Здавалка
Главная | Обратная связь

Основний інструментарій інвестиційного менеджменту.Інструментарій інвестиційного менеджменту проявляється через:

1. Організаційно-методологічні засади інвестиційного менеджменту

2. Оцінка вартості грошей в часі

3. Фактор інфляції та методика його врахування в інвестиційних розрахунках

4. Фактор ризику та його врахування в інвестиційних розрахунках

5. Фактор ліквідності та методика його врахування в інвестиційних розрахунках

Організаційно-методологічні засади включають таких п’ять систем:

1. Організаційне забезпечення ІМ;

2. Інформаційне забезпечення ІМ;

3. Інвестиційний аналіз;

4. Інвестиційне планування;

5. Інвестиційний контролінг.

Система організаційного забезпечення ІМ - це сукупність внутрішніх структурних служб та підрозділів підприємства, які забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень з різних аспектів інвестиційної діяльності(ІД) і несуть відповідальність за результати цих рішень..

Система інформаційного забезпечення ІМ - це система цілеспрямовано сформованих показників, які використовуються в процесі прийняття і реалізації управлінських рішень за всіма аспектами ІД підприємства. Є складовою інформаційної бази управління підприємством.

Побудова системи інформаційного забезпечення ІМ передбачає формування необхідних показників завдяки зовнішнім та внутрішнім джерелам інформації.

Інвестиційна привабливість реальних проектів і фінансових інструментів – це комплексна характеристика окремих реальних проектів або фінансових інструментів інвестування, яка проводиться інвестором відповідно до розроблених ним критеріїв та показників.

Аналіз інвестиційної привабливості окремих реальних проектів і фінансових інструментів – це процес дослідження і оцінки за критеріями інвестора системи показників за окремими об’єктами інвестування з метою обґрунтування інвестиційних рішень.

У процесі аналізу інвестиційної привабливості окремих реальних проектів і фінансових інструментів досліджуються такі основні групи показників:

1. доходності (ефективності) інвестицій;

2. інвестиційного ризику;

3. ліквідності інвестицій.

Інвестиційне планування (ІП)– це процес розробки основних показників ІД підприємства та її забезпечення відповідними ресурсами у визначеному майбутньому періоді. Інвестиційне планування є складовою частиною системи загального планування господарської діяльності підприємства.

Інвестиційний контролінг - це система внутрішнього контролю, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямках і показниках ІД підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених та прийняття оперативних управлінських рішень щодо виконання поставлених завдань. Інвестиційний контролінг є складовою частиною загального внутрішнього контролю господарської діяльності підприємства.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.