Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Рушійні сили еволюції 1. Біле забарвлення лебедя на півночі — це вид пристосування
 2. В чому полягає головна причина боротьби за існування

3. Визначте тип забарвлення, який сприяє зустрічі особин різної статі

4. Визначте форму природного добору, який спрямовує мінливість у декількох різних напрямах, але не сприяє при цьому прояву середніх ознак

 1. Відносна пристосованість організмів до умов навколишнього середовища пояснюється гіпотезою (дайте назву)
 2. Вкажіть до чого може призвести міжвидова боротьба за існування
 3. Внаслідок чого утворилася довга шия в жирафа
 4. Встановіть, які ознаки особин, при штучному доборі, людина зберігає
 5. Гусениці деяких метеликів за формою тіла і забарвленням нагадують сучок; жуки-вусачі на корі дерева схожі на лишайники. Назвіть цей вид пристосування
 6. Дайте визначення груповому добору
 7. Дайте визначення індивідуальному добору
 8. Дайте визначення поняттю природій добору
 9. Дайте визначення рушійному добору
 10. Дайте визначення стабілізуючому добору
 11. Для чого застосовують штучний добір у чистих лініях
 12. Для яких організмів природний добір закріплює корисні ознаки
 13. З’ясуйте вид пристосування, внаслідок якого організми набувають здатності до наслідування забарвлення чи форми добре захищених організмів погано захищеними:
 14. З’ясуйте, в чому суть бейтсівської мімікрії

19. З’ясуйте, в чому суть мюллерівської мімікрії

 1. З’ясуйте, яка мінливість є основою природного добору
 2. Забарвлення спини хом’яка схоже на колір вигорілої трави, а черевця — яскраве. Це пояснюється пристосуванням (вкажіть його вид)
 3. Зазначте, у якому вигляді можуть бути взаємозв'язки між особинами однієї популяції
 4. Зазначте, що є наслідком природного добору
 5. На малих океанічних островах із сильними вітрами з'явилися комахи безкрилі та з довгими крилами внаслідок добору (назвіть вид добору)
 6. Назвіть дослідника, який відкрив хвилі життя
 7. Назвіть науковців, які у математичному вигляді обгрунтували вплив добору на ознаки, що успадковуються
 8. Назвіть причину зміни чисельності хижака і його жертв

28. Назвіть процес виникнення різноманітності видів внаслідок пристосування їх предків до різних умов довкілля:

 1. Назвіть ученого, завдяки роботам якого було розкрито значення стабілізуючої форми добору
 2. На вашу думку, що лежить в основі створення порід тварин і сортів рослин
 3. Подібність деяких видів неотруйних змій і комах до отруйних є проявом пристосування (назвіть його)
 4. Різні форми капусти (качанна, кольрабі, брюссельська й ін.) є наслідком (назвіть вид добору)
 5. Указати добір, за якого умови навколишнього середовища відіграють провідну роль
 6. Чим обумовлена топічна форма боротьби за існування
 7. Чим, на вашу думку, виражена репродуктивна форма конкуренції
 8. Що є характерним для рушійної форми природного добору
 9. Яка форма боротьби за існування є найгострішою
 10. Який вид ізоляції перешкоджає змішуванню популяцій
 11. Який застосовують добір для перехреснозапильних рослин
 12. Які комахи з'явилися на малих океанічних островах із сильними вітрами в результаті дії природного добору
 13. Яскраво-жовті плями на тілі саламандри плямистої – це вид пристосування (назвіть вид пристосування)

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.