Здавалка
Главная | Обратная связь

Які елементи має містити аудиторський висновок відповідно до МСА 700?а) назва, адресат;

б) адресат, вступний параграф;

в) назва, вступний параграф;

г) назва; адресат; вступний параграф; параграф, який описує обсяг перевірки.

194. Аудиторський звіт –це:

а) це робочі документи, які складаються аудиторами та для аудитора, або які отримують та зберігаються аудитором в зв’язку з проведенням аудиту;

б) зібрання всіх робочих документів складених в процесі конкретної аудиторської перевірки;

в) ширший за змістом документ, основні положення якого обумовлюються угодою між аудитором і підприємством - замовником аудиту;

г) документ, за змістом ідентичний аудиторському висновку.

195. Міжнародний стандарт аудиту «Документація»:

а) 200;

б) 230;

в) 300;

г) 700.

196. За формою подання робочі документи аудитора можуть бути:

а) графічні, табличні;

б) порівняльні, аналітичні;

в) стандартизовані, ручні;

г) графічні, табличні, текстові, комбіновані.

197. Міжнародний стандарт аудиту «Аудиторський висновок про фінансову звітність»:

а) 700;

б) 230;

в) 500;

г) 300.

198. Умови яких обов’язково необхідно дотримуватись під час проведення аудиту, правила та вимоги до свого аудитора це –…

а) підходи;

б) вимоги;

в) напрямки;

г) правила.

199. Вид роботи під час якої аудитор подає надану йому керівництвом чи власником, фінансову інформацію у вигляді комплекту фінансової звітності без висловлення будь-яких гарантій щодо цієї звітності це …

а) компіляція;

б) експертиза;

в) стратифікація;

г) популяція.

200. Міжнародний стандарт аудиту 200 має назву…

а) мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів;

б) використання роботи іншого аудитора;

в) аудиторська перевірка облікових оцінок;

г) подальші події.

 

 

Відповіді

В В А А Б А
В Б Б Г А В
В А В Б А А
В А Б В Б Б
В А В А Б А
В В А А Б Г
Б В Б Г А Б
Б В В Б Г А
Б В В А А Г
В А А В В А
В В А Б А В
В Б А Б Б В
В А Б А А А
В А В А Г Б
А В В А А В
В А Б Б А А
В В А В Г Б
А В Б А Б Г
А А Б В В В
Б А А А Г Б
Б Б Б Б А Г
В В А Б Г А
В А Б Г А Б
Б А А А А А
В Б А В Г А
А А А В Б  
В В А В Г  
А Б В А А  
Б В Б Б А  
В Б В Г Б  
В Б А В Г  
А А А А Г  
А Б В В Г  
Б А Б А Г  
Б А В Б А  

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.