Здавалка
Главная | Обратная связь

За якої вологості цегляних чи кам'яних стін допускається їхнє штукатурення?1. 4%

2. 6%

3. 8%

4. 10%

5. 25%

 

6. t0 розчину на момент його використання має дорівнювати +80С

1. так

2. ні

 

Після розв'язування тестів через відповідний проміжок часу (майстер в/н встановлює час). Учні здають виконані завдання, і представники кожної групи отримують однакову оцінку за вирішення тесту.

 

2.3 Ознайомлення учнів з нормою часу на виконання даної роботи.

2.4 Ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами, які будуть використовуватись на даному уроці.

2.5 Пояснення виконання послідовності даної роботи.

2.6 Показ майстром прийомів штукатурення поверхонь.

2.7 Розгляд типових помилок, ускладнень, спосіб їхнього попе-редження й усунення.

2.8 Пробне виконання учнями показаних майстром трудових при-йомів.

2.9 Видача учням завдання, розподіл по робочих місцях.

 

ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ (4 ГОД.)

3.1. Самостійна робота учнів.

3.2. Майстер проводить цільові обходи робочих місць із штукатурних робіт:

- Обхід №1. Перевірка організації початку роботи, організації робочих місць, дотримання правил безпеки;

- Обхід №2. Перевірка та інструктування правильності виконання учнями прийомів і способів роботи;

- Обхід №3. Перевірка правильності користування інструментами та пристроями;

- Обхід №4. Поточна перевірка з питань дотримання технологічних процесів виконання завдання.

- Обхід №5. Міжопераційний контроль якості виконання навчально - виробничої роботи, виправлення та попередження помилок;

 

3.3. Індивідуальне та групове інструктування по виконанню робіт.

3.4. Прийом та оцінювання виконаної навчально - виробничої роботи.

 

ІV.ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ (45ХВ.)

4.1. Аналіз майстром виконання навчально - виробничої роботи кожним учнем.

4.2. Розбирання типових помилок і характерних недоліків, відшукання шляхів їх попередження і усунення.

4.3. Виставлення оцінок учням на основі теоретичних знань та практичної діяльності.

4.4. Робота з перфокартами " Оцінювання власної діяльності учня на уроці виробничого навчання" з метою виявлення самокритичного ставлення учня до власної діяльності на уроці.

Приклад 3

ПЛАН УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

(муляр)

ТЕМА ПРОГРАМИ: Цегляна кладка по однорядній (ланцюговий) системі

перев'язки швів.

ТЕМА УРОКУ: Цегляна кладка стін і кутів товщиною в 2 цегли

по однорядній системі перев'язки швів способом

«впритиск».

МЕТА: Удосконалювати уміння, формувати навички по це-

гельній кладці стан і кутів товщиною в 2 цегли по

ланцюговій системі перев'язки швів способом

«впритиск», розвивати технологічне мислення,

сприяти придбанню навичок роботі в колективі.

 

ТИП УРОКУ: Закріплення умінь, формування навичок.

ВИД УРОКУ: Бінарний.

 

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВ - Бригадно-ланкова.

Матеріально — технічне і дидактичне забезпечення уроку

  Робочі місця  
майстра викладача спецтехнологи учнів
Цегла - 50 шт. Плакати Цегла - 200 шт.
Розчинглиняний - 0,1 м3 Натуральні зразки виконання кладки в розрізах Ящик = 0,25 м3з глиняним розчином
Інструмент муляра (нормокомплект) Набір модельних цеглин (для моделювання кладки) Інструмент муляра (нормокомплект)
Карта технологічного процесу (КТП) Кодоскоп, кодокарти Карта технологічного процесу (КТП)
Ноутбук Фотографії аварій будинків через порушення технології кам'яної кладки  

Хід уроку

 

№ п/п Етапи уроку час, хв. Засіб навчання Діяльність
        викладача майстра учнів
  Організаційна частина Еталон робочого одягу муляра Вітає учнів, перевіряє наявність конспектів присутність учнів Вітає учнів, перевіряє їхній зовнішній вигляд і готовність до занять, присутність учнів Вітають майстра і викладача. Бригадири доповідають про явку на заняття і готовність до уроку
  Вступний інструктаж 2.1. Цільова настанова 2.2. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок Плакати, натуральні зразки кладки в розрізах, набори модельних цеглин, фотографії, кодокарти, карти трудових процесів Оголошує тему, мету уроку. Мотивація: наводить приклади використання кладки способом «впритиск» на будівельних об'єктах даного регіону Систематизує знання учнів з прийомів'і операцій, що входить у трудовий процес цегельної кладки способом «впритиск» по однорядній системі перев'язки швів: а) установка порядовки; б) подача і розстеляння розчину; в) технологія цегельної кладки способом «впритиск»; Готує своє робоче місце до показу прийомів кладки Сприймають інформацію, записують тему уроку в конспект Відповідають на поставлені питання. Працюють з картами трудових процесів (КТП). Моделюють на модельних цеглинах кладку стіни і кутів у дві цегли
  2.3. Формування орієнтованої основи дій учнів   Еталон кладки способом "впритиск". Кодаскоп, кодокарти:з критерії оцінювання робіт учнів г) контроль якості кладки; д) розшивка швів. Організує вивчення карти трудових процесів (КТП), систематизує знання учнів. Коментує роботу з моделюванням процесів кладки Готується до підбиття підсумків вступного інструктажу З'ясовує вимоги до організації робочого місця муляра. Перевіряє уміння учнів підготовляти неповномірну цеглу Виконує зразкову кладку зовнішньої версти стіни по однорядній системі способом "впритиск" з дотриманням вимог технологічного процесу і правил техніки безпеки. Знайомить учнів з крітеріями оцінки Показують як правильно організувати робоче місце муляра при кладці глухих стін і кутів Показують прийоми одержання неповномірної цегли (3/4,1/2, 1/4), малюють на дошці умовні позначки на кресленнях кладкинеповномірної цегли Спостерігають за діями майстра
Поточний інструктаж 3.1. Відпрацьовування нових способів дій Карти трудових процесів (КТП)   Дає бригадам завдання на виконання цегельної кладки зовнішньої версти стіни на розчині по однорядній системі перев'язки швів способом «впритиск» Бригадири розподіля­ють завдання серед членів бригад. Усі виконують завданим по кладці зовнішньої версти. Самостійно осмислюють свої дії. звіряючи їх з КТП
        Виявляють помилки учнів щодо операцій, Бригадири
        концентрують їхню увагу на правильність виконання забезпечують
        того чи іншого прийому чи операції, способах безперебійну роботу,
        ведення самоконтролю (при необхідності проводять здійснюють контроль
        груповий інструктаж з метою недопущення помилок) якості, організують
          взаємодопомогу
  3.2. Підбитгя   Еталон кладки Аналізує типові Разом із бригадирами аналізує Кращі учні
  підсумків виконання   способом помилки учнів, якість виконаних робіт, виконують зразкові
  завдання   «впритиск», указує на способи їх Організує демонстрацію прийоми кладки,
      фотографії усунення і правильних прийомів кладки коментують свої дії.
        недопущення, цегли кращими учнями. Усі беруть участь у
  . ..     розбирає по Націлює їх на більш складну з'ясуванні причин
        фотографіях роботу аварій будинків
        причини аварій    
        будинків при кладці    
        способом    
        «впритиск»    
  Перерва, Магнітофонні Запрошують учнів у зону психологічного розвантаження Розмовляють,
  психологічне   записи Розмовляють з учнями слухають музику
  розвантаження        
Вступний КТП, еталон За допомогою карт Виконує зразкову кладку кута Аналізують КТП,
  інструктаж   кладки кута, трудових процесів товщиною в дві цегли способом відповідають на
  4.1. Формування   кодокарти систематизує знання «впритиск» по однорядній поставлені питання,
  орієнтованої     учнів за технологією системі перев'язки швів спостерігають і
  установки дій учнів     кладки першого ряду   запам'ятовують трудові прийоми і технологію
        кута товщиною в дві цегли способом   кладки кута в дві цегли способом «впритиск»
        «впритиск»   по однорядній системі
      Кодоскоп,   Знайомство учнів з критеріями перев'язки швів
      кодокарта: крітерії   оцінок  
      оцінювання учнів      
          Після виконання завдання прибирають робочі місця
Заключний інструктаж ЗО Еталон кладки, виконані роботи учнів. Кодоскоп, кодокарта: крітерії оцінювання робіт учнів. Коментує ланкову роботу "трійкою", правильність виконання трудових прийомов і дотримання вимог технологічного процесу Разом із бригадирами підбиває підсумок уроку, оцінює роботу кожної ланки й окремих учнів Бригадири спільно з ланковими оцінюють роботу кожного члена ланки «трійки» відповідно до критеріїв оцінки виконуваних робіт
Домашнє завдання Кодоскоп, кодокарта: фрагмент інструкційної карти. Видає завдання учням: розробити інструкційну карту по темі "Кладка кута товщиною в 2 цегли на багаторядній системі перев'язки швів способом "впритиск"за зразком, поданим на кодокарті Мотивує необхідність інструкційної карти на наступному уроці виробничого навчання Слухають, записують домашні завдання. Чергові після занять прибирають навчальну майстерню
                 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.