Здавалка
Главная | Обратная связь

Коли повинен затверджуватись протокол засідання інвентаризаційної комісії?1) не пізніше 10 днів після закінчення проведення інвентаризації;

2) не пізніше 15 днів після закінчення проведення інвентаризації;

3) не пізніше 20 днів після закінчення проведення інвентаризації;

4) пізніше 10 днів після закінчення проведення інвентаризації.

 

189. Документ є:

1) сумою заборгованості дебіторів підприємству на певну дату;

2) письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення;

3) зобов'язанням;

4) узагальненням інформації про діяльність підприємства.

 

190. Обов'язковим реквізитом кожного документу є:

1) назва підприємства, назва документу, номер, код форми, дата складання, зміст господарської операції, підписи посадових осіб;

2) назва документу;

3) підписи посадових осіб;

4) дата складання.

 

191. До виправдних (виконавчих) документів належать:

1) бухгалтерські довідки;

2) лімітно-забірні картки;

3) виписки банку з поточного або інших рахунків підприємства;

4) прибутковий касовий ордер.

 

192. До документів бухгалтерського оформлення належать:

1) авансові звіти, акти;

2) бухгалтерські довідки, відомості нарахування амортизації основних засобів;

3) наряди на виконання робіт;

4) табель обліку робочого часу.

 

193. Первинні документи складають:

1) в момент здійснення господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення;

2) до здійснення господарської операції;

3) за день до операції;

4) на наступний день.

 

194. До документів бухгалтерського оформлення не відноситься:

1) відомість розподілу суми загальновиробничих витрат;

2) бухгалтерська довідка;

3) відомості нарахування амортизації основних засобів;

4) Акт на оприбуткування приплоду тварин.

 

195. Графік документообігу на підприємстві розробляється:

1) керівником;

2) спеціалістом відділу економіки;

3) головним бухгалтером;

4) заступником керівника підприємства.

 

196. Архів повинен бути організований так:

1) щоб не було забезпечено зберігання документів;

2) щоб було забезпечено зберігання лише первинних документів;

3) щоб було забезпечено зберігання документів і можливість швидкого їх знаходження;

4) щоб однорідні за змістом і за певний період документи були згруповані.

 

197. Поточний архів організовується безпосередньо:

1) на місці постійного архіву;

2) в бухгалтерії;

3) його ніде не організовують;

4) у спеціально обладнаному приміщенні.

198. Терміни зберігання бухгалтерських документів затверджені:

1) керівником підприємства;

2) наказом Головного архівного управління;

3) Указом Президента України;

4) головним бухгалтером.

 

199. Первинні документи і додатки до них зберігаються в архіві:

1) 1 рік;

2) 2 роки;

3) 3 роки;

4) 4 роки.

 

200. Після закінчення встановлених строків зберігання в архіві документів, що не мають особливо важливого значення, їх:

1) передають на зберігання до місцевого архіву;

2) знищують;

3) повторно використовують;

4) передають до постійного архіву.

 

201. Формальна перевірка документів полягає:

1) у перевірці повноти і правильності заповнення всіх реквізитів;

2) у перевірці всіх арифметичних розрахунків, що містяться у документі;

3) у перевірці доцільності і законності операцій, відображених в документах;

4) у зазначенні грошової оцінки натуральних або трудових вимірників.

 

202. Бухгалтерські документи за призначенням поділяються:

1) розпорядчі, виправдні, бухгалтерського оформлення, комбіновані;

2) разові, накопичувальні;

3) первинні, зведені;

4) однопозиційні, багатопозиційні.

 

203. Бухгалтерські документи за порядком складання поділяються:

1) однопозиційні і багатопозиційні;

2) внутрішні і зовнішні;

3) разові і накопичувальні;

4) первинні і зведені.

 

204. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

1) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах;

2) не допускаються;

3) допускаються;

4) залежно від того, хто їх робить.

 

205. Бухгалтерські документи за місцем складання поділяються:

1) однопозиційні і багатопозиційні;

2) внутрішні і зовнішні;

3) разові і накопичувальні;

4) первинні і зведені.

 

206. Бухгалтерські документи за кількістю позицій поділяються:

1) однопозиційні і багатопозиційні;

2) внутрішні і зовнішні;

3) разові і накопичувальні;

4) первинні і зведені.

 

207. Графіком документообігу називається:

1) шлях проходження документів з моменту їх створення до моменту передачі їх до архіву;

2) технологія обробки документу в бухгалтерії підприємства;

3) порядок складання документу;

4) строки та порядок подання внутрішньогосподарської звітності.

208. Акт на оприбуткування приплоду тварин відноситься за призначенням до документів:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

 

209. Платіжні доручення за призначенням відносяться до документів:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) зовнішні;

4) накопичувальні.

 

210. Видатковий касовий ордер за призначенням відносять до документів:

1) бухгалтерського оформлення;

2) розпорядчий;

3) внутрішній;

4) зовнішній.

 

211. Подорожній лист вантажного автомобіля за призначенням відносять до документів:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

 

212. Відомість розподілу загальновиробничих витрат за призначенням відносять до документів:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

 

213. За порядком складання видаткові касові ордери відносяться до:

1) первинні;

2) зведені;

3) внутрішні;

4) зовнішні.

 

214. Прибуткові касові ордери за способом охоплення операцій відносяться до:

1) разові;

2) накопичувальні;

3) зовнішні;

4) багатопозиційні.

 

215. Рахунок-фактура постачальника за місцем складання відноситься до документів:

1) внутрішні;

2) зовнішні;

3) накопичувальні;

4) комбіновані.

 

216. Графік документообігу оформлюється у вигляді:

1) схеми, або як перелік робіт;

2) журналу;

3) книги;

4) діаграми.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.