Здавалка
Главная | Обратная связь

Фундаментальний метод проектування Метчета 

Цей метод застосовується для того щоби навчитися контролювати свій спосіб мислення і більш точно співвідносити його із всіма аспектами проектної ситуації. В цьому методі мислення існує в таких “режимах” [1]:

а) мислення стратегічними схемами;

б) мислення у паралельних площинах;

в) мислення із декількох точок зору;

г) мислення “образами”;

ґ) мислення в основних елементах:

Група 1 (варіанти рішень):

- визначити потребу;

- визначити необхідний елемент;

- уявити собі рішення;

- прийняти тимчасове рішення;

- прийняти остаточне рішення;

- відмінити рішення.

Група 2 (варіанти суджень):

- припустити;

- зважити;

- зважити і порівняти;

- екстраполювати;

- залишити без змін;

- передбачити.

Група 3 (варіанти стратегій):

- продовжувати в тому ж самому напрямі;

- продовжувати і розширювати;

- змінити напрям;

- зіставити із минулим;

- зіставити із майбутнім;

- уважно розглянути;

- розв’язати конфлікт;

- продовжувати більш інтенсивно;

- припинити.

Група 4 (варіанти тактик):

- оцінити ризик;

- перевірити наслідки;

- розвити;

- порівняти із іншими діями;

- розділити дію;

- пристосувати інше рішення;

- зосередитися на малій ділянці;

- розкласти на компоненти;

- перевірити можливу причину;

- обдумати можливість нового рішення;

- замінити рішення на зворотне;

- перевірити інші варіанти.

Група 5 (варіанти відношень):

- зберігати рішення в пам’яті;

- виявити залежність;

- відкласти прийняте рішення;

- повідомити про рішення;

- співвіднести із раніше прийнятим рішенням;

- перевірити на надмірність;

- перевірити на невідповідність.

Група 6 (варіанти понять):

- використати поняття;

- змінити площину абстракції;

- використати схему стратегії;

- змінити точку зору;

- порівняти із існуючою системою;

- порівняти із системою, що створюється.

Група 7 (варіанти перешкод):

- обійти перешкоду;

- зруйнувати перешкоду;

- усунути перешкоду;

- почати нову дію з “нуля”;

- почати нову дію із прийнятого рішення;

- діяти в одному, двох, трьох чи багатьох вимірах.

 

Складові процесу проектування

Метод Дж. К. Джонса

1. Аналіз:

1.1 Збір даних, серед яких присутні й випадкові.

1.2 Класифікація даних.

1.3 Складання переліку засобів інформації.

1.4 Аналіз даних і визначення взаємозв’язків між ними.

1.5 Складання переліку критеріїв функціонування.

1.6 Узгодження визначаючих критеріїв.

2. Синтез:

2.1 Творче осмислення.

2.2 Розробка частин цілого.

2.3 Встановлення розподілу структур цих частин.

2.4 Розглядання різних комбінацій частин.

2.5 Впорядкування отриманих рішень, яке дозволяє легко вникнути в результат розробки.

3. Оцінка:

3.1 Вибір методу оцінки.

3.2 Проведення оцінки з точки зору функціонування, виготовлення та збуту кінцевого продукту.

 

Метод Б. Арчера

0. Попередні операції:

0.1 Отримай запит.

0.2 Оціни запит.

0.3 Оціни завантаження проектних (проектно-конструкторських) груп, яке витікає із прийняття запиту.

0.4 Розроби попередню відповідь на запит.

1. Підготовчі операції:

1.1 Прийми запит у випадку позитивних результатів попередніх операцій.

1.2 Визнач партикулярні цілі.

1.3 Визнач обмеження.

2. Програмування:

2.1 Визнач ключове рішення.

2.2 Запропонуй порядок дій.

3. Збір даних:

3.1 Збери доступну інформацію.

3.2 Впорядкуй дані та проведи їх класифікацію.

4. Аналіз:

4.1 Сформулюй задачі.

4.2 Проаналізуй задачі з точки зору цілей.

4.3 Розроби комплекс критеріїв функціонування.

5. Синтез:

5.1 Виріши задачі відповідно до цілей.

5.2 Запропонуй спосіб узгодження суперечних критеріїв функціонування.

5.3 Розшир основи вирішення партикулярних задач.

5.4 Запропонуй схему загального рішення.

6. Розвиток:

6.1 Визнач концепцію кінцевого продукту.

6.2 Розроби принципіальну модель.

6.3 Ув’яжи основи рішення партикулярних задач.

6.4 Передбач розвиток цілого.

6.5 Перевір гіпотези, прийняті в рішенні.

7. Повідомлення (комунікат):

7.1 Визнач потребу у комунікатах.

7.2 Вибери найбільш відповідне.

7.3 Оброби документацію як повідомлення.

7.4 Передай повідомлення.

8. Завершення:

8.1 Заверши процес розроблення.

8.2 Передай матеріали до архіву.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.