Здавалка
Главная | Обратная связь

Прийняття інвестором виконаних робіт і готових об'єктівПісля проведення пусконалагоджувальних робіт, які проводяться в процесі монтажу обладнання, під час введення об'єкта в експлуатацію, а іноді й у післяпусковий період, настає дуже відповідальний етап інвестиційного процесу – введення в дію виробничих потужностей та реалізація будь-яких інших інвестиційних проектів. В Україні діє порядок, установлений Кабінетом Міністрів відповідно до чинного законодавства, який передбачає кілька стадій приймання виконаних робіт і готових об'єктів. Серед них:

перша стадія – приймання від замовника підрядником:

— затвердженої проектно-кошторисної документації та інших узгоджувальних і ліцензійних документів;

— будівельного майданчика, обмежованого в натурі;

— технологічного та іншого обладнання з відповідними комплектуючими матеріалами, конструкціями та деталями;

–у разі необхідності додаткової комплектації або укрупненого складання обладнання готується відповідний акт про збереження недоукомплектованого обладнання;

— матеріалів і виробів, постачання яких віднесено до обов'язків замовника;

— приміщень, будівель, споруд, будівельних машин, механізмів та іншого майна, що передається підряднику тимчасово на період будівництва відповідно до підрядного договору;

• друга стадія – приймання від підрядника робочою комісією замовника:

— окремих видів робіт, конструктивних елементів та етапів;

— робіт, що приховуються подальшими роботами, зі складанням відповідних актів;

— попереднє приймання конструктивних етапів для підтвердження технічної готовності для виконання подальших робіт;

— закінчених окремих установок, технологічних ліній для проведення комплексного випробування та пусконалагоджувальних робіт;

— закінчених будівництвом окремих будівель та споруд, які можуть використовуватися до кінцевої здачі об'єкта в експлуатацію;

— перевірка відповідності проектам об'єктів і змонтованого устаткування, результатів випробувань і комплексного опробування устаткування, підготовленості об'єктів до нормальної експлуатації та випуску продукції (надання послуг), включаючи виконання заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці та захисту природного середовища, якості будівельно-монтажних робіт й прийняття цих об'єктів.

Призначення робочих комісій – це завчасна підготовка об'єктів, призначених до введення в експлуатацію. Ця стадія, необхідна передусім для державних будов, має неабияке значення і для будівельних об'єктів інших форм власності. Призначаються робочі комісії заздалегідь. На великих будовах вони діють постійно і час від часу здійснюють приймання окремих видів робіт або етапів, а також окремих об'єктів, експлуатація яких можлива до завершення будівництва загалом (наприклад, окремі складські приміщення, інженерні споруди та комунікаційні мережі).

Після отримання письмового повідомлення генпідрядника про готовність об'єкта до приймання, інвестору надається така технічна документація:

— журнали виконання будівельно-монтажних робіт;

— журнали авторського нагляду;

— акти освідчення прихованих будівельно-монтажних робіт;

— акти випробування та приймання встановленого технологічного устаткування;

— сертифікати, технічні паспорти та інші документи заводів-виготовлювачів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, устаткування.

Ця документація після завершення роботи робочої комісії надається інвестором Державній приймальній комісії.

Деякі об'єкти, експлуатація яких необхідна для завершення будови в цілому (котельні, компресорні, склади, дороги, інженерні комунікації, очисні споруди тощо) приймаються робочою комісією самостійно. Датою введення в експлуатацію вважається дата підписання акта робочою комісією.

Головні завдання робочих комісій: перевірка відповідності виконаних робіт вимогам ДБН; виявлення дефектів, недоробок та відхилень від затвердженої проектно-кошторисної документації; складання актів з претензіями до підрядника.

Усунення вад здійснюється підрядником у межах гарантійних строків: для змонтованого обладнання та електромонтажних робіт – шість місяців; для загально-будівельних робіт – один рік; для житлових будинків – упродовж двох років. Проте, зазвичай виявлені робочою комісією вади в процесі будівництва мають бути усунені до введення об'єкта в експлуатацію. Усі витрати з усунення вад відшкодовує генпідрядник. Якщо ці роботи виконує замовник своїми силами, то на його користь підрядником сплачується неустойка в розмірі 50 % від вартості цих робіт;

третя стадія – приймання Державною комісією закінченого будівництвом підприємства, його черги, пускового комплексу або житлового чи громадського об'єкта. До складу Державних приймальних комісій зазвичай включаються представники інвестора (замовника), генпроектувальника, генпідрядника та субпідрядників, органів Державного санітарного, екологічного, протипожежного та іншого нагляду, технічної інспекції, банку, що фінансує проект тощо.

Очолюють Державні комісії, як правило, представники вико­навчої влади, органів муніципального управління. Призначаються комісії заздалегідь: не пізніше як за 30 діб до введення в експлуатацію житлових та громадських будівель і за три місяці – виробничих об'єктів.

Державна комісія повинна надати органу, що її призначив, акт про прийняття об'єкта, а у разі неприйняття – аргументований висновок. Цей державний орган повинен затвердити акт не пізніше як за тиждень для житлово-громадських будівель, і місяць – для об'єктів виробничого призначення, але датою введення в експлуатацію об'єкта та прийняття на баланс інвестора виробничих фондів уважається дата підписання акта Державною приймальною комісією.

Розрахунки за виконані роботи, продукцію та послуги в будівництві здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених контрактів: за будову (об'єкт) загалом або шляхом проміжних платежів (за етапи, черги, комплекси робіт, конструктивні елементи, окремі види робіт і послуг, фактичні витрати підрядника тощо). Проміжні розрахунки здійснюються на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт у межах 95 % загальної вартості будівництва (за договірною ціною). При цьому замовник може перераховувати підряднику до 30 % вартості річного обсягу робіт (у разі державного будівництва).

Кінцеві розрахунки проводяться у двотижневий термін після підписання акта приймання об'єкта в експлуатацію.

Особливостями будівництва підприємств за допомогою комплектного імпортного устаткування є безумовна необхідність їх завершення до закінчення гарантійного строку, встановленого фірмами-постачальниками, та випуск продукції в обсягах і з якістю, передбаченими у контракті. При цьому до складу комісії має входити представник зовнішньоторговельних органів України.

Приймання таких підприємств може здійснюватися тільки після підписання відповідним міністерством спільно з інвестором, з одного боку, та іноземною фірмою – з іншого, протоколів про виконання зобов'язань, передбачених контрактами.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.