Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ОБЛАСНОГО

БЮДЖЕТУ І ЗВІТІВ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ

Програма економічного і соціального розвитку і обласний бюджет на поточний рік та звіти про їх виконання за попередній період розглядаються радою у терміни відповідно до Бюджетного кодексу та інших нормативних документів.

Проекти програми економічного і соціального розвитку та обласного бюджету і звіти про їх виконання вносяться в обласну раду головою обласної державної адміністрації не пізніше як за місяць до їх розгляду на пленарному засіданні ради.

Голова ради направляє зазначені документи для попереднього розгляду і підготовки висновків постійним комісіям ради. Звіти та проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників обласної державної адміністрації.

Постійні комісії не пізніш як за 2 тижні до розгляду питання на пленарному засіданні ради подають свої висновки щодо цих проектів постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій, яка здійснює узагальнення пропозицій і зауважень до звітів та проектів і готує висновок щодо поданих документів.

На пленарному засіданні рада заслуховує доповіді посадових осіб обласної державної адміністрації з питань виконання програми економічного і соціального розвитку та обласного бюджету і внесених проектів програми та бюджету, співдоповіді голови постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій, відповіді на запитання депутатів.

Під час обговорення питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім бажаючим депутатам, до прийняття рішення про припинення обговорення.

Після обговорення доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

Про затвердження програми економічного і соціального розвитку, обласного бюджету, звітів про їх виконання рада приймає рішення.

Внесення змін та доповнень до програми економічного і соціального розвитку та обласного бюджету здійснюється в порядку, встановленому для їх затвердження, з заслуховуванням звітів про виконання за відповідний період чи без такого.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ

Робота ради планується на поточний рік. До плану роботи ради включаються розклад пленарних засідань ради, засідань колегії та постійних комісій ради, проведення “Днів депутата”, інших організаційних заходів, перелік рішень ради, які знаходяться на контролі. План роботи містить інформацію про перелік питань для розгляду, відповідальних за виконання та термін проведення чи заслуховування.

Проект плану роботи ради готується виконавчим апаратом ради за пропозиціями голови ради, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів, голови обласної державної адміністрації в межах його компетенції. Проект плану роботи попередньо розглядається у постійних комісіях та колегією ради.

План роботи ради приймається радою за пропозицією колегії ради без обговорення більшістю голосів депутатів від загальної кількості присутніх на сесії.

Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.