Здавалка
Главная | Обратная связь

Суддівство на помості5.6.1. Столи суддівської трійки розміщуються перед змагальним помостом на однаковій відстані один від одного. На столі кожного судді знаходиться суд-дівський пульт (див. розд. 6.7).

5.6.2. Під час змагань кожен з суддів на помості самостійно оцінює пра-

вильність виконання вправи з моменту прийняття спортсменом (кою) старто-вого положення до моменту фіксації та повернення штанги на поміст. Після закінчення вправи (доторкання дисками помосту) кожен із суддів за допомогою суддівської сигналізації або прапорця відповідного кольору виносить своє рішення.

5.6.3. У разі використання електронної сигналізації суддя визначає момент фіксації за допомогою світлового та звукового сигналів «Опустити!», який він подає натисканням відповідної кнопки на суддівському пульті.

5.6.4. У разі використання спрощеної суддівської сигналізації або її відсут-ності сигнал на повертання штанги на поміст подає старший суддя за допо-

могою одночасного руху руки (зверху-вниз) і команди голосом «Опустити!».

5.6.5. Якщо вправа виконана правильно, судді на помості натискають білу кнопку (піднімають білий прапорець), а якщо з помилкою - червону (червоний прапорець).

5.6.6. Після звукового та світлового сигналу «Опустити» та перед вми-

канням електронної сигналізації у суддів є три (3) секунди для зміни свого рішення. Якщо після фіксації важкоатлет (ка) кидає штангу на поміст то судді повинні натиснути червону кнопку. У разі неспроможності судді змінити колір світла, він повинен підняти червоний прапорець.

5.6.7. Якщо під час виконання вправи (в будь-якій фазі) спортсмен (ка) за

думкою судді допустився помилки, суддя миттєво натискає червону кнопку. Під час суддівства на апаратурі спрощеної конструкції суддя в разі помилки спорт-смена (ки) піднімає вгору руку. Якщо руки піднімуть два судді (один з них може бути старшим) - старший суддя на помості, подає команду «Опустити!», і судді натискають червоні кнопки.

5.6.8. Якщо спортсмен (ка) не виконав вправу у відведений правилами час, то після відповідного оголошення секретаря судді вмикають червоне світло (або піднімають червоні прапорці).

5.6.9. Судді на помості контролюють вагу штанги після кожної її зміни.

Старший суддя відповідає за точність встановлення ваги з обох боків, а бокові судді - кожен зі свого.

5.6.10. Після встановлення наступної ваги та залишення помосту суддями –

асистентами, секретар змагань оголошує : «Вага встановлена».

5.6.11. Судді на помості зобов'язані контролювати форму одягу спортсме-нів (нок) і наявність змащення ділянок тіла під час їх виходу до помосту, якщо технічний контролер допустився помилки і дозволив спортсмену (ці) вийти на поміст. За наявності порушення суддя піднімає вгору руку. Якщо піднятих рук дві, старший суддя запрошує спортсмена підійти до нього (час на секундомірі зупиняється). Два бокових судді також підходять до старшого і оглядають кос-тюм спортсмена (ки). Рішення щодо наявності порушення або його відсутності приймається більшістю голосів. Після огляду форми одягу старший суддя подає повторний сигнал судді-хронометристу на продовження часу секундоміра за

наявності порушення або піднімає руку догори - у разі його відсутності (в

останньому випадку спортсмену (ці) надається додаткова хвилина часу).

5.6.12. Під час змагань на вимогу членів журі кожен із суддів на помості зобов'язаний пояснити своє рішення відносно оцінки вправи спортсмена (ки).

5.6.13. Під час суддівства на помості суддям забороняється вести розмови або записи, які не стосуються суддівства.

5.6.14. Під час процедури нагородження судді на помості залишаються на своїх місцях до її закінчення.

5.6.15. Після закінчення процедури нагородження у ваговій категорії судді

на помості підписують протоколи та витяги з них (додат. 5.11).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.