Здавалка
Главная | Обратная связь

Ознайомлення із завданнями практикиМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСЬТВА УКРАЇНИ

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 
 
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

 


 

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

З дисципліни «Підприємницька діяльність»

Із спеціальності «Бухгалтерський облік»

Галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

БІЗНЕС-ПЛАН

Студента групи___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета практики – закріпити і поглибити теоретичні знання, одержані під час вивчення дисципліни «підприємницька діяльність.

Завдання практики – набуття вмінь та навичок підготовки і написання бізнес-плану.

Бізнес-план - це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Після завершення практики студент повинен вміти:

- робити загальну характеристику підприємства та аналіз основних показників господарської діяльності;

- проводити аналіз ринку продукції;

- складати виробничий план;

- проводити організаційний план;

- складати фінансовий план;

- аналізувати ризики;

- складати резюме.

Робочий зошит складено відповідно до діючої програми навчальної практики з дисципліни «Підприємницька діяльність» для студентів економічних спеціальностей.

Ознайомлення із завданнями практики

Мета: набути практичних навичок щодо розробки бізнес-плану , визначення розділів бізнес-плану та оформлення титульного листка.

Методичні рекомендації: Бізнес-план - це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Планування - це один із засобів, який може бути використаний підприємцями-початківцями або власниками бізнесу для того, щоб відкрити свій бізнес, оцінити ризики, пов’язані з реалізацією бізнес-ідеї, полегшити управління та підвищити ефективність діяльності. Вдале планування не може привести невдалу бізнес-ідею до комерційного успіху, але часто може наперед вказати на її недоліки. Правдою також є те, що хороша бізнес-ідея може зазнати комерційної невдачі через відсутність належного планування.

Підготовка закінченого плану також надає Вам змогу:

ü виразити свої ділові ідеї ясно для інших;

ü виразити свої завдання та очікування мовою чисел;

ü зважити витрати на започаткування фірми;

ü отримати зовнішнє фінансування;

ü завоювати довіру до фірми;

ü зпрогнозувати свої дії на кілька місяців наперед;

ü знати, де в ході діяльності фірми можуть з’явитися потенційні проблеми, очікувати їх та застрахувати себе від ризику;

ü розглянути всі аспекти започаткування бізнесу.

Планування стимулює Вас думати, перед тим як щось робити, та уникати імпульсивних рішень. Ваш бізнес-план - це Ваш загальний план дій, який веде до прийняття зважених рішень щодо проблем, які можуть виникнути під час повсякденного ведення бізнесу. Ваші плани повинні бути гнучкими, щоб Ви могли пристосуватися до зміни умов господарювання.

Дуже добре буде, коли при складанні бізнес-плану Ви пам'ятатимете про те, що зміст Вашого бізнес-плану повинен відповідати трьом “П”:

           
   
   
 

 


Планування бізнесу має реальні переваги. Приводимо декілька з них:

Реалізм - хоча більшість підприємців настроєні оптимістично щодо своїх бізнес-ідей, планування може викрити факти, які не сприятимуть здійсненню всіх їхніх мрій. Планування допоможе Вам зрозуміти сильні та слабкі сторони – Ваші особисті або Вашої компанії. Реалізм може запобігти невдачі та великим втратам грошей і часу в невдалих проектах.

Потреба в пораді ззовні - планування надає можливість побачити проблеми, які потребуватимуть допомоги ззовні в той час, коли внутрішніх знань бракуватиме. Маючи бізнес-план, Вам стане легше спілкуватися з людьми, які не входять до складу персоналу фірми. Це також може спростити процес отримання зовнішнього фінансування або здійснення страхування.

Розуміння та ясність - підприємці можуть використовувати бізнес-план для керування своїми діями та виконувати цілі та завдання, які зазначені в плані. План також допомагає працівникам отримати краще розуміння напрямку діяльності фірми. Загрози для фірми та її можливості також стануть більш очевидними при плануванні.

Контроль якості - планування допоможе Вам визначити Ваші подальші дії. В плані вказуються процеси та процедури, які Ви виконуватимете в ході ведення бізнесу, що створить можливість контролю якості роботи.

Визначення змін - потреби ринку та споживача постійно змінюються. Хоча зміни неможливо точно передбачити, планування допоможе Вам розпізнати такі зміни та підігнати під них Ваші ділові стратегії.

Збалансованість росту - якщо зростання іде надто швидко для бази капіталу Вашої фірми або надто повільно, щоб забезпечити хороший грошовий потік, це може привести до проблем. Заплановане зростання розкриває потреби капіталу наперед.

Орієнтація на результати - Ваш бізнес-план намічає шляхи поточного контролю Вашої фірми, отже Ви можете порівняти результати з запланованими цілями та стандартами виробництва.

Кожний план складається з чітко виражених компонентів, але з врахуванням перечисленого вище з різним наповненням кожного. Відтак є можливість класифікувати бізнес-плани за певними ознаками:

 

Мета складання За масштабами підприємства По галузі діяльності
для планування діяльності для одержання інвестицій для малого бізнесу для середнього бізнесу для великого бізнесу виробництво сільське господарство сфера послуг
поточне планування стратегічне планування партнери інвестори банки  
для внутрішнього користування для зовнішнього користування  
                     

Окрім того, в залежності від інвестиційної ситуації в межах кожної класифікаційної ознаки можна виділити:

 

Бізнес-план започаткування нової фірми-такі бізнес-плани звертають свою увагу на безпосереднє функціонування бізнесу. Вони містять в собі детальний аналіз та часто конфіденційну інформацію. Такі плани базуються на інформації, припущеннях та прогнозах, проте без досвіду ведення бізнесу. Тому вони відтворюють значну невпевненість і підприємець повинен бути готовим до того, щоб в разі потреби переробити початковий бізнес-план. Отримані прогнози можуть суттєво відрізнятися від реальних результатів , при цьому існує висока ступінь ризику.

Бізнес-план діяльності існуючої компанії - фірми, які пропрацювали рік або більше, мають перевагу – це досвід. Вони вже сформовані. З точки зору планування цей фактор, як правило, досить важливий. В таких фірмах зовсім інша мета в процесі планування. Власники вже заснованих фірм мали змогу перевірити правильність своїх початкових припущень та прогнозів ринкової ситуації. Вони вже отримали відгуки та зробили необхідні коректування у веденні бізнесу. Вдосконалення діяльності, виправлення недоліків або помилок в поточному збуті та зростання - ось нові пріоритети в такому плануванні і вони повинні бути відображені в бізнес-плані. Наприклад, план може відображати процес модернізації виробництва або сприяння зростання обсягу виробництва, нові потреби в кадрах та фінансах, тощо.

Стратегічний бізнес-план - концентрує свою увагу на напрямках розвитку бізнесу та його цілях. Якщо в попередніх видах бізнес-планів термін прогнозування, як правило, від одного року до трьох, то в даному випадку часові рамки планування від двох до п’яти і більше років. Це план досягнення довгострокових завдань бізнесу.

Структура бізнес-плану представляє собою перелік основних розділів, які залишаються практично незмінними, з вимогами щодо інформації, яка повинна бути викладена в них, а саме:

 

розділ зміст
Титульна сторінка повна назва фірми, адреса, телефони, власники бізнесу, загальна передбачувана вартість проекту, конфіденційність даних
Зміст  
Резюме короткий огляд бізнес-ідеї, ключові або найважливіші аспекти, стисла версія бізнес-плану
Галузь підприємства і його продукція господарсько-фінансова ситуація, тенденції розвитку, стратегія зростання фірми, опис продукту/послуг, патенти, товарні знаки, інші права власності
Маркетинг і збут продукції стратегія маркетингу, прогнозовані обсяги продажу, ціноутворення, реклама
Виробничий план основні виробничі операції, машини й устаткування, сировина, матеріали, комплектуючі вироби, виробничі та невиробничі приміщення
Організаційний план форма організації бізнесу, потреба в персоналі, власники бізнесу і команда менеджерів, організаційна схема управління, кадрова політика та стратегія
Фінансовий план прибутки та збитки, план руху готівки, плановий баланс, розрахунок рівня беззбитковості, аналіз ефективності та доцільності бізнес-плану
Оцінка ризику і прорама управління ним типи можливих ризиків, методи реагування на загрози для даного бізнесу
Додатки в міру необхідності

Практичне заняття:

1. Ознайомитися з сутністю бізнес-планування, його структурою, основними розділами.

2. Сформувати «команди» з 4-ох осіб для складання бізнес-плану.

3. Сформувати ідею, мету та цілі бізнес-плану.

4. Оформити титульну сторінку бізнес-плану відповідно до вимог: титульний лист повинний бути лаконічним і привабливим. Якщо Ви маєте у своєму розпорядженні таку можливість, то найкраще на титульному листі розташувати емблему і логотип Вашого підприємства. На титульному листі обов'язково повинні бути присутніми:

§ Назва підприємства;

§ Назва проекту (або інше призначення Вашого бізнес-плану);

§ Прізвище, ім'я, по батькові (цілком) розробника бізнес-плану;

§ Дата (місяць і рік) складання.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.