушення недоторканності житла;

3) ті самі дії, вчинені службовою особою, або з застосуван­ням насильства чи погрози його застосування караються поз­бавленням волі на строк від двох до п'яти років;

4) самоуправство .

Підприємства, установи, організації і громадяни, що завда­ли шкоди жилим будинкам, жилим приміщенням, інженерно­му обладнанню, об'єктам благоустрою і зеленим насадженням на прибудинковій території, зобов'язані відшкодувати завдану шкоду (ст. 190 ч. 1 ЖК України). Мається на увазі цивільно–правова відповідальність за завдану шкоду за нормами цивіль­ного законодавства. Посадові особи та інші працівники, з вина яких підприємства, установи, організації понесли втрати, несуть відповідальність у дисциплінарному порядку і матеріальну відповідальність.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.