Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ І. Загальні положення.Стаття 1.Регламент Чернівецької міської ради визначає порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законодавчими актами.

Регламент підлягає затвердженню сесією міської ради та діє на строк її повноважень.

Зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою голови ради, постійних комісій, фракцій та груп, депутатів міської ради.

Стаття 2. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії міської ради, її пленарних засідань та засідань постійних комісій, формування органів ради, процедуру окремих видів діяльності ради, фракцій та груп, депутатів, посадових осіб та інші процедури.

Стаття 3.Засідання ради, постійних та тимчасових комісій ради є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом і Положеннями про постійні та тимчасові комісії Чернівецької міської ради.

Сесійний зал міської ради в період роботи сесії прикрашається гербом м. Чернівців, державним прапором України і прапором міста.

Стаття 4.Діяльність міської ради будується на основі законності, колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, що входять до її компетенції, на основі гласності, самостійності, незалежності і відповідальності за прийняті рішення.

Постійний і ефективний характер діяльності міської ради забезпечується регулярною роботою її сесій, постійних депутатсь­ких комісій, фракцій та груп і депутатів міської ради.

З метою забезпечення координації дій депутатського корпусу за рішенням міського голови утворюється дорадчий орган — погоджувальна рада голів постійних комісій та керівників депутатських фракцій і груп.

Стаття 5.Міська рада здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який затверджується радою. Пропозиції до плану роботи, уточнення або внесення змін до нього розгля­даються радою за поданням постійних комісій, фракцій та груп, депутатів та виконавчих органів ради.

Стаття 6. Порядок вирішення на сесії питань, не передбачених цим Регламентом або спірних питань робочого порядку, визначається радою в кожному окремому випадку.

Стаття 7. Тлумачення положень Регламенту покладається на постійну комісію з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики за висновками юридичного управління міської ради.

Стаття 8. Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли виступаючий не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, а при необхідності за участю перекладача.

Стаття 9.Гласність роботи міської ради та її постійних комісій забезпечується шляхом публікації її рішень в газетах, розміщення на офіційному сайті міської ради мережі Intеrnet, трансляції засідань по телебаченню і радіо.

Депутатам надається можливість періодичних виступів з питань роботи ради та своєї діяльності в засобах масової інформації.

Обсяг офіційних повідомлень визначається міською радою.

Стаття 10. З метою зміцнення зв'язків з територіальною громадою та реалізації місцевих ініціатив на території міста для депутатів створюється 60 місць прийому громадян. Адреси місць прийому громадян та графік прийому оприлюднюються в засобах масової інформації.

Не рідше одного разу на рік організовуються звіти депутатів про свою роботу перед виборцями. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутатів з виборцями приймається на засіданні ради.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.