Здавалка
Главная | Обратная связь

Поля що обчислюються .Можна

· задати обчислення над будь-якими полями таблиці

· зробити значення, що обчислюється, новим полем у запиті.

Для цього в рядку Поле бланка QBE уводиться формула для обчислення, причому імена полів беруть у квадратні дужки.

Наприклад: =[Сума]/5,05

У вираженнях можна використовувати наступні оператори:

· арифметичні: *множення; + додавання; -віднімання; / ділення; ^ зведення в ступінь;

· з'єднання частин тексту за допомогою знака & , наприклад:

=[Прізвище]&“ “&[Ім'я]

(Пробіл у лапках уставлений для того, щоб текст не був злітним)

 


Прімітка. При створенні виражень для полів, що обчислюються, можна використовуватиПостроителЬ выражений. Для цього потрібно клацнути по порожньому полю в бланку QBE, а потім по кнопці Построить - на панелі інструментів , при цьому відкриється вікно Построитель выражений (мал. 6 ).

Мал. 6. Вікно Построителя выражений.

У верхній частині вікна розташована порожня область уведення, у якій створюється вираження. Можна самим увести вираження, але простіше використовувати різні кнопки, розташовані під областю введення.

Для початку потрібно клацнути двічі в лівому списку по папці Таблицы, і вибрати саму таблицю, а потім вибрати необхідне поле і клацнути по кнопці Вставить.

Усі імена об'єктів, з яких будується вираження для обчислення, укладені в квадратні дужки, причому перед ім'ям поля може стояти знак ( ! ) поділяючий його й ім'я таблиці.

Помилку при складанні вираження можна скасувати, клацнувши по кнопці Отмена. У результаті зроблених дій вийде вираження, наприклад як показане на малюнку 6 задане вираження для поля, що обчислює суму операцій у доларах.

Якщо клацнути по кнопці ОК , то отриманий результат буде перенесений у бланк QBE.

5.6. Групові операції у запитах(ПІДСУМКОВІ запити).

У запитах, створених у режимі Конструктора ( як і у запиті, створеним у з допомогою Майстра) можна виконувати групову обробку даних. Підсумкові запити значно відрізняються від звичайних. У них поля поділяються на два типи:

· поля, по яких здійснюється угруповання даних ;

· поля, для яких проводяться обчислення.

Для складання підсумкового запиту, знаходячись у режимі конструктора, необхідно натиснути кнопку - Груповые операции на панелі інструментів чи скористатися командою Груповые операции з меню Вид. У результаті чого в бланку запиту з'явиться рядок Груповая операция. Якщо для відповідного поля зі списку вибрати функцію Группировка (Мал. 7), те при виконанні запиту групуються за значеннями в цьому полі , але обробка (підсумок) не виконується.

Угруповання в підсумковому запиті виконується тільки по одному полю. У всіх інших полях уводяться підсумкові функції.

Мал. 7. Рядок Групповая операция в бланку QBE.

 

Access надає ряд функцій, що забезпечують виконання групових операцій. Можна задати потрібну функцію, набравши на клавіатурі її ім'я в рядку Групповая операция вибравши її зі списку, що розкривається. Основні групові функції, якими можна скористатися:

· SUМ - обчислює суму всіх значень заданого поля (для числових чи грошових полів), відібраних запитом;

· AVG - обчислює середнє значення в тих записах визначеного поля, що відібрані запитом ( для числових чи грошових полів);

· MIN - вибирає мінімальне значення в записах визначеного поля, відібраних запитом;

· MAX - вибирає максимальне значення в записах визначеного поля, відібраних запитом;

· COUNT - обчислює кількість записів, відібраних запитом у визначеному полі, у яких значення даного поля відмінні від нуля;

· FIRST - визначає перше значення в зазначеному полі записів ;

· LAST - визначає останнє значення в зазначеному полі записів.

Виконання запиту.

Готовий запит виконується після щиглика по кнопці панелі інструментів у режимі Конструктора запросов чи при активізації команди Запуск із меню Запрос.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.