Здавалка
Главная | Обратная связь

Операції зустрічної торгівліТЕМА 4 Міжнародна торгівля

 

1. Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин.

2. Основні види міжнародних торгівельних операцій.

3. Особливості торгівлі певними групами товарів.

3.1 Світова торгівля послугами

3.2 Світова торгівля технологіями.

4. Регулювання міжнародної торгівлі.

 

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин.

 

Міжнародна торгівля - сфера міжнародних товарно-грошових відносин, специфічна форма обміну продуктами праці (товарами та послугами) між продавцями та покупцями з різних країн.

Міжнародна торгівля - це сукупність зовнішньої торгівлі різних країн світу. Зовнішня торгівля країни складається із сплаченого ввозу (імпорту) та сплаченого вивозу (експорту).

 

Основні показники світової та зовнішньої торгівлі:

· зовнішньо-торгівельний обіг держави - сума експорту та імпорту країни за певний проміжок часу виражений у USD.

· сальдо зовнішньо-торгівельного балансу - різниця між експортом та імпортом за певний проміжок часу виражений у USD.

· світовий товарообіг - сума експорту всіх країн світу за певний проміжок часу виражений у USD.

 

Структура міжнародної торгівлі:

· торгівля послугами

· торгівля технологіями

· торгівля готовою продукцією

· торгівля машинами та обладнанням.

· торгівля мін. сировиною (в тому числі паливно - енергетичними ресурсами)

· торгівля сільськогосподарською сировиною

 

2. Основні види міжнародних торгівельних операцій:

 

1) Експортна операція - продаж іноземному партнеру товарів та послуг з вивезенням їх за кордон.

 

2) Імпортна операція - придбання у іноземного партнера товарів та послуг з ввозом їх із-за кордону

 

3) Реімпортна операція(нездійсненний експорт) – придбання з ввезенням із-за кордону раніше експортованого і не переробленого товару

Основна причина реімпорту - повернення бракованих товарів та товарів які не були реалізовані на аукціонах, ярмарках та виставках продажу

 

4) Реекспортна операція - в цих операціях приймають участь якнайменш три країни (експортер, реекспортер та кінцевий імпортер) і укладається два зовнішньо-торгівельних контракту (на покупку та продаж товару). Товар не повинен перероблятись.

Причини реекспорту:

- відсутність торгівельних відносин за політичними мотивами між країнами експортерами та імпортерами;

- великі витрати пов'язані з виходом експортера на ринок імпортера і продаж товарів на міжнародній біржі та аукціонах.

 

Операції зустрічної торгівлі

· Бартерні операції - операції по обміну визначеної кількості товарів на еквівалентні суми без участі безготівкових грошових коштів. Сума контракту визначається в валюті двох країн - партнерів та часто в валюті третьої країни.

· Викуп застарілої техніки. Ці операції стосуються машинно-технічних виробів, автотранспорту, літаків, сільськогосподарської та будівельної техніки. Обмін іде на техніку одного класу але можливо різних фірм. Виробник нової продукції пропонує власникам аналогічної продукції придбати в нього нові товари і забов¢язується викупити в них застарілу продукцію. Таким чином обсяги продажу нової продукції зростають, а споживачі отримають нову продукцію і заощаджують грошові кошти. Застаріла техніка може направлятись в менш розвинуті країни або використовуватись при створенні нових виробів.

· Операції з давальницькою сировиною - до давальницької сировини відноситься сировина, матеріали, напівфабрикати, електроенергія вартість яких складає не менш ніж 20% у вартості готової продукції. Власник сировини надає її переробнику який розраховується частиною готової продукції або частиною грошей отриманих від продажу готової продукції.

 

6) Лізинг - вид підприємницької діяльності, спрямований на інвестування вільних або залучених коштів в майно та надання цього майна за плату в тимчасове використання лізингоодержувачу.

Об¢єктом лізингу може бути рухоме чи нерухоме майно, яке вільно обертається на ринку (машини, промислове обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та офісна техніка, виробничі приміщення та споруди.)

Лізингодавцем може бути банк (фінансовий лізинг), компанія яка купує обладнання, надає його в лізинг та отримує платежі та спеціалізована лізингова компанія яка веде обслуговування майна що надається в лізинг.

 

Схема лізингової угоди:

  Лізингова компанія
   
6 1 3 7 Лізингоотримувач
Виробник обладнання     3¢ 7
  Банк Страхова компанія

1 отримання кредитів

2 купівля обладнання та перерахування коштів

3, 3¢ страхування майна

4 надання обладнання в лізинг

5 лізингові платежі

6 сплата % та поступове повернення кредиту

7 виплата страхової суми в страховому випадку.

Основні види лізингу:

· оперативний - надання в користування майна на строк менший за строк служби майна. Найчастіше здається майно моральний знос якого відбувається значно скоріше за фізичний. Після закінчення строку лізингу може бути укладений новий контракт або майно повертається лізинговій компанії.

· фінансовий - характеризується довшим строком контракту та повною чи практично повною амортизацією, фактично являє собою форму довгострокового кредитування. По закінченні строку контракту лізингоодержувач може повернути, укласти новий контракт або придбати майно за залишковою вартістю.

 

Класифікація лізингових угод:

(1) за об’єктами угод

· лізинг рухомого майна

· лізинг нерухомого майна

(2) по відношенню до орендованого майна

· чистий лізинг (витрати по обслуговуванню майна бере на себе лізингоотримувач)

· повний лізинг (витрати по обслуговуванню майна бере на себе лізингова компанія)

(3) за організацією відносин між лізинговою компанією та лізингоотримувачем

· прямий лізинг - власник майна самостійно надає його в лізинг

· непрямий лізинг - майно надається в лізинг через посередників

(4) за методом фінансування

· терміновий - здійснення одноразової операції

· відновлювальний - оренда продовжується по закінченні першого строку контракту

(5) лізинг з додатковим залученням коштів - лізингова компанія бере кредит якщо в неї не вистачає коштів на закупку обладнання

(6) зворотній лізинг - промислове підприємство продає своє майно лізинговій компанії з одночасним укладенням угоди про оренду цього майна (є можливість отримати додаткові кошти не припиняючи використання майна) рентабельність операції буде тим вище чим доходи від використання більше за суму лізингових платежів

(7) допомога у продажу - виробник обладнання пропонує клієнтам поставки своєї продукції за допомогою лізингу - лізингова компанія використовує торгівельну мережу виробника, а виробник розширює межи збуту продукції

(8) лізингова лінія - лізингова компанія відкриває лізингову лінію на поставку обладнання на певну суму та певний строк. Лізингоотримувач одержує нові партії обладнання без укладення додаткових контрактів

 

Функції лізингу:

· фінансова - лізинг це форма вкладання коштів з метою отримання прибутку

· виробнича - лізингоодержувач вирішує свої виробничі проблеми без вкладання значних коштів в купівлю обладнання

· збутова - виробник обладнання за рахунок лізингу розширює коло споживачів.

 

Лізингові платежі - виплати лізинговій компанії які здійснює лізингоодержувач за право користування майном. До складу платежів входять:

· сума, яка покриває амортизацію майна за період лізингу

· сума, яка покриває процент за кредит який отримала лізингова компанія для закупки майна

· сума комерційної винагороди лізингової компанії

· сума страхових платежів якщо майно застраховано

· сума за додаткові послуги лізингової компанії

· сума податків що сплачує лізингова компанія

Величина спосіб форма та періодичність виплат встановлюється в лізинговій угоді за домовленістю партнерів.

7) Франчайзинг

 

Франчайзинг – форма ділового співробітництва, при якій велика відома компанія – франчайзер надає малій компанії - франчайзі право на виробництво або продаж продукції під своєю торговою маркою.

Основні переваги франчайзингу для франчайзера :

 1. Швидке розширення ринків збуту з мінімальними власними витратами.
 2. Зниження ризиків, так як власний капітал мінімально приймає участь в розширенні бізнесу.
 3. Отримання додаткових коштів за рахунок отримання франчайзингових платежів.

 

Переваги для франчайзі :

 1. Отримання кредиту для початку бізнесу від франчайзера або у банку під гарантії франчайзера.
 2. Франчайзер допомагає франчайзі організувати бізнес, надає консультації з маркетингу, менеджменту, бухобліку, організовує підготовку персоналу.
 3. Витрати франчайзі на рекламу мінімальні, рекламну компанію розробляє франчайзер.
 4. Між усіма франчайзі існують взаємозв’язки, що дозволяє компаніям швидко реагувати на зміни ринку.

 

Основні недоліки франчайзингу для франчайзера :

 1. Пошук франчайзі.
 2. Необхідність повідомлення франчайзі про всі зміни технології та ноу-хау.
 3. Можливість виходу франчайзі із системи франчайзингу та організованого самостійного бізнесу, який конкурує з бізнесом франчайзера.

 

Недоліки для франчайзі :

 1. Обмеженість ініціативи.
 2. Неможливість швидкого виходу з бізнесу, так як, договір франчайзингу укладається на великий термін.
 3. Залежність франчайзі від стабільності франчайзера.

 

Види франчайзингу

 1. Торгівельний – розповсюдження продукції під торговою маркою франчайзера.
 2. Виробничий – виробництво продукції за технологією та під торговою маркою франчайзера.
 3. Бізнес-формат (торгово-виробничий) - виробництво та розповсюдження продукції за технологією та під торговою маркою франчайзера.

 

За право роботи під торговою маркою франчайзі сплачує франчайзеру :

- першопочатковий внесок, розмір якого залежить від популярності франчайзера.

- рекламний внесок (відрахування на заг. рекламу торг. марки, які складають 0.1-0.5 % від обсягу продажу франчайзі).

- платежі-роялті –відсоток від обсягу виробництва або продаж. Найчастіше складає 3-7 %.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.