Здавалка
Главная | Обратная связь

Регулювання міжнародної торгівлі на наднаціональному рівні1 січня 1995 року почала свою діяльність Всесвітня торговельна організація (World Trade Organization), враховуючи норми діючої до 1994 року Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Генеральна угода з тарифів і торгівлі грала ведучу роль в регулюванні міжнародної торгівлі. Вона являла собою багатосторонню міжнародну угоду, що містила зведення правових норм, на яких базувались торговельні відносини між країнами-учасницями. Угода була підписана в Женеві 30 жовтня 1947 року і вступила в силу 1 січня 1948 року для 23 країн, які її підписали. В 1994 році учасницями ГАТТ були 118 держав.

ГАТТ виконувала три функції:

- вплив на державну торговельну політику шляхом вироблення правил світової торгівлі;

- форум для переговорів з лібералізації торгівлі;

- врегулювання суперечок.

 

Основною метою ГАТТ було забезпечення безпечності передбачуваних міжнародних торговельних відносин шляхом:

- скасування митних та інших торговельних обмежень;

- усунення всіх форм дискримінації в міжнародній торгівлі з метою підвищення рівня життя, забезпечення повної зайнятості;

- підвищення реальних доходів населення і попиту, більш ефективного використання сировини, зростання виробництва і торговельного обміну.

 

Принципи діяльності ГАТТ:

1. Принцип взаємних торгівельних преференцій здійснюється через надання у взаємній торгівлі режимів найбільшого сприяння, зниження ставок мита, використання єдиної системи оцінки базисної вартості товару.

  1. Принцип недискримінації – всі країни-учасниці ГАТТ мають рівні права у взаємній торгівлі.
  2. Принцип недопущення односторонніх дій – рішення по захисту національного ринку приймаються країною після проведення міжнародних консультацій.

 

Етапи діяльності ГАТТ.

 

1947 Женева (Швейцарія) 1949 Франція 1950 Англія 1956 Швейцарія 1960-1961 Швейцарія Зниження митних тарифів з 50-70 % у 50-ті роки до 3-5 % у 90-ті роки
1964-1967 Женева (Швейцарія) (Кенеді Раунд) Розробка антидемпінгового кодексу
1973-1979 Швейцарія (Токіо раунд) Розробка заходів по зниженню впливів нетарифного регулювання.
1986-1994 Швейцарія (Уругвайський раунд) Створення всесвітньої організації торгівлі, розробка генеральної угоди по торгівлі послугами.

 

До 1994 року відбулося вісім торговельних раундів, метою яких була подальша лібералізація світової торгівлі і усунення торговельних бар’єрів.

Переговори під егідою ГАТТ тільки в 60-х і 70-х роках скоротили митні бар’єри з 25-30 до 3-4% і допомогли потроїти обсяги світової торгівлі за 70-80-ті роки.

 

 

СОТ – законодавча і інституціональна основа міжнародної торговельної системи, механізм багатостороннього узгодження і врегулювання політики країн-членів в сфері торгівлі товарами та послугами, врегулювання торговельних спірних питань і розробки стандартної зовнішньоторговельної документації.

СОТ була створена в 1995 році. Угода про створення СОТ містить 29 правових документів і 25 міністерських декларацій, які визначають права і обов'язки країн в рамках багатосторонньої торговельної системи, що увібрали в себе все найкраще, що було досягнуте в рамках ГАТТ і додали багато нового.

Принципова різниця між СОТ і ГАТТ полягає в тому, що ГАТТ була просто зведенням правил, багатосторонньою угодою, яка мала невеликий секретаріат. СОТ є постійною міжнародною організацією, що діє на основі угоди, ратифікованої країнами-членами, і має свій секретаріат. ГАТТ як угода складалась зі сторін, які брали в ній участь. СОТ складається з країн-членів. ГАТТ початково вважалась тимчасовою угодою, що діяла б до моменту створення СОТ. СОТ – постійно діюча організація. ГАТТ була присвячена практично тільки торгівлі товарами. На СОТ покладені функції регулювання торгівлі не тільки товарами, але й послугами, включаючи такі специфічні, як права на інтелектуальну власність. Система врегулювання спірних торговельних питань, що діяла в рамках ГАТТ була громіздкою й неефективною, оскільки дозволяла окремим країнам блокувати прийняття рішень. Система врегулювання торговельних спорів, що діє у СОТ, більш ефективна, оскільки дозволяє приймати багато рішень, що не можуть бути блоковані окремими країнами, на автоматичній основі.

В наш час СОТ є головною міжнародною організацією, що регулює торгівлю товарами, послугами та інтелектуальною власністю. Це регулювання містить в собі реалізацію узгоджених принципів поведінки країн в міжнародній торгівлі та комплекс заходів, що проводяться під егідою СОТ з участю більшості країн світу.

 

Найбільш важливі принципи, на яких базується міжнародна торговельна система, наступні:

· торгівля без дискримінації;

· лібералізація міжнародної торгівлі;

· застосування заходів, які обмежують імпорт, тільки на основі правил СОТ – відмова країн від використання протекціонізму як засобу торговельної політики;

· передбачуваність торговельної політики;

· сприяння конкуренції.

·

Основні функції СОТ:

  1. Контроль за виконанням багатосторонніх торгівельних угод.
  2. Проведення багатосторонніх торгівельних переговорів.
  3. Сприяння рішенню торгівельних суперечок.
  4. Контроль за розвитком міжнародної торгівлі.
  5. Співробітництво з іншими організаціями з питань торгівельної політики.

 

Структура організації:

  1. Міністерська рада – на рівні міністрів торгівлі країн-членів ВТО. Скликається 1 раз на рік.
  2. Генеральна рада – постійно діючий орган, який складається представників країн-членів.
  3. Спеціалізовані ради:

- рада по торгівлі товарами;

- рада по торгівлі послугами;

- рада по пов’язаним з торгівлею аспектом інтелектуальної власності.

 

 

Україна є членом СОТ з 2008 р©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.