Здавалка
Главная | Обратная связь

Шубаев Л.П. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1977. — C.76-78.4.Ратобыльский Н.С., Лярский П.А. Землеведение и краеведение. — М.: Изд-во «Университетское», 1987. — C.52-53

5.Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. — К.: Вища школа, 1995. — C.74

6.Волошин І.І. Загальне землезнавство. — Ніжин: вид-во НДПУ ім.М.Гоголя, 2002. — C.37-38.

7.Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г.Землезнавство – К.: Либідь, 2000. – С. 208-214.

8.Мильков Ф. Н. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 59-62.

9.Олійник Я. Б., Федорищак Р.П., Шищенко П. Г. Загальне землезнавство.

К.: Знання – Прес, 2003. – С. 90-96.

10.Неклюкова Н. П. Общее землеведение. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1976. –

С. 46-53

11.Фоменко А. Н., Хихлуха В. И. Общая физическая география и геоморфология. – М.: Недра, 1987. – С. 23-35.

12.Шубаев Л. П. Общее землеведение. М.: Просвещение, 1977. – С. 72-78.

б) додаткова:

1. Куликов К.А. Вращение Земли. — М.: Недра, 1985. — С.99-102.

2. Булава Л.М. Географія. Типові задачі і практичні завдання. — Полтава: Наукова зміна, 1996. — 24с.

3. Ратобыльский Н. С. Лярский П.А. Землеведение и краеведение. – Минск: Высшая школа, 1987. – С. 49-53.

4. Судакова С.С. Общее землеведение. М.: Недра, 1987. – С. 34-38.

5. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. – К.: Вища школа, 1995. – С. 72-77.

6. Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. –

М.: Мысль, 1970. – С. 16-18, 75.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №9

ТЕМА: ОРБІТАЛЬНИЙ РУХ ЗЕМЛІ

МЕТА:вивчити параметри орбітального руху Землі, змоделювати особливості положення землі у визначні дати - дні рівнодень та сонцестоянь, удосконалювати вміння роботи з графіками.

ОБЛАДНАННЯ:

  1. Глобус;
  2. Телурій;
  3. Фізична карта півкуль;
  4. Географічні атласи.

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ:

1 Охарактеризуйте параметри орбітального руху Землі.

2 Поясніть різну тривалість пір року.

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1

Користуючись графіком полудневої висоти Сонця у роздаткових матеріалах “Схилення Сонця”, охарактеризуйте та поясніть ополудневу висоту Сонця на різних широтах:

а) в дні рівнодень;

б) день зимового сонцестояння; в) в день літнього сонцестояння.

Методичні вказівки:Аналіз слід проводити за таким планом:

1) на яких широтах спостерігається найбільша висота Сонця, найменша висота Сонця;

2) яка закономірність висоти Сонця у цілому на Землі (у південній та північній півкулях);

3) причини різної висоти Сонця на різних широтах.

Відповідь обов’язково ілюструйте кількісними показниками висоти Сонця на конкретних широтах.

Завдання 2

Намалюйте положення Землі по відношенню до Сонця у дні рівнодень та сонцестоянь. Нанесіть екватор, полярні кола, тропіки. Проведіть для кожної із зазначених дат світло-роздільну лінію. Поясніть, чим визначається положення визначних паралелей-тропіків та полярних кіл. Чи залишалося положення тропіків і полярних кіл незмінним упродовж геологічної історії Землі?

Завдання 3

Користуючись графіком тривалості полярного дня (ночі) у роздаткових матеріалах “Схилення Сонця”, охарактеризуйте і поясніть різну тривалість полярного дня на різних широтах.

Методичні вказівки: характеристику слід проводити за таким планом:

1) на якій широті і коли спостерігається найменша тривалість: а) полярного дня?, б)полярної ночі?, в) скільки діб тривають найкоротші полярний день і ніч?;

2) на якій широті і в який період спостерігається найбільша тривалість: а) полярного дня; б) полярної ночі? в) скільки діб тривають найдовші полярна ніч і день;

3) опишіть закономірності зміни тривалості полярного дня і ночі на різних широтах;

4) у яких містах світу бувають полярні день і ніч. Скільки вони тривають у кожному з цих пунктів.

ЛІТЕРАТУРА:

А) основна

1.Мащенко О.М. Загальне землезнавство.Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2010.- 73 с.

2.Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г.Землезнавство – К.: Либідь, 2000. – С. 208-214.

3.Мильков Ф. Н. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 59-62.

4.Олійник Я. Б., Федорищак Р.П., Шищенко П. Г. Загальне землезнавство.

К.: Знання – Прес, 2003. – С. 90-96.

5.Неклюкова Н. П. Общее землеведение. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1976. –

С. 46-53

6.Фоменко А. Н., Хихлуха В. И. Общая физическая география и геоморфология. – М.: Недра, 1987. – С. 23-35.

7.Шубаев Л. П. Общее землеведение. М.: Просвещение, 1977. – С. 72-78.

б) додаткова

8.Ратобыльский Н. С. Лярский П.А. Землеведение и краеведение. – Минск: Высшая школа, 1987. – С. 49-53.

9.Судакова С.С. Общее землеведение. М.: Недра, 1987. – С. 34-38.

10.Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. – К.: Вища школа, 1995. – С. 72-77.

11.Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. –

М.: Мысль, 1970. – С. 16-18, 75.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.