Здавалка
Главная | Обратная связь

Форми і види екологічної експертизиФорми екологічної експертизи представлені державною, гро­мадською та іншими екологічними експертизами.

Державну екологічну експертизу здійснюють еколого-експертні підрозділи, спеціалізовані установи або комісії Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України, їх органів на місцях. До вирішення екологічних питань можуть залучатися інші органи дер­жавної виконавчої влади, фахівці інших установ, експерти міжнарод­них організацій.

Для об'єктів, які становлять небезпеку, екологічна експертиза є обов'язковою. Перелік небезпечних об'єктів визначає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишньо­го середовища і Міністерства охорони здоров'я.

Об'єкти державної екологічної експертизи мають державний ха­рактер і стосуються глобальних проблем, таких як:

- інвестиційні програми;

- державні проекти розвитку і розміщення продуктивних сил,
розвитку окремих галузей народного господарства;

- проекти генеральних планів населених пунктів різних рівнів;

- проекти законодавчих та нормативно-правових актів стосовно
екологічної безпеки;

- документація з впровадження нової техніки, технології, ма­теріалів і речовин, в тому числі імпортованих.

До документації на об'єкти державної екологічної експертизи висуваються визначені вимоги, виконання яких сприяє комплексні оцінці впливу діяльності на навколишнє середовище; забезпечує використання сучасних ефективних технологічних процесів; захист населення і навколишнього середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних та біологічних факторів; сприяє визначенню методів комплексної переробки, утилізації і ефективного використання відходів виробництва.

Громадська екологічна експертиза може стосуватися екологічних питань з будь-якої галузі і сфери діяльності, де потрібні екологічні вис­новки стосовно впливу на стан екологічної діяльності. Громадська екс­пертиза може здійснюватися паралельно з державною.

Інші екологічні експертизи можуть проводитися на замовлення зацікавлених осіб на основі угод, виконувати їх можуть спеціалісти еколого-експертних органів і формувань.

Класифікація екологічної експертизи представлена на рис.4

 

 


 

 
 

 

 

 


Рисунок 4.- Класифікація екологічної експертизи


 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.