Здавалка
Главная | Обратная связь

Теми семінарських занять№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Предмет і завдання філософії права Обговорення робіт: 1. Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб.; РХГИ, 1998. С. 360-376. 2. Харт Х.Л.А. Концепція права. К., 1998. – Розділ V. Право як об’єднання первинних і вторинних правил.
Тема 2. Основні школи праворозуміння Обговорення робіт: 1. Эрлих О. Методы социологии права. Исследование живого права // Эрлих О. Основоположение социологии права / Пер. с нем. М. В. Антонова; Под ред. В. Г. Графского, Ю. И. Гревцова. — СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум», 2011. —с.477-494. 2. Дворкін Р. Цілість права // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.183-203. 3. Френк Дж. Юридичний реалізм // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С. 180-183.
3. Тема 3. Теорії природного права Обговорення робіт: 1. Фулер Л. Позитивізм і вірність праву - відповідь професорові Гарту // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.101-120. 2. Радбрух Г. Философия права. М., 2004. – Законное неправо и надзаконное право.
4. Тема 4. Правовий позитивізм Обговорення робіт: 1. Кельзен Ганс.Чисте правознавство. К.: “Юніверс”, 2004. – Проблема справедливості. ІІ. Вчення про природне право. - С. 426-467. 2.Гарт Г.Л.А. Позитивізм і розмежування права та моралі // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.77-100.
5. Тема 5. Мораль та право. Обговорення робіт: 1. Фуллер Л. Мораль права. - К., 1999. - Гл. 2. Мораль, що уможливлює право 2. Фуллер Л. Справа спелеологів// Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.205-224.
6. Тема 6.Справедливість 1. Обговорення концепції справедливості Джона Ролза на основі роботи Кимліка У. Либеральное равенство // Современный либерализм. М., 1998. – С. 138-168.
7. Тема 7. Права людини Обговорення робіт: 1. Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. – К.: Альтерпрес, 2003. – Розділ 3. Права людини. 2. Шу Генрі Права людини та культурні відмінності //Філософія прав людини. Пер. з нім. - К.: Ніка-Центр, 2008. - С. 254-282.
8. Тема 8. Проблема покарання. Відновне правосуддя Обговорення робіт: 1. Камю А. Размышления о гильотине // Кёстлер А., Камю А. Размышления о смертной казни. – М.: Праксис, 2003. – С. 137 -198. 2. Ван ден Гааг Е.На захист смертної кари. Практичний і моральний аналіз // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.1220-1229. 3. Зер Ховард. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М.,: МОО Центр «Судебно-правовая реформа”, 1998. - Глава 10.

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин для денної форми Кількість годин для заочної форми Форма контролю
Предмет філософії права. Основні підходи до розуміння права Тема входить до питань к\р та іспиту
Основні проблеми обґрунтування та легітимізації права Тема входить до питань к\р та іспиту
  Разом  

Індивідуальні завдання©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.