Здавалка
Главная | Обратная связь

які ризикові ситуації можуть виникнути в даному бізнесі і які їх причини?який план дій за таких умов?

Аналіз ризику здійснюється в такій послідовності:

визначення внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на ступінь ризику;

аналіз виявлених факторів;

кількісна оцінка ризику (результатом ризику є недоотримання прибутку, неотримання його взагалі, невідшкодування всіх втрат, втрата власного майна);

встановлення допустимого ступеня ризику;

аналіз окремих ризикових ситуацій, прийняття рішення - йти чи не йти на ризик;

розробка заходів по зниженню ризику.

Найчастіше в бізнес-плані розглядаються ризики, які виникають як наслідок:

несприятливих тенденцій у зовнішньому середовищі;

реакції конкурентів;

сезонної циклічності обсягів продажу;

недостатньої компетентності персоналу;

появи нових технічних та технологічних досягнень;

перевищення виробничих витрат над запланованими;

труднощів із одержанням сировини, матеріалів, комплектуючих, кредитів;

циклічності потоку готівки.

При обгрунтуванні управління ризиками в бізнес-плані важливе значення має поділ їх на дві групи:

 

       
 
   


 

Аналіз ризику може бути одночасно і якісний (ідентифікування причин, оцінка можливих результатів, визначення доцільності ризикувати) і кількісний (числове вираження ступеня ризику).

У практиці господарювання найпоширенішими способами зменшення (нейтралізації) ризиків вважають:

підвищення ефективності управління фірмою (в тому числі й за рахунок значного розширення інформаційного поля);

диверсифікація ризику (розподіл його між різними проектами, між Вами і постачальником або субпідрядником) та лімітування;

самострахування через створення запасів, спеціалізованих резервних фондів, за рахунок власних обігових коштів;

укладання довгострокових договорів угод на поставку сировини та матеріалів певного обсягу та за обумовленою ціною;

страхування через придбання страхових полісів або укладання спецугод.

Факторів ризику є велика кількість практично у всіх сферах діяльності підприємства і які стосуються всіх складових Вашої фірми. Але основне Ваше завдання в бізнес-плані - це виділити найважливіші фактори, які мають найсуттєвіший вплив і високу ймовірність, охарактеризувати, до чого вони зможуть призвести, розробити план дій на випадок ризикових ситуацій.

Проте:

 
 


Практичне заняття:

Проаналізуйте можливі ризики Вашого бізнес проекту

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наведіть методи подолання ризиків

Вид ризику Проблема План дій

 

Чи буде у Вас резервний фонд з чистого прибутку для фінансування ризикових ситуацій?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Резюме

Мета: оволодіти методикою складання резюме бізнес-плану.

Методичні рекомендації:

Виконавче резюме фактично є скороченою версією плану, своєрідним «повідомленням про наміри». Хоч виконавче резюме наводиться на самому початку бізнес-плану, складати його слід після закінчення роботи. Лише, після того, як план повністю продуманий та написаний, можна в короткій формі викласти його зміст.

Резюме - це короткий огляд ділової пропозиції, її ключових важливих аспектів, здатної привернути увагу інвестора та спонукати його до подальшого ознайомлення з бізнес-планом. Це стисла версія бізнес-плану.

Основна мета цього розділу бізнес-плану — представити у максимально вигідній формі найважливішу інформацію для потенційних партнерів і для осіб, на фінансову підтримку яких розраховує підприємець. Якщо йдеться про нові товари чи послуги, слід чітко сформулювати прогресивну продуктову та виробничо-комерційну ідею.

Обсяг резюме повинен бути невеликим (1-2 сторінки). Якщо воно буде занадто детальне та велике за обсягом, то буде важко читати; якщо буде занадто стисле - не створить відповідної уяви про бізнес.

Основні вимоги до резюме: бути стислим, простим, але в той час розкривати суть, уникати опису продукції, процесів; бути функціональним, зацікавити читача.

Практичне заняття:

Суть проекту (чим Ви плануєте займатися, яку продукцію/послугу виробляти)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ваші замовники

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні переваги перед конкурентами:____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виходячи із чого Ви формуєте ціну на товар/послугу?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце розташування Вашого підприємства (регіон)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Початкові витрати ____________ грн.

У т.ч.

Центр зайнятості______________ грн. (____%)

Власні _______________________ грн. (____%)

Інші _________________________ грн.. (____%)

 

Фінансові показники:

Об’єм реалізації (за рік) __________

Чистий прибуток, грн._____________

Рентабельність, %_________________

Строк окупності ___________ місяців

 

Перспективи розвитку

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.