Здавалка
Главная | Обратная связь

Приклади оформлення бібліографічного опису 

Характеристика джерела Зразки оформлення
Монографії (один, два або три автори) Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с. Клапків М.С., Клапків Ю.М. Витоки національного страхового ринку України: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 275 с. Бєляєв О.О., Бебело А.С., Комяков О.М. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 190 с.  
П’ять та більше авторів Податкова система України/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін./ - К.: Либідь, 1994. – 156 с.  
Колективний автор Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В.М. Гейця. – К.: Фенікс, 2003. – 1008 с.  
Підручники та навчальні посібники: - один, два, три автори - колектив авторів Палягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 341 с. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 190 с. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; За ред. С.С. Герасименка. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.  
Перекладні видання Робінс, Стефан П., Де Ченцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Основи, 2002. – 671 с.  
Стаття в журналі Романенко О.А. Проблеми захисту комерційної таємнці підприємств у сучасних умовах // Фінансовий контроль. – 2004. – № 5. – С. 41-44.  
Закони Про правові засади цивільного захисту: Закон України від 24.06.2004. // ВВРУ. – 2004. – № 39.  

 Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Науково-методичний відділ

 

Затверджено

Наказ Дніпропетровської державної фінансової академії

_____________ № _____

 

 

       
   
 
 

 

 

 

 


Дніпропетровськ – 2004


Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

       
   
 
 

 


Дніпропетровськ – 2004
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.