Здавалка
Главная | Обратная связь

ОСІБ РАДИ, ФОРМУВАННЯ ЇЇ ОРГАНІВГолова обласної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Порядок проведення таємного голосування визначається цим Регламентом. Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради.

Кандидатури на посаду голови ради висуваються на сесії ради. Висування кандидатур здійснюється відкрито.

Правом висування кандидатур на посаду голови ради користуються депутати ради, депутатські групи, утворені відповідно до п.5.10 цього Регламенту.

Депутат може висунути для обрання і свою кандидатуру.

Після висування проводиться обговорення всіх висунутих кандидатур, що дали згоду балотуватись. Самовідвід приймається радою без голосування.

Кожному кандидату надається час до 15 хвилин для виступу зі своєю програмою.

Депутати ради мають право задавати питання кандидату, висловлювати свою думку щодо виголошеної ним програми, агітувати “за” чи “проти” висунутої кандидатури.

На обговорення кожної кандидатури відводиться до 10 хвилин сесійного часу. При необхідності, за рішенням сесії, час обговорення може бути продовжено.

Всі висунуті кандидатури після обговорення вносяться до списку для таємного голосування.

У разі, якщо на посаду голови обласної ради висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не одержала кількості голосів, потрібних для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо в ході голосування жоден з двох кандидатів не отримав більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради, відбуваються повторні вибори. При цьому можуть висуватися як нові, так і попередні кандидатури.

Про обрання голови ради сесія приймає відповідне рішення.

Заступник голови ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування. Кандидатуру заступника голови ради вносить голова ради. Обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради. Якщо запропонована головою ради кандидатура на посаду заступника голови ради не одержить необхідної кількості голосів, голова ради представляє на розгляд сесії нові кандидатури або пропонує перенести розгляд цього питання на наступну сесію. При цьому голова ради має право внести повторно ту ж саму кандидатуру.

Голова ради може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення проголосувало не менше як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Депутати, що ініціювали питання про звільнення голови ради, повинні обгрунтувати свою пропозицію. Після цього проводиться обговорення. Голові ради надається право на спростування висунутих на його адресу звинувачень. Час, необхідний для вирішення цього питання, встановлюється більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Таємне голосування проводиться у порядку, встановленому Регламентом.

Дострокове звільнення з посади заступника голови ради у випадках, передбачених законом, здійснюється у порядку, встановленому п.4.7 цього Регламенту. Заступник голови ради може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення проголосувало більше половини депутатів від їх загальної кількості.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, не пізніше як на другій сесії рада утворює постійні комісії, визначає їх кількісний склад, обирає голів та персональний склад цих комісій, затверджує положення про постійні комісії.

Пропозиції щодо голів постійних комісій та персонального складу комісій вносить на розгляд сесії голова ради. За вимогою не менше як однієї третини депутатів, присутніх на пленарному засіданні, може проводитися обговорення кандидатур голів комісій. Для цього відводиться час до 10 хвилин на кожну кандидатуру.

Рішення про обрання голів та членів постійних комісій приймається шляхом електронного чи відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості депутатів. Голосування проводиться списком або, за рішенням сесії, окремо щодо кандидатур голів комісій та персонального складу комісій.

Упродовж строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні та інші комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені, вносити зміни до складу комісій.

Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою.

Тимчасові контрольні комісії ради обираються в порядку, визначеному для обрання постійних комісій (п.п.4.10., 4.11. Регламенту).

Після обрання голови ради, його заступника, формування постійних комісій на сесії ради утворюється її колегія. До складу колегії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Рішення про утворення колегії приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Колегія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.