Здавалка
Главная | Обратная связь

Правила виконання змагальних вправ5.4.1. Загальні вимоги:

5.4.1.1. На всіх змаганнях спортсменам (кам) надається три спроби на кожну вправу двоборства.

5.4.1.2. Спробою є будь-яка (завершена або незавершена) рухова дія, під час якої штанга піднята вище рівня колінних суглобів.

5.4.1.3. Під час виконання вправи спортсмен (ка) розміщується обличчям

до старшого судді і тримає гриф штанги двома руками захватом зверху. Способи захвату та ширина хвату правилами не регламентуються (вони можуть

змінюватись під час виконання вправи).

5.4.1.4. Вага штанги повинна завжди бути кратною одному (1) кг.

5.4.1.7. При виконанні змагальної вправи нікому, крім спортсмена, не дозволяється торкатися штанги. Переміщати штангу на помості після виклику

має право сам спортсмен (ка) або судді-асистенти на його прохання.

5.4.1.8. Піднімання штанги догори у кожній вправі двоборства закінчується положенням фіксації, коли вага утримується на випростаних догори руках, всі частини тіла і штанга нерухомі, ноги випростані і розміщуються на одній лінії, яка паралельна грифу штанги.

5.4.1.9. Тривалість фіксації правилами не регламентується. Якщо вага

зафіксована, судді миттєво подають команду повернути штангу на поміст. Штанга повертається на поміст поперед спортсмена (ки) без кидка, кисті утри-мують гриф до тих пір, поки він не перетне рівень плечових суглобів.

5.4.1.10. На змаганнях І–ІІІ рангу мінімальна вага, яка може бути встанов-лена на помості становить: для чоловіків –– двадцять шість (26) кг (20 кг гриф, замки і два диски по 0,5 кг; для жінок –– двадцять один (21) кг (15 кг гриф, замки і два диски по 0,5 кг

5.4.1.11. Регулювання «правила 15/20 кг». Сума результатів початкових спроб у ривку та поштовху у чоловіків не може бути меншою 15 (п'ятнадцяти) кг від суми двоборства, що вказана у заявці. Для жінок не менше 20 (двадцяти) кг від суми двоборства, що вказана у заявці.

Приклад 1. Спортсменка замовила у фінальній заявці суму двоборства 200 кг Загальна сума перших спроб у ривку та поштовху не повинна бути меншою 185 кг(наприклад , 85 кг і 100 кг; 77 кг і 108 кг або будь-яку іншу комбінацію).

Приклад 2. Спортсмен замовив у фінальній заявці суму двоборства 255 кг. Загальна сума перших спроб у ривку та поштовху не повинна бути меншою 235 кг (наприклад, 95 кг і 140 кг; 104кг і 131кг або будь-яку іншу комбінацію).

5.4.1.12. Секретар змагань та судді під час зважування спортсменів повинні контролювати правильне застосування «правила 15/20».

5.4.1.13. У всіх випадках, коли спортсмен або посадова особа із команди

відмовляється виконувати «правило 15/20 кг», за рішення журі він може бути вилучений за змагань.

5.4.1.14. Будь який судді із бригади суддів повинен негайно повідомити спортсмена чи посадову особу команда, щоб зробити необхідні корекцію ваги. Якщо перша спроба спортсмена у ривку меша, ніж потрібно за правилом 15/20 кг, секретар змагань або технічний контролер повинен наказати спортсмену чи

тренеру, щоб перша спроба у поштовху булла збільшена для того, щоб дотри-

матись «правила 15/20 кг».

5.4.1.15. Наведене вище правило зазвичай нагадується на технічній нараді представників і суддів, як «правило «15 /20 кг». Журі має право відсторонити спортсмена (ку) від змагань, якщо це правило було порушено.

5.4.1.13. Тільки три офіційні особи (тренери) мають право знаходитись на місці розминки або перед виходом спортсмена на поміст.

5.4.2. Правила виконання ривка

5.4.2.1. Ривок виконується в один прийом. Штанга одним безперервним рухом піднімається над головою на випростані руки з використанням будь-якого присіду (або без нього). Після піднімання з присіду спортсмен фіксує вагу та чекає команди суддів на повертання штанги на поміст.

5.4.3. Правила виконання ривка поштовху

5.4.3.1. Виконується в два прийоми: перший - піднімання штанги на груди одним безперервним рухом з використанням будь-якого способу присіду (або

без нього), другий - піднімання штанги від грудей.

5.4.3.2. Після підйому штанги на груди гриф повинен лежати на грудях

(вище молочних залоз) і зігнутих руках. Дозволяється переміщати гриф штанги на грудях в інше положення, щоб запобігти затримці дихання або втраті свідо-мості. Перед виконанням поштовху спортсмен (ка) і штанга нерухомі. Носки ніг розміщуються на одній лінії і паралельні грифу штанги.

5.4.3.3. Після піднімання штанги на груди та перед підніманням від грудей

спортсмен має право змінювати спосіб захвату та ширину хвату.

5.4.3.4. Під час вставання з присіду спортсмен (ка) має право викорис-товувати пружні властивості м’язів ніг та за допомогою декількох присидів піднятися з вагою.

5.4.3.5. Поштовх від грудей виконується за допомогою попереднього напів-присіду і подальшого випростання ніг з використанням будь-якого присіду. Вага виштовхується догори над головою одним безперервним рухом до повного випростання рук. Після переміщення ніг спортсмен (ка) приймає положення фіксації.

5.4.3.6. Після сигналу суддів опустити штангу на поміст, спортсмен повинен опустити її перед собою. Звільнення грифу штанги руками може бути,

коли він пройшов рівень плечових суглобів.

5.4.3.7. Перед початком виконанням підйому від грудей спортсмен має

право змінити положення рук на грифі у таких випадках:

а) під час зміни способу захвату грифу (охоплення або розчеплення пальців рук);

б) якщо штанга затрудняє дихання;

в) якщо штанга заподіяла біль спортсмену;

в) якщо спортсмен змінює ширина хвату.

Така корекція грифу штанги, що зазначена вище, не вважається додатковою спробою.

5.4.4. Помилки спортсменів (нок) у вправах

5.4.4.1. Під час виконання ривка та піднімання штанги на груди помилками спортсменів (ок) є:

1) будь-яке незавершене піднімання, під час якого гриф досягнув рівня колінних суглобів;

2) піднімання штанги з вису або у два (і більше) прийоми;

3) помітна зупинка в русі штанги догори;

4) доторкання помосту будь-якою частиною тіла спортсмена, крім ступнів ніг;

5) вихід за межі помосту (навіть однією ногою), такої помилки спортсмен (ка) може допуститися і в поштовху;

6) торкання колін або стегон ліктями чи передпліччями;

7) розміщення грифа на грудях поперед обертання ліктів рук;

8) піднімання ваги не почато у встановлений правилами час.

5.4.4.2. Під час піднімання ваги від грудей помилками є:

9) незавершена спроба поштовху, яка здійснюється за рахунок опускання

тіла та згинання ніг у колінних суглобах;

10) утримання ваги на грудях, коли неповністю випростані ноги;

11) будь-яке навмисне коливання штанги перед поштовхом;

12) поштовх ваги більше одного разу.

5.4.4.3. У заключній фазі піднімання та в момент фіксації помилками є:

13) доторкання грифом штанги голови спортсмена (ки);

14) неодночасне випростання рук;

15) дожимання ваги однією або двома руками;

16) згинання та розгинання рук у ліктьових суглобах після їх випростання;

17) передчасне опускання ваги вниз (не було фіксації);

18) утримання ваги вгорі на зігнутих руках;

19) розміщення носків ніг не на одній лінії;

20) розвертання тулуба у бік до лінії носків ніг, яка не є паралельною пло-щині тулуба.

21) використання мастила, масла, води, тальку або будь-якої іншого мас-

тила на стегна спортсмена заборонено. Спортсмен, який використовує заборо-нене мастило, повинен його видалити негайно у межах часу, відведеного на спробу.

5.4.4.4. Під час опускання штанги вниз після фіксації, помилками є:

21) кидок штанги (передчасне відпускання грифа руками);

22) кидок штанги за голову;

23) падіння або опускання штанги за межі помосту.

5.4.4.5. Якщо під час виконання змагальних вправ спортсмен (ка) зробить одну з перелічених вище помилок, спроба оцінюється як незадовільна ("Вага не піднята").

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.