Здавалка
Главная | Обратная связь

Антропогенні зміни в середовищіЧи можна оцінити ступінь дії людини на природні процеси, які розвиваються на нашій планеті? Деяку уяву про це дає кількість енергії, що одержується і перетворюється людством в процесі його діяльності. Якщо первісне плем’я, в якому нараховувалося біля 100 членів, в процесі загальної праці могло розвинути потужність в кілька кіловат, то нині людство має потужність 109 кВт у формі діючих джерел енергії – електростанцій, різних механізмів, тощо.

В останні роки особливо велике економічне і соціальне значення набула проблема ноосфери. Діяльність людини, що перетворює обличчя Землі, виступає тепер як розумно спрямований геологічний фактор. Людство не тільки механічно переміщує речовину Землі, але й відіграє роль величезного геохімічного, гідрологічного, інженерно-гідрологічного агента.

Соціально обумовлене вмішування людини в природу, тобто, вмішування за допомогою технологічних методів, які більш корисні, ніж нинішні і імовірно відповідають вимогам екології. Ті ж самі технологічні наслідки можуть бути досягненні за допомогою технологічних перетворень, які засновані на дотримані екологічних законів.

З цієї точки зору будівлі і споруди не повинні сприяти відторгненню родючого ґрунту під будівництво, вони повинні допомагати існуванню і розвитку людини як об’єкта природи, тобто створювати для нього ту якість життя, яка необхідна для її всебічного розвитку.

Мінімальна умова біопозитивності будівель і спорудстворення можливості існування і росту рослин на їх поверхнях. Рослини, закріплені на вертикальних, горизонтальних поверхнях і поверхнях з нахилом, поліпшують склад повітря і води, очищують середовище існування від забруднень, поліпшують мікроклімат, створюють біомасу, забезпечують існування мікроорганізмів, створюють тепло - і звукозахисну ізоляцію, поліпшують зовнішній вигляд споруд, їх візуальне сприйняття.

Цікавим напрямком в конструюванні може бути створення активно - біопозитивних будівель і споруд, в яких посилені природоохоронні функції за рахунок використання енергії. Такі будівлі і споруди можуть очищувати повітря й воду шляхом створення на всій поверхні фільтрів з примусовою прокачкою забрудненого середовища. В перспективі може бути створена будівля, яка крізь систему датчиків буде постійно контролювати стан зовнішнього і внутрішнього середовища, а при відхиленні показників цього середовища від норми включати прилади, що очищують середовище від забруднень і взагалі поліпшують його показники.

Для створення якісно високого рівня навколишнього середовища при будівництві дуже важливе урахування екологічної психологіїнової галузі науки, що розглядає шляхи нормалізації психологічних впливів на людину з боку середовища (штучного або природного).

Зараз все гостріше постає питання про відірваність людини від природи, того середовища, в якому вона виникла і розвивалася багато тисячоліть. Необхідно повернути природне середовище в місто, але вже на більш високому рівні. Можливо, що при цьому людині треба буде кілька змінити існуюче поняття про містобудівництво, своє відношення до природного середовища, рослинного і тваринного світу.

 

Контрольні запитання

7.1. Хто першій висунув гіпотезу абіогенного шляху виникнення життя на планеті?

7.2. В чому полягає теорія академіка О.І.Опаріна?

7.3. Звідки одержували енергію перші живі організми, які були на планеті?

7.4. Що було наслідком самої першої революції в історії біосфери?

7.5.Що стверджують математики про можливість абіогенного шляху виникнення життя на планеті?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.