Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Статистика продукції промисловостіМета:формування та закріплення знань і умінь проведення статистичного дослідження продукції промисловості.

Змісткурсової роботи розкривається в розділах:

  1. Статистичне вивчення продукції промисловості (теоретична частина)

1.1. Поняття продукції промисловості, її види за ступенем готовності

1.2. Методи вимірювання продукції промислового підприємства.

1.3. Система вартісних показників обсягу продукції. Способи обчислення валового обороту, валової продукції, товарної, реалізованої і чистої продукції.

1.4. Статистичне вивчення виконання плану за обсягом і асортиментом продукції, обсягом реалізованої продукції з урахуванням виконання зобов'язань на поставки.

2. Розрахункова частина (виконання практичних завдань)

Загальні висновки

Використана література


Тема 2. Система показників статистики продукції сільського господарства

Мета:формування та закріплення знань і умінь проведення статистичного дослідження системи показників статистики продукції сільського господарства.

Змісткурсової роботи розкривається в розділах:

Статистичне вивчення продукції сільського господарства (теоретична частина)

1.1. Поняття продукції сільського господарства, завдання і соціально-економічне значення її статистичного вивчення.

1.2. Показники обсягу і складу продукції рослинництва і тваринництва в натуральному виразі, методи їх обчислення.

1.3. Показники валової, кінцевої і товарної продукції сільського господарства. Товарність продукції, методи її обчислення.

1.4. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції сільського господарства.

2. Розрахункова частина (виконання практичних завдань)

Загальні висновки

Використана література

Тема 3. Статистика продукції будівництва

Мета:формування та закріплення знань і умінь проведення статистичного дослідження продукції будівництва

Змісткурсової роботи розкривається в розділах:

Статистичне вивчення продукції будівництва (теоретична частина)

1.1. Поняття продукції будівництва і соціально-економічне значення її статистичного вивчення.

1.2. Статистичні методи вимірювання продукції будівництва. Облік продукції в натуральному і вартісному вираженні. Кошторисна вартість будівельних і монтажних робіт.

1.3. Вартісні показники будівельної продукції і методи їх обчислення. Вироблена і валова продукція будівництва. Товарна будівельна продукція, її склад.

1.4. Показники виконання плану по товарній будівельній продукції і динаміки обсягу будівельної продукції.

2. Розрахункова частина (виконання практичних завдань)

Загальні висновки

Використана література


Тема 4. Статистичне вивчення оплати праці

Мета:формування та закріплення знань і умінь проведення статистичного дослідження заробітної плати в промисловості.

Змісткурсової роботи розкривається в розділах:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.