Здавалка
Главная | Обратная связь

Фізичні властивості
Хімічно чиста сульфатна кислота являє собою важку безбарвну маслянисту рідину. Продається звичайно її 96,5 % - ний водний розчин густиною 1,84 г/см3 або так званий «олеум», тобто розчин SO3 в H2SO4. У воді H2SO4 розчиняється дуже добре (змішується з водою в необмежених кількостях). При цьому виділяється тепло, і розчин дуже сильно нагрівається (навіть до кипіння води). Тому при додаванні води до концентрованої сульфатної кислоти остання розбризкується внаслідок швидкого перетворення води в пару. Через це при розведенні концентрованої H2SO4 треба кислоту вливати у воду (а не навпаки!) тонким струменем при старанному розмішуванні розчину скляною паличкою. Виділення тепла обумовлюється утворенням гідратів H2SO4 • H2O, H2SO4 • 2H2O і ін.

Концентрована H2SO4 активно вбирає вологу, завдяки чому її часто застосовують для висушування газів, які хімічно не взаємодіють з нею. Концентрована сульфатна кислота руйнує рослинні і тваринні організми, і працювати з нею слід дуже обережно. Якщо кислота попаде на шкіру, її треба негайно змити великою кількістю води і промити уражене місце розведеним розчином амоніаку. Сульфатна кислота руйнує також багато органічних речовин, зокрема вуглеводи — дерево, папір, бавовняні тканини, цукор тощо. Руйнування цих речовин обумовлюється тим, що концентрована сульфатна кислота віднімає від них водень і кисень у вигляді води, а вуглець залишається у вигляді пористого вугілля. Обвуглювання цукру, наприклад, можна схематично зобразити таким рівнянням:

C12H22O11 + (nH2SO4) → 12C +11H2O (nH2SO4)

Хімічні властивості


Сульфатна кислота - у водних розчинах дисоціює майже повністю та відноситься до сильних кислот:

Н2SО4 = 2Н+ + SО42-

Солі сульфатної кислоти мають назву сульфати. Наприклад: Mg SО4 - Магній сульфат.

При дії розведеної сульфатної кислоти на метали, які у електрохімічному ряді активності металів розташовані ліворуч водню, виділяється водень.

Mg + Н2SО4 = Н2+ Mg SО4

Сульфатна кислота реагує з основними оксидами, основами та солями.

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

ZnO + 2H+ +SO42- = Zn 2+ +SO42- + H2O

ZnO + 2H+ = Zn2+ + H2O

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

2Na++ 2OH- +2H+ +SO42- =2Na++ SO42- + 2H2O

H++OH- = H2O

Якісна реакція на сульфат-йон – утворення білого сірчистого осаду з солями Барію.

Н2SО4 + 2КОН= К2SО4 + 2Н2О

Н2SО4 +СаО = Са SО4 +Н2О

К2SО4 +Ва(NO3)2=BaSO4+2KNO3

Застосування


Застосування сульфатної кислоти дуже широке і різноманітне. Головним споживачем її є виробництво мінеральних добрив — суперфосфату і сульфату амонію, а також нафтова промисловість для очистки газу, мінеральних масел та інших нафтопродуктів. У хімічній промисловості цю кислоту застосовують при виробництві барвників, штучного волокна, залізного купоросу FeSO4•7H2O, мідного купоросу CuSO4 • 5H2O і інших продуктів.

ОЛЕУМ


(18,5-62 % розчин сульфатного ангідриду (SO3) в 100 % Н2SO4 (моногідраті) - олеум (О.). О. містить піросульфатну кислоту Н2S2О724 . 3); О. для нітрози містить 20 % вільного SO3; О. для іншої мети містить 18,5 % SO3; Н2SO4 - безводна сульфатна кислота (моногідрат); 60 % розчин Н2SO4 у воді - камерна кислота; 75 % розчин Н2SO4 у воді - баштова кислота; 90,5 % розчин Н2SO4у воді - купоросне масло баштових систем; 92-94 % розчин Н2SO4 у воді - акумуляторна кислота (сорти А і Б); 93,5-95,6 % розчин Н2SO4 у воді - реактивна кислота; 92,5 % розчин Н2SO4 у воді - контактна кислота)
Молекулярна формула.Н2SO4.SO3 (H2S2O7)-піросульфатна кислота, О., дисульфатна кислота. М= 356.

Агрегатний стан за н. у.:рідина.

Зберігання і транспортування.О., купоросне масло, баштову кислоту зберігають і перевозять у сталевих нефутерованих цистернах, неконцентровану кислоту - у сталевих цистернах, які футеровані свинцем, вініпластом або поліізобутиленом. Використовуються скляні бутлі, склянки з притертими пробками, залізні ємкості. При зберіганні О. і сульфатної кислоти треба ізолювати їх від металевих порошків, карбідів, солей нітратної, хлорнуватистої (гіпохлоритної), пікринової кислот і горючих матеріалів. О. і сульфатна кислота перевозяться залізничним транспортом.

Фізичні і хімічні властивості. Сульфатна кислота (С.к.) - масляниста, в чистому вигляді прозора без кольору рідина. Т. плавл. 10,4 0С; т. кип. 296 0С. Густина 1830,5 кг/м3 (20 0С). З водою змішується в будь - яких відношеннях, при цьому виділяється велика кількість тепла. Починаючи з 200 0С і вище виділяє пари SO3, які з водяною парою утворюють білий туман. Товарна С.к. часто забруднена арсеном, тому при дії її на метали можливе утворення сильної отрути AsH3, домішки арсену часто містяться і в металах. Концентрована С.к. - досить сильний окисник, особливо при нагріванні. Вона окиснює HI і HВr до галогенів, вугілля до CO2, S до SO2, а також багато металів. 93 % С.к. не діє на залізо. Утворює два типи солей: сульфати (середні солі) і гідросульфати (кислі солі). При охолодженні О. піросульфатна кислота Н2S2O7 виділяється у вигляді безбарвних кристалів. Солі піросульфатної кислоти - піросульфати (дисульфати) утворюються при нагріванні гідросульфатів. При нагріванні вище температури плавлення піросульфати розкладаються з виділенням сірчаного ангідриду (SO3), і переходять у сульфати.

Вибухо- і пожежонебезпечність. Не горить, зневоднює деревину, підвищує її здатність до горіння. Спричинює займання органічних розчинників і мастил, в умовах пожежі може утворювати вибухонебезпечні суміші.

Основна небезпека. Спричинює займання органічних розчинників і мастила. Викликає сильні болючі опіки шкіри; призводить до сильних уражень очей і повної втрати зору.

Оксид сульфуру (VІ) S03(триоксид сульфуру) — безбарвна рідина, яка за температури, нижчої від 17 °С, кристалізується, перетворюючись на довгі шовковисті кристали. Дуже летка речовина, сильний окисник. Токсичний, уражує слизові оболонки й дихальні шляхи, викликає тяжкі опіки шкіри, енергійно руйнує органічні сполуки. Зберігають його у запаяних скляних посудинах. Оксид сульфуру (VІ) на повітрі димить, бурхливо взаємодіє з водою з виділенням великої кількості теплоти, утворюючи сульфатну кислоту:

S03 + Н20 = H2S04

Він може навіть вбирати вологу з повітря, утворюючи білий туман, що складається з найдрібніших краплинок сульфатної кислоти.

Оксид сульфуру(VI) розчиняється у концентрованій cульфатній кислоті H2S04, і цей розчин називаєтьсяолеумом.

Знаючи, що S03 — типовий кислотний оксид, напишіть рівняння реакцій, характерних для нього.

 

Добувають оксид сульфуру(VI) у результаті окиснення S02 киснем повітря (напишіть рівняння реакції).

 

За звичайних умов ця реакція відбувається дуже повільно. Значно швидше і легше вона відбувається за температури 450—600 °С і за наявності каталізатора оксиду ванадію(V) V205.

Застосовується оксид сульфуру(VI) S03 у виробництві сульфатної кислоти H2S04. У лабораторній практиці він використовується як водовбирний засіб.

 

Нітроген з оксигеном утворює п'ять оксидів, в яких він виявляє ступінь окиснення від +1 до +5:

+1 +2 +3 +4 +5

N20, NO, N203, N02, N2O5

 

Різний кількісний склад оксидів нітрогену (і різна їхня будова) зумовлює відмінність їхніх властивостей.

Усі оксиди нітрогену дуже отруйні, за винятком N20.

Серед них розглянемо оксид нітрогену (ІІ) NO та оксид нітрогену (IV) N02.

Сульфати

Більшість солей сульфатної кислоти легко розчиняються у воді. Малорозчинними є плюмбум сульфат і кальцій сульфат, практично нерозчинними у воді та кислотах є барій сульфат і стронцій сульфат.

Якісна реакція на розчинні сульфати – взаємодія з розчинними солями Барію - BaCl2, Ba(NO3)2

Багато солей сульфатної кислоти кристалізуються із розчинів у вигляді кристалогідратів, які називаються купоросами.

Купороси– технічна назва кристалогідратів сульфатів деяких важких металів, тобто солей сульфатної кислоти, які містять кристалізаційну воду.

 

В основному це солі Купруму, Феруму, Ніколу, Кобальту і Цинку.:

Гіпс CaSO4 · 2H2O до купоросів не належить, оскільки Кальцій не є важким металом.

Гіпс CaSO4 · 2H2O так само, як і безводний кальцій сульфат CaSO4 використовують у будівництві, в медицині тощо.

Натрій сульфат Na2SO4 – у виробництві скла, а його кристалогідрат Na2SO4 · 10H2O – глауберову сіль використовують як проносний засіб у медицині.

Калій сульфат К2SO4 та амоній сульфат (NН4)2SO4 служать добривами.

Барій сульфат BaSO4 застосовують у виробництві паперу, гуми та білої мінеральної фарби, а також у медицині для рентгеноскопії шлунку („Барієва каша”).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.