Здавалка
Главная | Обратная связь

Вступний інструктажВступний інструктаж - сукупність методів і прийомів виробничого

навчання, які використовуються на початку занять з метою підготовки учнів до активного, безпомилкового і свідомого виконання практичних завдань.

В процесі вступного інструктажу майстер конкретизує і поглиблює теоретичні знання, набуті учнями на уроках спецтехнології, демонструє нові операції і прийоми трудової діяльності, організовує тренувальні вправи для перевірки доступності і посильності нової навчальної інформації.

Порядок проведення вступного інструктажу

v повідомлення теми і мети уроку;

v цільова установка учнів;

v перевірка знань, умінь і навичок за матеріалами уроків, взаємопо-в'язаних з метою уроку і необхідних для його проведення;

v пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи;

v пояснення нової теоретичної навчальної інформації;

v демонстрація нових операцій і прийомів діяльності;

v ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами і приладами, які вперше будуть засовуватися на уроці, та з правилами техніки без-пеки при роботі з ними;

v вивчення інструкційної та інстукційно-технологічної документації:

пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць учнів при виконанні завдань;

v інформація про типові помилки та способи їх попередження;

v опитування учнів та пробне виконання ними нових прийомів робо-ти з метою перевірки засвоєння матеріалу вступного інструктажу;

v відповіді на запитання учнів.

Рекомендації щодо проведення показу трудових дій Таблиця 2.1

№ п/п Діяльність майстра Діяльність учнів
Пояснити призначення сформованих умінь. - Уяснення значущості трудового процесу професійній діяльності.
Показати весь трудовий процес у нормальному темпі. - Спостереження, цілісне сприймання трудового процесу.
Виділити операції, прийоми та основні дії в трудовому процесі. - Аналіз складу та структури трудової діяльності
Показати окремі операції, прийоми та пояснити способи їх виконання за інструкційною картою. - Уяснення способів виконання кожної операції, прийомів роботи згідно з інструкційною картою.
Сформувати питання, для аналізу інструкційної карти. - Відповіді на питання
Показати весь трудовий процес в сповільненому темпі - Сприйняття трудового процесу
Запропонувати декільком учням відтворити показані операції - Спостереження, усвідомлення, аналіз, відтворення
8 Проаналізувати помилки учнів - Аналіз прийомів роботи
Повторити весь трудовий процес в нормальному темпі - Уявне відтворення всього трудового процесу

Типові недоліки проведення вступного інструктажу:

- неправильно визначена структура інструктажу:

- матеріал інструктажу не ув'язаний з матеріалом загальнотехнічних та спеціальних дисциплін та попередніх уроків виробничого навчання;

- дублювання навчального матеріалу спецпредметів;

- не проводиться або проводиться методично та технічно неправильно

показ трудових прийомів, дій, рухів та пояснення технологічного

процесу в цілому;

- не використовується або використовується методично неправильно

навчально-інструкційна та технологічна документація;

- не використовується або використовується педагогічно і технічно

неправильно наочні прилади, технічні засоби навчання;

- не використовуються або недостатньо використовуються новинки техніки, технології, передового досвіду;

- не проводиться або проводиться тільки шляхом усного опитування перевірка доступності і посильності нового навчального матеріалу;

- не демонструється раціональна організація робочих місць під час виконання трудової діяльності;

- не проводиться відповідь на запитання учнів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.