Здавалка
Главная | Обратная связь

Правила замовлення міжнародних змагань6.1.1. Умови замовлення національними федераціями всіх міжнародних змагань під егідою IWF (серед кадетів, юніорів та дорослих) є однаковими для всіх.

6.1.2. IWF є юридичною організацією, що надає право на проведення чемпіонатів світу, і тільки національні федерації, члени IWF мають право претендувати на їх проведення.

6.1.3. Після отримання права на проведення змагань національні Федерації повинні співпрацювати з місцевими осередками спорту, туризму або державними установами для проведення тендеру в проживанні учасників.

6.1.4. Заявки на проведення чи організацію чемпіонату світу повинні бути

зроблені в письмовій формі за 60 (шістдесят) днів до засідання Виконкому IWF, на якому буде прийматися рішення про відповідний розподіл чемпіонатів. Секретаріат IWF направляє вимоги на прохання зацікавлених держав – членів

Федерації або уповноваженого представника. Заповнена анкета повертається до

Секретаріату IWF для оцінки та опрацювання.

6.1.5. Після визначення місця проведення чемпіонатів світу, IWF та Член Федерації приймаючої сторони підписують Угоду щодо розміщення, де сфор-

мульовані основні зобов'язання та умови для організації та проведення

чемпіонату, на підставі поданих Анкет.

6.1.6. Тривалість чемпіонатів світу, якщо інше рішення не буде прийнято

Виконкомом IWF, є такою:

• чемпіонати світу серед дорослих –– не менше восьми (8) змагальних днів;

• чемпіонати світу серед юніорів – не менше 7 (семи) днів змагань;

• чемпіонати світу серед молоді (кадетів) –– кількість днів змагань за рішенням Виконкому IWF.

6.2. Обов'язки - господаря Члена Федерації (Організаційного комітету).

6.2.1. Пропозиції для всіх учасників змагань (щодобово) із

фіксованою ставкою у затвердженій валюти:

• проживання та харчування;

• місцевий транспорт;

• доступ та участь у змаганнях і тренуваннях;

• доступ та участь в офіційних зустрічах;

• доступ та участь у заключному банкеті;

• інші відповідні технічні послуги

Виконком IWF затверджує фіксовану добову норму наданих послуг, що надаються разом із вказаними цінами.

Примітка 1: Кожний член Виконкому IWF має право на одномісний

номер, якщо він (вона) є Технічним офіційним представником на увесь термін проведення чемпіонату. Якщо він (вона) бере участь тільки в засіданнях Викон-кому, ця умова поширюється тільки на час зустрічей. Якщо він (вона) повинен

платити за номер, тільки за основною вартістю (двомісний номер), оплати

повинна бути сплачена Членом Федерації (Організаційним Комітетом).

Примітка 2: Кожна делегація має право на один (1) одномісний номер для керівника делегації на основі (двомісний номер) ставкою. Делегація може вирішити, хто повинен бути розміщений в одномісному номері.

Примітка 3: Якщо склад команди становить непарне число (наприклад, 5

жінок і 7 чоловіків), то спортсмен, що залишився не може бути примушений

жити в одній кімнаті з учасником від іншої Федерації, ні іншого члена своєї Федерації але іншої статі. У цій ситуації , одномісний номер має бути наданий у подвійному вартості номера .

6.2.2. Забезпечити транспортування устаткування та тренувальних помос-тів для учасників принаймні за чотири дні до початку Чемпіонату .

6.2.3. Забезпечувати безкоштовне проживання та харчування, під час змагань днів плюс два дні, на термін до сорока п'яти (45) днів обраних техніч-них офіційних осіб. Кількість технічних офіційних осіб вирішується залежно від кількості змагальних днів, рангу чемпіонату, а також інших міркувань і зале-жить від угоди між IWF та приймаючої сторони (члена Федерації або Органі-заційного комітету.

6.2.4. Якщо Виконавчий комітет IWF проводить засідання Комітету під час чемпіонату світу, для обраних технічних офіційних осіб, які є членами Виконкому, Оргкомітет змагань безкоштовно надає житло на термін змагань плюс ще п'ять днів. За додаткові дня перебування вони повинні будуть заплатити.

6.2.5. Гарантія в письмовому вигляді, що ціни на розміщення не зміняться протягом шести (6 ) місяців до початку чемпіонату світу, якщо інше не дозво-

лено IWF .

6.2.6. Забезпечити безкоштовно приміщеннями для проведення Конгресу IWF і засідань Виконкому та комітетів, перевірки Фінальної заявки, технічних офіційних осіб (перед змаганнями і впродовж змагань). Послуги включають в себе: конференц-зал (и), роботу перекладачів, аудіо- та відеообладнання та технології, банери Федерації, театральний стиль вітальні, відповідну кількість столів та стільців, каву, прохолодні напої, канцелярські товари і т.д.

6.2.7. Забезпечити безкоштовно всі технічні приміщення усіма відповід-ним технічним вимогам у тому числі, спортивним обладнанням, місцями і з

відповідними меблями для технічного та оперативного персоналу, надання

лікарями першої допомоги (швидкого реагування), прохолодні напої і т.д. для

всіх груп і вагових категорій Всесвітнього чемпіонату, як того вимагають

відповідні стандарти IWF .

6.2.8. Приміщення для технічних, медичних осіб та тренерів, голів комі- тетів безкоштовно, на всі змагальні дні плюс п'ять днів, коли вони не входять до числа призначених технічних офіційних осіб.

6.2.9. Забезпечити безкоштовний зворотний проїзд бізнес-класом, про-живання та харчування для Президента та Генеральний секретаря IWF на всі змагальні дні плюс шість (6) днів. Забезпечити зворотний проїзд економ- класом, проживання та харчування для членів Секретаріату IWF та призначених прес-делегатів IWF протягом п'яти (5) днів.

6.2.10. Забезпечити місцями з відповідними технічними і технологічними засобами для проведення нарад секретаріату IWF, курсів та Конгресу протягом чемпіонату світу.

6.2.11. За необхідності сплатити повну вартість проїзду, проживання та харчування, для таких технічних осіб: Голови Федерації (або Організаційного Комітету) з підготовки:

• молодіжного чемпіонату світу - один (1) візит;

• чемпіонату світу серед юніорів - два (2) технічні візити;

• чемпіонату світу серед дорослих - три ( 3 ) технічні візити.

6.2.12. Забезпечити пам'ятні медалі та дипломи для всіх спортсменів й інших акредитованих (зареєстрованих) делегатів чемпіонату .

6.2.13. Приймаюча Федерація (Організаційний комітет) призначає дос-татню кількість технічних офіційних осіб національної Федерації для організації чемпіонату, під керівництвом директора змагань та (або) голови журі.

6.2.14. Забезпечити кожного спортсмена та інших зареєстрованих (акре-

дитованих) делегатів первинною медичною допомогою у випадку будь-якого

захворювання або травми, що можуть статися.

6.2.15. Карети швидкої допомоги з відповідним обладнанням повинні знаходитися на місці під час змагань і тренувань спортсменів.

6.2.16. Медична кімната повинна бути надана на місці змагань та містити основне медичне обладнання, таке як, бинти, лід, знеболююче, і будь-які необхідні умови для огляду і первинної обробки під час поранення або хвороби спортсмена та інших зареєстрованих (акредитованих) делегатів.

6.2.17. Протягом усього періоду чемпіонату світу первинна медична допомога повинна бути доступна в будь-який час для всіх зареєстрованих (акредитованих) делегатів. Витрати, що пов'язані з первинною медичною служ-бою покриваються виключно за рахунок приймаючої Федерації (Організацій-ного Комітету) у відношенні тільки лікування, що надається спортсменам та інших зареєстрованим (акредитованих) делегатам.

Федерація господар (Організаційний комітет) має право на відшкодування будь-яких витрат, понесених для надання таких медичних послуг, за допомогою врегульованої владою угоди.

6.2.18. У разі будь-яких сумнівів щодо хронічного характеру будь-якого захворювання або травми, яка відбувається під час чемпіонату світу, відповідної первинної медичної допомоги повинна бути спочатку надаються і потім, якщо подальші дослідження або лікування не потрібно, вона виконується на розсуд медичного персоналу приймаючої Федерації (Організаційного комітету) за консультацією з Головою або призначеною особою медичного комітету IWF.

6.2.19. Вище викладена процедура рекомендується Виконавчою радою IWF всім Континентальним і Регіональним Федераціям для застосування на їхніх чемпіонатах.

6.2.20. Усі спортсмени можуть надати завірену копію відшкодування

IWF Секретаріатом до початку чемпіонату світу комплексної медичної лікар-

няної страховки.

6.3. Обов'язки приймаю чиї федерації:

6.3.1. Всі члени делегації, що беруть участь у змаганнях повинні бути розміщені приймаючою Федерацією (Організаційним Комітетом), за рахунок зазначених під час реєстрації термінів. Кількість розміщених узгоджується з вимогами IWF і повинні бути відповідні до стандарту послуг, що надаються.

6.3.2. Стартовий внесок у розмірі двісті доларів США (200 доларів США) для кожного члена делегації. Стартовий внесок одного учасника ділиться порівну (по 100 дол. кожний) між приймаючою Федерацією (Організаційним Комітетом) та антидопінговим Фондом IWF.

6.3.3. Президент IWF, генеральний секретар, голови комітетів і Секре-таріату IWF, які обрані технічними офіційними особами IWF, Прес делегати та акредитовані засоби масової інформації не платять 200 доларів вступного внеску.

6.3.4. Члени Виконкому IWF або члени Комітетів IWF та члени Феде-рації, які є делегатами з'їзду, і тільки відвідують свої відповідні наради, також звільняються від сплати $ 200 вступного внеску. Якщо делегати конференції хочуть залишатися на чемпіонаті після від'їзду, то ці особи не можуть користу-ватися ніякими привілеями, пов'язаними з реєстрацією (акредитацією); таких, як

транспорт, вхід на змагання або будь-які громадські заходи, якщо вони не

сплатили вступний внесок.

6.3.5. Національні федерації, що беруть участь у чемпіонаті світу повинні взяти на себе повну моральну і фінансову відповідальність за зареєстрованих (акредитованих) делегатів щодо їх здоров'я, благополуччя та у разі аварії або пошкодження.

6.4. Церемонія відкриття змагань

6.4.1. Перед початком чемпіонатів світу, церемонія відкриття проводиться у відповідності з наступною процедурою.

6.4.2. Усі національні команди або призначені члени команди, беруть участь в церемонії відкриття, в алфавітному порядку. Країна-організатор

змагань, йде останньою й завершує парад.

6.4.3. Прапороносці кожної національної країни утворюють півколо на сцені.

6.4.4. Почесні гості займають свої місця на сцені.

6.4.5. Почесні гості приймаючої Федерації (країни) виступають з промовою.

6.4.6. Президент приймаючої Федерації виступає з промовою.

6.4.7. Президент IWF відповідає на виступи і оголошує відкриття

чемпіонату.

6.4.8. Державний прапор Федерації господаря і прапор IWF піднімаються в той час як звучить національний гімн приймаючої Федерації.

6.4.9. Почесні гості та представники делегацій покидають сцену.

6.4.10. Розважальна програма від приймаючого Федерації може проводитись після церемонії відкриття.

6.5. Церемонія закриття змагань

6.5.1. По завершенні чемпіонату світу, проводиться церемонія закриття у відповідності з наступними протоколом:

6.5.2. Делегати команд-учасниць змагань займають свої місця на сцені.

6.5.3. Прапороносці команд-учасниць утворюють півколо .

6.5.4. Почесні гості займають свої місця на сцені.

6.5.5. Президент приймаючої Федерації виступає з промовою.

6.5.6. Президент IWF відповідає на слова і заявляє про закриття чемпіо-нату.

6.5.7. Державний прапор Федерації господаря і прапор IWF опускаються в той час як звучить національний гімн приймаючої Федерації.

6.5.8. Прапор IWF передається організаторам наступного чемпіонату

світу

6.5.9. Почесних гостей і команд представників просять піти зі сцени.

6.5.10. З урахуванням домовленостей, досягнутих між Організаційним комітетом і IWF, презентація країни організатора наступних змагань може проводитись під час церемонії закриття або окремий час для закінчення змагань

 

РЕКОРДИ

7.1. На змаганнях з важкої атлетики реєструються рекорди у кожній ваговій категорії, окремих вправах (ривку і поштовху) і сумі двоборства серед спортсменів (ок) різних вікових груп та статі (чоловіків та жінок).

7.2. Рекорди реєструються як кращі досягнення спортсменів (ок) різних спортивних товариств, районів, міст, областей, країн, тощо. Рекорди країн

реєструються тільки на змаганнях І та II рангів.

7.3. Рекорди у ривку і поштовху зараховуються, якщо вони перевищують попередній рекорд (у вправі або сумі) не менше, ніж на 1,0 кг.

7.4. Якщо результат спортсмена у будь-якій вправі нижчий від рекордної ваги на 10 кг, то він (згідно з бажанням) отримує право замовити спробу до рекордної ваги.

7.5. Якщо декілька спортсменів (ок) піднімуть рекордну вагу (в окремій вправі або сумі двоборства), новий рекорд зараховується спортсмену, який

показав його першим.

7.6. Якщо рекордну однакову вагу піднімуть два або більше спортсменів в один день, але на різних змаганнях, рекордна вага зараховується всім

спортсменам (кам), які її показали.

7.7. Спортсменам (кам) дозволяється встановлювати рекордні досягнення, які відповідають рангу змагань або меншого рівня. Наприклад: на чемпіонаті області дозволяється встановлювати рекордні досягнення цієї області, а також попутно рекордні досягнення району, міста або спортивного товариства.

7.8. Якщо спортсмен (ка) згідно з правилами підніме помилково встанов-лену вагу, яка є вищою за існуючий рекорд, це досягнення зараховується йому

як новий рекорд.

7.9. Умови реєстрації рекордів:

а) рекордна вага зараховується як новий рекорд тоді, коли не менше як двоє суддів на помості підтвердять правильність виконання вправи («Вага піднята»);

б) рекордні досягнення затверджуються за наявності суддів на помості відповідних категорій:

– не нижче І суддівської категорії –– у разі встановлення рекордного досягнення міста, району або області;

– не нижче національної категорії –– у разі встановлення рекордного досягнення спортивного товариства або країни;

– не нижче І міжнародних категорій –– у разі встановлення нових рекордів Олімпійських ігор або світу (дорослі, юніори, ветерани різної статі);

– не нижче II міжнародних категорій –– у разі встановлення нових рекордів Європи (дорослі, юніори, ветерани різної статі);

7.10. Встановлення нових рекордів

7.10.1. Нові рекорди Олімпійських ігор, світу, Європи серед різних вікових груп та статі встановлюються на змаганнях І–ІІ рангів та реєструються за умови

проходження спортсменами допінг-контролю під контролем IWF та ВАДА.

7.10.2. Рекордні досягнення України різних вікових груп та статі реєстру-ються тільки на змаганнях І - ІV рангів, які включено до календаря ФВА України (за умови наявності допінг–контролю під керівництвом ГСК та представника Національного антидопінгового центру –– НАДЦ).

7.10.3. У разі встановлення рекордних досягнень в окремій вправі або сумі двоборства всі відомості про вагу штанги, спортсмена (ки), вагову категорію, ранг рекорду заносяться до протоколу змагань окремим рядком у виділеному для цього місці.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.