Здавалка
Главная | Обратная связь

Світова торгівля послугами. 

Послуга – вид підприємницької діяльності, спрямований на задоволення будь-яких потреб споживачів.

Послуги поділяються на пов’язані з виробництвом та на невиробничі.

 

До послуг, пов’язаних з виробництвом відносять:

 1. послуги по матер.-техн. обслуговуванню вир-ва.

1.1 експлуатаційні

1.2 ремонтні

1.3 послуги післягарантійного обслуговування товарів

 1. транспортні послуги

2.1 послуги по транспортуванню вантажів

2.2 послуги по транспортуванню вантажів по трубопроводах

2.3 послуги, які надаються в портах (навантаження, розвантаження, збереження, техн. обслуговування, буксирування)

2.4 фрахт – судно в лізинг

 1. інформаційні
 2. юридичні
 3. банківські
 4. маркетингові
 5. консалтингові – консультації
 6. брокерські
 7. страхові
 8. аудиторські послуги
 9. послуги зв’язку
 10. посередницькі послуги
 11. інженерно-консультаційні
 12. рекламні

 

Невиробничі послуги

 1. туристичні
 2. медичні
 3. освітні
 4. комунальні (не продаються на світовому ринку)
 5. культурно-побутові
 6. послуги громадського харчування
 7. готельні послуги
 8. послуги по перевезенню пасажирів

 

Особливості світової торгівлі послугами.

 1. Послуги, на відміну від товарів, виробляються та споживаються практично одночасно, в більшості своїй не можуть зберігатися, тому більшість операцій ґрунтується на прямих контактах між споживачами та виробниками.
 2. Міжнародна торгівля послугами все більш впливає на торгівлю товарами, особливо високотехнологічними, які потребують великих обсягів технічного обслуговування, інформаційних, консультативних послуг. Продаж товару неможливий без транспортних, банківських, страхових, юридичних, консультаційних послуг, а в деяких випадках – без послуг по матеріально-технічн. обслуговуванню. Торгівля послугами пов’язана з міжнародним рухом капіталу та робочої сили.
 3. Сфера послуг більш захищена державою, ніж сфера матер. вир-ва. Транспорт, зв’язок, освіта, охорона здоров’я в багатьох країнах частково або повністю знаходяться у власності держави, тому в торгівлі послугами існує більше бар’єрів, ніж в торгівлі товарами.
 4. Не всі види послуг можуть продаватися на світовому ринку послуг (комунальні, деякі види побутових послуг). Найбільші перспективи в світовій торгівлі мають послуги, пов’язані з вир-вом.
 5. Статистичний облік світової торгівлі послугами ускладнюється через неможливість відокремлення торгівлі послугами від торгівлі товарами (інженерно-консультаційні послуги, інформаційні послуги, послуги після продажного обслуговування). Світовий експорт послуг складав 680 млрд. $ у 2007р, що складало 29 % по відношенню до світового експорту товарів. Основними експортерами та імпортерами послуг є США, Франція, Німеччина, Великобританія, Японія, Італія. Їх частка складає ½ світового обороту послуг. Доля країн, що розвиваються, поступово зростає. В останні роки великим експортером інженерно-консультаційних послуг стала Пд. Корея, будівельних – Туреччина, туристичних – Мексика та острівні держави, фінансових – Сінгапур. Частка кр. Сх. Європи та СНД– 6 % в світ. експорті послуг. Серед країн цього регіону найбільшими експортерами послуг є Чехія, Польща, Угорщина. Україна на світовому ринку послуг пропонує лише послуги по транзитному перевезенні енергоносіїв.

 

Міжнародне регулювання торгівельними послугами відбувається через :

 1. двосторонні галузеві або торгово-економічні угоди між країнами.
 2. через багатостороннє регулювання в рамках інтеграційних об’єднань.
 3. через міжнародні галузеві та торгово-економічні організації.
 4. на національному рівні – через застосування засобів регулярного доступу послуг на ринок :

- обмеження на торгівлю послугами

- введення квот на імпорт послуг

- обмеження на створення на внутрішньому ринку філій іноземних компаній

- обмеження на переміщення виробників послуг.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.