Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Загальна характеристика життя та проблеми його виникнення 1. Вкажіть, скільки часу, на думку науковців, існує життя на Землі
 2. В чому суть гіпотези Канта-Лапласа щодо створення Землі
 3. Визначте положення першої аксіоми Ч.Дарвіна
 4. Визначте поява яких організмів стала передумовою для розвитку тваринного світу
 5. Визначте суть другої аксіоми Ч.Дарвіна
 6. Визначте теорію, згідно з якою РНК та кофактори складали необхідний набір ферментів для здійснення всіх хімічних реакцій у первинних клітинних структурах
 7. Визначте, як називаються живі організми, що потребують вуглець лише органічного походження
 8. Визначте, як називаються живі організми, яким для утворення поживних речовин необхідна енергія хімічних зв’язків
 9. Визначте, як називаються живі організми, які використовують для життєвих потреб неорганічну сполуку вуглекислий газ
 10. Визначте, як називаються живі організми, які синтезують необхідні їм речовини за рахунок енергії світла
 11. Визначте, як називаються первинні примітивні гетеротрофи, які живилися органічними сполуками первинного бульйону
 12. Визначте, якою теорією передбачається походження квітки від стробілів бенетитів
 13. Вкажіть, з чого складалася найпримітивніша судинна система перших наземних рослин
 14. Вкажіть, поява якого еволюційного пристосування вищих рослин до суходільних умов була важливою
 15. Вкажіть, хто з науковців запропонував теорію фагоцители
 16. Вкажіть, хто з науковців у 1872 році запропонував теорію гастерії
 17. Вкажіть, як називається гіпотеза, що пояснює походження еукаріот від прокаріот
 18. Вкажіть, який тип живлення еволюційно виник пізніше
 19. Встановіть, якою є структура, яка зумовлює характер взаємодії молекули з її оточенням
 20. Дайте визначення, що таке життя за А.Опаріним
 21. Дайте визначення, що таке життя за Ф.Енгельсом
 22. Дайте назву зеленим рослинам і організмам, які здатні використовувати хімічну енергію
 23. З’ясуйте, без яких структур рослини не змогли б вийти на суходіл
 24. З’ясуйте, в чому суть гіпотез панспермії:
 25. З’ясуйте, в чому суть основного припущення Л.Пастера
 26. З’ясуйте, до якої з гіпотез відноситься твердження: «Земля існувала завжди, і на ній існувало життя»
 27. З’ясуйте, завдяки якому процесу, згідно теорії гастерії Е.Геккеля, утворилися багатоклітинні тварини
 28. З’ясуйте, коли за підрахунками архієпископа Ашера життя виникло на планеті Земля
 29. З’ясуйте, між якими організмами проміжне положення займали псилофіти
 30. З’ясуйте, редукція якого органа відбувається у процесі еволюції
 31. З’ясуйте, чим представлений у мохоподібних жіночий статевий орган
 32. З’ясуйте, чим представлений у папоротеподібних чоловічий статевий орган
 33. З’ясуйте, що не визнавали прихильники гіпотези стаціонарного стану
 34. З’ясуйте, що означає поняття «хіральна чистота» живого
 35. З’ясуйте, як називається напрям наукових гіпотез, що визначає життя, яке виникло внаслідок певної надприродної події в минулому
 36. З’ясуйте, яка теорія відображає зміст про походження багатоклітинних організмів від джгутикових колоніальних форм
 37. З’ясуйте, який напрям наукових гіпотез підтримував італійський біолог Ф.Реді
 38. З’ясуйте, який процес лежить в основі формування теорії РНК-світу
 39. З’ясуйте, які докази мали місце на користь гіпотези стаціонарного стану
 40. З’ясуйте, які організми першими виникли на Землі, на думку прихильників теорії біохімічної еволюції:
 41. Зазначте суть гіпотези абіогенного виникнення життя на Землі
 42. Зазначте суть гіпотези панспермії
 43. Зазначте, в чому суть ідеї гіпотези стаціонарного стану

44. Зазначте, хто з вчених довів відсутність успадкування модифікаційних змін

 1. Зазначте, що сприяло переходу від трахей до судин у рослин
 2. Зазначте, яка з гіпотез стала альтернативою креаціонізму, прихильники якої дотримуються думки, що життя виникло з неживої речовини
 3. Зазначте, яка основна ідея властива прихильникам гіпотези стаціонарного стану
 4. Зазначте, яку ідею підтримував Ван Гельмінт проводячи свій знаменитий дослід «створення мишей»
 5. На вашу думку, чому мохоподібні вважаються тупиковою гілкою еволюції
 6. Назвіть автора гіпотези панспермії
 7. Назвіть вченого, прихильника ідей самозародження живого, який «дослідним шляхом, з використанням темної шафи, брудної білизни і жмені пшениці «довів можливість створення» мишей»
 8. Назвіть вченого, який за допомогою досліджень дійшов висновку, що живе походить від живого
 9. Назвіть вченого, якому належить аксіома, суть якої «Багаторазово підсилені зміни генетичних програм підлягають відбору умовами зовнішнього середовища»
 10. Назвіть вченого, якому належить аксіома, суть якої: «В процесі передачі з покоління в покоління генетичні програми з різних причин змінюються випадково і неспрямовано, і лише випадково такі зміни можуть виявлятися вдалими в даному середовищі»
 11. Назвіть вченого, якому належить аксіома, суть якої: «Випадкові зміни генетичних програм при реалізації фенотипу можуть багаторазово посилюватися»
 12. Назвіть вченого, якому належить аксіома, суть якої: «Всі живі організми є єдністю фенотипу і генотипу, що передається спадково від вокоління до покоління»
 13. Назвіть вченого, якому належить аксіома, суть якої: «Утворення генетичної програми відбувається завдяки матричному синтузу»
 14. Назвіть вченого-філософа Античності, який був прихильником гіпотези спонтанного зародження життя на землі
 15. Назвіть гіпотезу, яка набула свого поширення в стародавньому Китаї, Вавілоні та Єгипті
 16. Назвіть необхідну умову, яка мала важливе значення для розвитку життя на Землі
 17. Назвіть одну з основних ознак псилофітів
 18. Назвіть перші наземні рослини
 19. Як називається теорія, згідно якої квітка виникла як спрощене суцвіття із зібрання одностатевих чоловічих і жіночих «квіток» вищих голонасінних
 20. Як називається теорія, яка передбачає певний історичний зв’язок квітки зі стеблом вимерлих груп голонасінних рослин
 21. Яким організмам властиве слабке диференціювання провідної системи на флоему і ксилему
 22. Які пристосування до наземних умов існування вперше з’являється у псилофітів

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.