Здавалка
Главная | Обратная связь

Хронологія історії розвитку світового господарства в умовах інтернаціоналізації, інформатизації та глобалізації1947 р. – завоювання незалежності Індією.

1947 р. – 23 країни підписали Генеральну угоду про тарифи і торгівлю (ГААТ).

1947 р. – створено Бреттон–Вудську систему для регулювання валютно-кредитної міжнародної діяльності.

1949 р. – Пітер Друкер створює нову науку – менеджмент.

1956 р. – Гуннар Мюрдаль обгрунтовує теорію міжнародної економічної інтеграції.

1950 – 1960 рр. – побутування теорії про державу “загального добробуту”.

1968 р. – введення Карлом Брудером у науковий обіг терміну “монетаризм”.

1973 р. – Д. Белл обґрунтував теорію індустріально-технок­ратичного суспільства.

1976 р. – присуджено Нобелівську премію Мілтону Фрідмену.

1978 р. – курс на поступовий перехід до ринку під контролем держави у Китаї.

1984 р. – початок структурно-промислової перебудови у Китаї.

1993 р. – 117 країн підписали Женевську угоду про лібералізацію світової торгівлі.

Завдання для перевірки знань (тести)

Завдання 1. До групи держав т. з. молодих азійських тигрів потрібно віднести:

а) Китай; д) П. Корею;

б) В’єтнам; е) Малайзію;

в) Тайвань; є) Філіппіни;

г) Гонконг; ж) Сінгапур.

Завдання 2. Індія завоювала незалежність:

а) 1953 р.; в) 1947 р.;

б) 1961 р.; г) 1939 р.

 

Завдання 3. Хто ввів у сучасну науку термін монетаризм:

а) М. Фрідмен; в) Дж. Робінсон;

б) К. Брунер; г) Г. Мюрдаль.

 

Завдання 4. Менеджмент як науку створив:

а) Г. Мюрдаль;

б) А. Тоффлер;

в) Д. Белл.

Завдання 5. Які види спеціалізації відносять до внутрішньогалузевої:

а) предметну; г) технологічну;

б) подетальну; д) наукову.

в) типорозмірну;

 

Завдання 6. Міжнародний поділ праці зумовлює для країни такі можливості:

а) оптимальне використання ресурсів;

б) зменшення обсягів виробництва;

в) збільшення обсягів виробництва;

г) виробництво дешевих товарів;

д) виробництво дорогих товарів;

е) обмеженість можливостей науки;

є) стимулювання розвитку науки і техніки.

Завдання 7. До основних форм процесу інтернаціоналізації господарського життя потрібно віднести:

а) міжнародну торгівлю:

б) бартерні операції;

в) обмін науково-технічною інформацією;

г) фінансово-інвестиційне співробітництво;

д) вільне пересування робочої сили;

е) розширення діяльності ТНК;

є) експорт капіталу.

 

Завдання 8. М. Фрідмен розробив:

а) доктрину неокласичного відродження;

б) теорію “раціональних очікувань”;

в) монетаризм;


Розділ Х (ЗМ 10)

Економічний розвиток України
в умовах радянської економічної системи та формування засад ринкового господарства в Україні
у 90-х роках ХХ ст.

Тема 10.1. Економічний розвиток
України в умовах радянської економічної системи

План

1. Радянська економічна система між Першою та Другою світовими війнами.

– неп;

– сталінська індустріалізація та її наслідки.

2. Економіка України в 40–90 рр. ХХ ст.

3. Економічна думка першої половини ХХ ст. (О.В. Чаянов, М.Д. Кондратьєв) та складання радянської політичної економії.

План семінарського заняття по темі

“Економічний розвиток України в умовах радянської

економічної системи”

1. Радянська економічна система між Першою та Другою світовими війнами.

– політика “воєнного комунізму”;

– неп;

– сталінська індустріалізація та її наслідки;

– голодомор 1933 року.

2. Господарство України в роки Другої світової війни.

3. Розвиток народного господарства в 1946–1970 рр. Причини сповільнення економічного розвитку України в 60–80-х рр.

4. Економічна думка першої половини ХХ ст. (О.В. Чаянов, М.Д. Кондратьєв) та складання радянської політичної економії.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.