Здавалка
Главная | Обратная связь

Хронологія історії розвитку господарства провідних країн світу після Другої світової війни1 вересня 1939 року – 2 вересня 1945 року – Друга світова війна.

1940 р. – окупація фашистською Німеччиною Франції.

7 грудня 1941 року – початок війни Японії проти США (Перл-Харбор).

1943 р. – початок сировинного голоду у промисловості Німеччини.

Серпень 1944 року – початок діяльності уряду Шарля де Гол­ля у Франції.

1944 р. – Бреттон-Вудська міжнародна фінансова конференція (початок формування Бреттон-Вудської системи).

1944 р. – економічна криза у фашистській Німеччині.

1945 р. – у Німеччині починає діяти “чорний“ та “сірий“ ринок.

2 вересня 1945 року – підписання Акта про беззастережну капітуляцію Японії.

6 серпня 1945 року – атомне бомбардування м. Хіросіми.

9 серпня 1945 року – атомне бомбардування м. Нагасакі.

1945 р. – створено Міжнародний (Всесвітній) банк реконструкції та розвитку.

1945 р. – реалізація економічної програми “лицем до майбутнього“ лейбористського уряду К. Етлі в Англії.

1945–1951 рр. – реалізація плану Дж. Доджа та Д. Макартура в Японії.

ІІ пол. 40-х – 50 рр. XX ст. – реалізація економічної програми “Справедливого курсу Трумена“ та програми Д. Ейзенхауера.

1946 р. – у США ухвалено закон про зайнятість.

1947 р. – проголошено нову Конституцію в Японії.

1947 р. – створено Міжнародний валютний фонд.

1947–1953 рр. – реалізація плану Монне “Модернізація фран­цузької економіки“.

1947 р. – створено Організацію європейського економічного співробітництва.

1948–1951 рр. – реалізація плану Дж. Маршалла щодо впорядкування повоєнної Європи.

1948 р. – початок господарської реформи Л. Ерхарда в Німеччині.

1948 р. – Н. Вінер відкриває епоху комп’ютерів та кібернетики.

1948 р. – укладено Генеральну угоду з тарифів та торгівлі (ГААТ).

1949 р. – створено в Москві Раду економічної взаємодопомоги (РЕВ) та укладено у Вашингтоні Північноатлантичний пакт (НАТО).

1950–1953 рр. – війна США з Північною Кореєю.

1952 р. – створено Спеціальний рахунок для промислових інвестицій у Японії.

1957 р. – створено Європейське Співтовариство (ЄС).

1958 р. – створено Європарламент.

1958 – 1961 рр. – реалізація плану переходу до “відкритої економіки“ у Франції.

60-рр. XX ст. – реалізація економічної програми “нових рубежів“ американського президента Дж. Кеннеді.

60-рр. XX ст. – реалізація економічної програми англійського консервативного уряду У. Черчилля.

1962–1988 рр. – прорив у світове господарство Південної Кореї.

1971 р. – початок реалізації чотириступеневої “нової економічної програми“ президента Р. Ніксона.

70-рр. XX ст. – технологічна революція у світовому господарстві.

70–80 рр. XX ст. – будівництво ринково-орієнтованої еконо­міки в Китаї.

1976–1980 рр. – реалізація економічного плану “промислової переорієнтації“ у Франції.

1979 р. – реалізація неоконсервативної економічної програми М. Тетчер.

1981–1988 рр. – упровадження “Рейганоміки“ у США – консервативного варіанта державного регулювання економіки.

1981 р. – початок створення державного сектора економіки урядом Франсуа Міттерана у Франції.

1987 р. – прем’єр-міністр Франції Жак Ширак розпочав зак­ладання основ “народного капіталізму“.

80–90 рр. XX ст. – реалізація програми “Японська модель суспільного громадянського добробуту“.

Завдання для перевірки знань (тести)

Завдання 1. Найбільш ефективною соціально-економічною системою під час Другої світової війни виявилася:

а) американська; г) німецька;

б) французька; д) британська;

в) радянська; е) японська.

 

Завдання 2. План Маршалла передбачав:

а) соціально-економічні реформи;

б) державне регулювання економіки;

в) політичну стабілізацію;

г) подолання розрухи;

д) стабілізацію фінансового обігу;

е) надання фінансових субсидій;

є) перерозподіл колоній;

ж) зміну сфер економічного впливу;

з) уніфікацію митної системи;

и) вільне пересування робочої сили;

і) свободу підприємництва;

ї) підтримку американської політики.

Завдання 3.“Зворотний курс” Доджа-Макартура перед­бачав…

 

Завдання 4. Бреттон-Вудська система включає:

а) НАТО; г) РЕВ;

б) МВФ; д) МБРР;

в) Систему коригування е) ВТО.

фінансових курсів валют;

 

Завдання 5. Визначіть загальні тенденції розвитку світового господарства у 40–90-х рр. XX ст. (письмово).

Завдання 6.Термін “соціальне ринкове господарство” належить:

а) Дж. М. Кейнсу; г) П. Самуельсону;

б) М. Фрідмену; д) К. Менгеру;

в) А. Мюллєру-Армаку; е) В. Ойкену.

 

Завдання 7. Назвіть основні теоретичні засади неолібералізму:

а) вільне ціноутворення і стабільність грошового обігу;

б) зростання обсягів державних замовлень, закупівлі і позик;

в) пріоритет приватної власності;

г) державне регулювання економіки;

д) соціальне вирівнювання за допомогою справедливого розподілу;

е) обмежена економічна роль держави.

Завдання 8. Соціальне ринкове господарство передбачає:

а) вільну конкуренцію;

б) рівні можливості;

в) монополізм;

г) відсутність конкуренції;

д) акціонування капіталу;

е) тоталітаризм;

є) масове виробництво споживчих товарів;

ж) узгодження інтересів праці та капіталу;

з) обмеження конкуренції;

и) досягнення соціальної згоди.

Завдання 9.“Рейганоміка” – це …

 

Завдання 10. Європейське співтовариство утворилося:

а) 1945 р.; г) 1953 р.;

б) 1949 р.; д) 1957 р.

Завдання 11. Чи входять до “G – 8” такі країни:

а) США; д) Великобританія;

б) Росія; е) Італія;

в) Японія; є) Канада.

г) Німеччина;

 

Завдання 12. Які етапи у своєму розвитку проходять інтеграційні процеси ?

 

Завдання 13. Установіть відповідність:

1. Дж. Коммонс; а) економічна теорія “прав власності”;

2. Дж. Б’юкенен; б) теорія постіндустріального

суспільства;

3. Д. Белл; в) соціально-правовий інституціоналізм;

4. Р. Коуз; г) концепція “технотронної ери”;

5. 3. Бжезінський; д) теорія суспільного вибору.

 

Завдання 14.Назвіть авторів перелічених нижче теорій:

а)“трансакційних витрат; г)“нового індустріального

суспільства”;

б) “суспільного вибору”; д) “постіндустріального

суспільства”.

в) “стадій економічного зростання”;

Завдання 15. Назвіть прихильників інституціоналізму з наведеного списку:

а) Р. Коуз; г) А. Пігу; д) Л. Вальрас;

б) В. Мітчелл; е) Дж. Гелбрейт; ж) Ф. Ліст;

в) М. Фрідмен; є) Т. Веблен; з) Г.Ч. Кері.

г) Дж. Коммонс;

 

Завдання 16. Назвіть представників раннього інституціоналізму з наведеного списку:

а) А. Маршалл; д) Дж. Гелбрейт;

б) М. Фрідмен; е) В. Мітчелл;

в) Т. Веблен; є) В. Ойкен;

г) Ф. Ліст; ж) Дж. Коммонс.


Завдання 17. Виберіть із наведеного списку терміни, поняття і визначення, які характеризують “змішану економіку”:

а) революційний перехід до соціалізму;

б) поступове реформування відносин власності;

в) директивне планування, державний контроль за цінами, рівнем доходів, суспільні фонди споживання;

г) комунітаризм та конкуренція;

д) індивідуалізм та конкуренція;

е) розвиток демократичних форм контролю за виробницт­вом з боку його суб’єктів та держави;

є) вільне ціноутворення;

ж) перерозподіл державою національного доходу на користь соціальної сфери.


Розділ ІХ (ЗМ 9). Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції
(кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Тема 9.1. Світове господарство на етапі
інформаційно-технологічної революції
(кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

План

 

1. Особливості міжнародних економічних зв’язків.

2. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються.

 

План семінарського заняття по темі
“Світове господарство на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)”

 

1. Особливості міжнародних економічних зв’язків.

2. Нові індустріальні держави (П. Корея, Тайланд, Японія, Сінгапур, Індія, Бразилія).

3. Міжнародні монополістичні об’єднання кінеця ХХ ст. – початоку ХХІ ст. та їх вплив на світове господарство.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.