Здавалка
Главная | Обратная связь

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНИ»

 

 1. Дайте загальну характеристику конституційним гарантіям захисту трудових прав громадян.
 2. Дайте поняття трудових конфліктів та розкрийте його зміст.
 3. Типологія (класифікація) трудових спорів та її значення.
 4. Назвіть і розкрийте причини виникнення трудових конфліктів та заходи щодо їх усунення.
 5. Дайте загальну характеристику законодавству, яке встановлює порядок розгляду трудових конфліктів.
 6. Розкрийте зміст трудових процесуальних відносин.
 7. Розкрийте систему органів, які розглядають трудові конфлікти.
 8. Розкрийте поняття і види підвідомчості трудових конфліктів.
 9. Розкрийте поняття індивідуальних трудових конфліктів та їх підвідомчість.
 10. Які строки звернення в компетентні юрисдикційні органи щодо розгляду індивідуальних трудових конфліктів ?
 11. Розкрийте порядок організації та діяльності КТС на підприємстві.
 12. Який порядок розгляду трудового конфлікту в КТС?
 13. Який порядок прийняття та виконання рішення КТС?
 14. Що таке Посвідчення КТС? Які умови і порядок його видачі працівнику?
 15. Досудовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в зарубіжних країнах.
 16. Підвідомчість трудових конфліктів суду.
 17. Трудові конфлікти з питань підвідомчі безпосередньо суду
 18. Які процесуальні особливості розгляду трудових конфліктів у суді?
 19. Компетенція судів при розгляданні трудових конфліктів та порядок виконання рішень по цім справам
 20. Дайте загальну характеристику трудовим конфліктам, які розглядаються в особливому порядку.
 21. Розкрийте особливості розгляду трудових конфліктів у суддів?
 22. Який порядок розгляду трудових конфліктів у прокурорів?
 23. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів у проекті Трудового кодексу

України.

 1. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань укладання трудових договорів?
 2. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань застосування трудових контрактів?
 3. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань зміни умов трудового договору (контракту).
 4. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань припинення трудового договору за згодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП) та ініціативи працівника (ст.ст.38,39 КЗпП)
 5. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань припинення трудового договору у зв’язку з закінченням строку (п.2 ст.36 КЗпП)?
 6. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників, звільнених за п.1 ст.40 КЗпП?
 7. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.2 ст.40 КЗпП?
 8. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.3 ст.40 КЗпП?
 9. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.4 ст.40 КЗпП?
 10. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.5 ст.40 КЗпП?
 11. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.6 ст.40 КЗпП?
 12. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.7 ст.40 КЗпП?
 13. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.8 ст.40 КЗпП?
 14. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.1 ст41 КЗпП?
 15. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.2 ст41 КЗпП?
 16. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за п.3 ст.41 КЗпП?
 17. Які особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників , звільнених за ст.45 КЗпП?
 18. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань оплати праці?
 19. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності?
 20. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань притягнення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству?
 21. Які особливості розгляду трудових конфліктів з питань притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за ушкодження здоров’я працівника.
 22. Розкрийте поняття та зміст колективних трудових конфліктів.
 23. Дайте загальну характеристику системі органів, які розглядають колективні трудові конфлікти.
 24. Розкрийте правовий статус Національної служби посередництва і примирення.
 25. Розкрийте правовий статус примірної комісії.
 26. Розкрийте правовий статус незалежного посередника.
 27. Розкрийте правовий статус трудового арбітражу.
 28. Який порядок формування вимог працівників (профспілок) та їх розгляд? Момент виникнення колективного трудового конфлікту.
 29. Розкрийте порядок розгляду трудового конфлікту в примірній комісії.
 30. Який порядок розгляду трудового конфлікту трудовим арбітражем ?
 31. Які права, обов’язки сторін трудового конфлікту та гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів.
 32. Поняття страйку і право на його проведення.
 33. Порядок прийняття рішення про проведення страйку та про його керівництво.
 34. Визнання страйку незаконним .
 35. Випадки, за яких забороняється проведення страйку та порядок вирішення трудового конфлікту у таких випадках.
 36. Гарантії та наслідки участі працівників у страйку.
 37. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові конфлікти.
 38. Досвід зарубіжних країн у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).
 39. Яке значення в розгляді трудових конфліктів мають рішення Конституційного Суду України і постанови Пленуму Верховного Суду України?
 40. Загальна характеристика порядку захисту трудових прав в Європейському суді з прав людини.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.