Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема № 14: Судимість.1. Мета заняття:

· Перевірити, поглибити та закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, семінарського заняття, а також у процесі самостійної роботи.

· Допомогти курсантам у повному засвоєнні навчального матеріалу.

· Виховувати у особового складу відповідальність над підвищенням своєї теоретичної підготовки, розвитку корисної ініціативи, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватись, наполегливість у розв’язанні виникаючих задач.

Час проведення: 2 години

План практичного заняття та питання винесені на опрацювання:

1. Поняття, юридична природа та часові межі судимості за кримінальним правом України.

2. Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості.

3. Погашення судимості: основний кримінально-правовий зміст, особливості, передбачені КК України.

4. Зняття судимості: основний кримінально-правовий зміст, особливості, передбачені КК України.

Метод проведення: групова вправа у ході якої, курсанти на основі опрацювання поставлених перед ними завдань, формують знання стосовно особи злочинця як кримінологічної категорії.

Матеріальне забезпечення :робочі зошити курсантів, мультимедійний проектор, персональний комп’ютер, збірник задач.

Місце проведення : навчальна аудиторія циклу кримінально-правових дисциплін.

3. Порядок проведення заняття:

1.Організаційний момент:

- викладач перевіряє присутність курсантів на практичному занятті;

- викладач в журналі обліку навчальних занять записує тему, вид заняття, час та дату його проведення.

2. Вступне слово:

- викладач оголошує тему практичного заняття, формує його мету, називає час та дату його проведення;

- акцентує увагу курсантів на значенні і актуальності теми, що вивчається, для співробітників органів і установ виконання покарань, на взаємозв’язку з іншими темами та дисциплінами;

- перевіряє виконання курсантами завдання, що було надане на самопідготовку, зміст якого визначений було заздалегідь;

- після закінчення перевірки завдання, викладач пропонує курсантам надати відповіді на запропоновані контрольні питання. Аудиторія уважно слухає відповіді, аналізує, виправляє їх та доповнює.

3. Розгляд контрольних питань.

Ситуаційні завдання.

Завдання 1

1. За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок тяжкої образи з боку потерпілого, Голуб був засуджений за ст. 103 КК 1960 р. до виправних робіт на строк 2 роки. Після набрання вироком законної сили, але до початку відбування покарання Голубом набрав чинності КК 2001 р.

Ознайомтеся зі ст. 123 КК 2001 р.

Чи повинен Голуб визнаватися таким, що має судимість, після набрання чинності КК 2001 р.? Які положення КК 2001 р. є правовими орієнтирами при вирішенні цього питання?

 

Завдання 2

У серпні 1998 року Сандул вчинив шахрайство, яке було розкрите лише у червні 2001 року. Кримінальна справа, порушена за ч. 1 ст. 143 КК 1960 р., була передана до суду у серпні 2001 року. Під час судового розгляду набрав чинності КК 2001 р.

Ознайомтеся з ч. 1 ст. 143 КК 1960 р. та ч. 1 ст. 190 КК 2001 р.

Чи буде Сандул визнаватися таким, що має судимість, у разі постановлення обвинувального вироку щодо нього і набрання цим вироком законної сили? Які положення КК 2001 р. є правовими орієнтирами при вирішенні цього питання?

 

Завдання 3

Проти Прокіпця було порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК і щодо нього був обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове слідство і судовий розгляд тривали понад рік, але пособництво з боку Прокіпця у привласненні чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, так і не було доведене. У результаті суд засудив його за ч. 2 ст. 367 КК із застосуванням ст. 69 КК до штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на підставі ч. 5 ст. 72 КК повністю звільнив від відбування покарання.

Чи буде Прокіпець визнаватися таким, що має судимість, після набрання вироком законної сили?

 

Завдання 4

Лукаш був засуджений за ч. 1 ст. 286 КК до обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. За вироком суду йому був встановлений іспитовий строк тривалістю 2 роки. По його закінченні Лукаш був остаточно звільнений від відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 78 КК.

Варіант. У період іспитового строку Лукаш був направлений для відбування покарання, призначеного вироком, на підставі ч. 2 ст. 78 КК.

З якого моменту Лукаш буде визнаватися таким, що не має судимості?

 

Завдання 5

Бровченко був засуджений за ч. 1 ст. 367 КК до штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки і сплатив штраф через 4 місяці після набрання вироком законної сили.

Варіант. Бровченко був засуджений за ч. 1 ст. 367 КК до виправних робіт на строк 2 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки і відбув основне покарання повністю.

Який термін має пройти після набрання вироком законної сили для того, щоб судимість у Бровченка вважалася погашеною?

 

Завдання 6

Когут був засуджений за ч. 1 ст.383 КК до позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 1 ст. 398 КК – до обмеження волі на строк 3 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців.

Варіант. Когут був засуджений за ч. 1 ст. 383 КК до обмеження волі на строк 3 роки, за ч. 1 ст. 398 КК — до позбавлення волі на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців.

Через який строк після відбуття покарання Когут буде визнаватися таким, що не має судимості?

 

Завдання 7

Віщун був засуджений за ч. 2 ст. 377 КК до обмеження волі на строк 4 роки, за ч. 1 ст. 378 КК — до позбавлення волі на строк 4 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 6 років.

Варіант. Віщун був засуджений за ч. 2 ст. 377 КК до позбавлення волі на строк 4 роки, за ч. 1 ст. 378 КК – до позбавлення волі на строк 4 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 6 років.

Через який строк після відбуття покарання Віщун буде визнаватися таким, що не має судимості?

 

Завдання 8

Марущак був засуджений за ч. 3 ст. 191 КК до позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки, за ч. 1 ст. 366 КК — до обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки.

Варіант. За ч. 3 ст. 191 КК Марущак був засуджений до обмеження волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до обмеження волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки.

Через який строк після відбуття основного покарання Марущак буде визнаватися таким, що не має судимості?

 

Завдання 9

Стрибко був засуджений за ч. 3 ст. 286 КК до позбавлення волі на строк 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, за ч. 1 ст. 135 КК — до позбавлення волі на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Варіант. До позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки Стрибко був засуджений за ч. 2 ст. 286 КК і за сукупністю вчинених ним злочинів.

Через який строк після відбуття основного покарання Стрибко буде визнаватися таким, що не має судимості?

 

Завдання 10

Дігтярьов був засуджений за ч. 2 ст. 286 КК до позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки. Через 2 роки 8 місяців після початку відбування покарання він був умовно-достроково звільнений від відбування основного покарання і частково — на 1 рік – від відбування додаткового покарання.

Який термін повинен пройти після умовно-дострокового звільнення від відбування покарання Дігтярьова, щоб він визнавався таким, що не має судимості?

Список основної та додаткової навчально-методичної літератури:

1. Кримінальний кодекс України : офіційний текст. – К.: Велес, 2010. – 144 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Прийнятий Верховною Радою України від 13.04.2012 № 4651-VI.

3. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.

4. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін / За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація] . – Х.: Право, 2010. – 456 с. – [4-те, вид. доп. і перероб.].

5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В.О. Навроцький. - [2-ге вид.] - К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2-х т. - Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. - [3-тє вид., перероб. та доп.] - К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

7. Письменський Є.О. Інститут судимості в кримінальному праві України : автореф. дис…. на здобуття наукового ступеня канд.. юрид. наук : спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – 20 с.

8. Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання” // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 18.

9. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12.

10. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16

11. Про Положення про порядок здійснення помилування // Указ Президента України від 16.09.2010 № 902/2010.

ТЕМА №: 15“Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх”.

 

1. Мета заняття:

· Перевірити, поглибити та закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, семінарського заняття, а також у процесі самостійної роботи.

· Допомогти курсантам у повному засвоєнні навчального матеріалу.

· Виховувати у особового складу відповідальність над підвищенням своєї теоретичної підготовки, розвитку корисної ініціативи, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватись, наполегливість у розв’язанні виникаючих задач.

Час проведення: 2 години

 

2. План практичного заняття та питання винесені на опрацювання:

– погашення судимості;

– умовно – дострокове звільнення від покарання;

– зняття судимості;

Метод проведення: групова вправа у ході якої, курсанти на основі опрацювання поставлених перед ними завдань, формують знання стосовно особи злочинця як кримінологічної категорії.

Матеріальне забезпечення :робочі зошити курсантів, мультимедійний проектор, персональний комп’ютер, збірник задач.

Місце проведення : навчальна аудиторія циклу кримінально-правових дисциплін.

3. Порядок проведення заняття:

1.Організаційний момент:

- викладач перевіряє присутність курсантів на практичному занятті;

- викладач в журналі обліку навчальних занять записує тему, вид заняття, час та дату його проведення.

2. Вступне слово:

- викладач оголошує тему практичного заняття, формує його мету, називає час та дату його проведення;

- акцентує увагу курсантів на значенні і актуальності теми, що вивчається, для співробітників органів і установ виконання покарань, на взаємозв’язку з іншими темами та дисциплінами;

- перевіряє виконання курсантами завдання, що було надане на самопідготовку, зміст якого визначений було заздалегідь;

- після закінчення перевірки завдання, викладач пропонує курсантам надати відповіді на запропоновані контрольні питання. Аудиторія уважно слухає відповіді, аналізує, виправляє їх та доповнює.

3. Розгляд контрольних питань.

 

4. Література до теми:

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями).

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін Юре, 2006. – 568 с.

3. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін / За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація] . – Х.: Право, 2010. – 456 с. – [4-те, вид. доп. і перероб.].

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2-х т. - Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. - [3-тє вид., перероб. та доп.] - К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

7. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В.О. Навроцький. - [2-ге вид.] - К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

8. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2.

9. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5.

10. Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання” // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 18.

11. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с.

12. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч. посібник / П.В. Хряпінський. – К., Центр уч. літератури, 2008. – 192 с.

4. Ситуаційні завдання:

 

Завдання № 1.

16-річний Туров, учень технікуму, у бійці заподіяв легкі тілесні ушкодження здоров’ю Пухову. Вироком суду Туров був визнаний винним за ч. 1 ст.125 ККУ. До нього було застосоване покарання – громадські роботи на строк 100 годин. У зв’язку із зайнятістю у денний час, Туров відбув покарання із розрахунку тринадцять днів за один місяць, працюючи у вечірній та нічний час .©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.