Здавалка
Главная | Обратная связь

Антропоцентризм в системі конкуруючих світоглядних настанов.Лекція 1. Філософська антропологія як теоретична дисципліна.

1. Поняття філософської антропології.

2. Антропоцентризм в системі конкуруючих світоглядних настанов.

3. Філософія про людину. Три значення філософської антропології. Систематика філософсько-антропологічних підходів.

Поняття філософської антропології.

Кожна сфера філософських знань має свій предмет, свою систему категорій, певний характер розгортання її рефлексій про той чи інший обєкт. Отже, щонайперше важливо встановити, чим займається філософська антропологія.

Що таке "філософська антропологія"? Чим вона відрізняється від звичайної антропології і від філософії людини? Коли виникла? Як природниче щнання співвідноситься із філософським осягненням людини?

Філософська антропологія - це розділ філософії, в якому вивчається людина як особливий рід сущого, осмислюються проблеми людської природи і людського буття, аналізуються модуси людського існування, виявляється потенціал антропоцентричної картини світу.

Можна сказатиза Кантом, що якщо фізична антропологія вивчає як природа створила людину, то філософська (прагматична) антропологія вивчає те, як людина творить саму себе.

Окрім того, як зауважує український філософ Олександр Кульчицький, у філософській антропології розглядаються різні погляди людини, її релігійні вірування, а також ті знання, які здобуваються завдяки мистецькому відтворенню "людського", скажімо, в таких літературних творах як "божественна комедія", "Фауст" чи "Мойсей".

Як самостійна галузь філософського знання антропологія виникла в 18 ст. Проте міркування про людину аж ніяк не є привілегією цього століття. З того часу як людина почала розмірковувати про будову довколишнього світу, вона почала осягати й саму себе. Хто я й хто ми? Звідки походимо? Куди йдемо у історичному розвитку? Що виокремлює нас із різнобарвного, багатоликго світу живих істот, які населяють Землю, і що споріднює з ними? Чи змінюється людина як біологічний вид з причини свого інтелектуального та морального вдосконалення? Чи може вона змінити довколишнє чи є рабом обставин?

Антропоцентризм в системі конкуруючих світоглядних настанов.

Будь-який предмет може бути осмислений двояким чином:

- або через співставлення його з іншими істотами та явищами, або через розкриття його власної унікальної природи.

Вивчення людини "ззовні" передбачає витлумачення її стосунків з Богом, природою (космосом), суспільством (культурою), логосом (ментальністю) та іншою людиною.

Наближення до таємниці людини "зсередини" повязане з осягненням її тілесного, емоційного, морального, духовного, соціального буття.

Але вся багатоманітність підходів до оточуючого світу може бути типологізована. В історії філософії можна прослідкувати різні світоглядні настанови в залежності від того, якому феномену віддається безумовний пріоритет - Богові, природі, соціумуЮ, Логосові, людині. Назвемо в цьому звязку©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.