Здавалка
Главная | Обратная связь

Техногенного і природного характеруКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 лютого 2002 р. N 175

Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і

природного характеру

Усі збитки поділяються на види залежно від завданої фактичної шкоди, зокрема від:

втрати життя та здоров'я населення (Нр);

руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції (Мр);

невироблення продукції внаслідок припинення виробництва (Мп);

вилучення або порушення сільськогосподарських угідь (Рс/г);

втрат тваринництва (Мтв);

втрати деревини та інших лісових ресурсів (Рл/г);

втрат рибного господарства (Рр/г);

знищення або погіршення якості рекреаційних зон (Ррек);

забруднення атмосферного повітря (Аф);

забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря

(Вф);

забруднення земель несільськогосподарського призначення (Зф);

а також збитки, заподіяні природно-заповідному фонду (Рпзф).

Відповідно до територіального поширення та обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків,

кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні НС -

державний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

 

II. Порядок розрахунку збитків за типами надзвичайних ситуацій

Загальний обсяг збитків від наслідків НС розраховується як сума основних локальних збитків.

 

Для кожного типу НС згідно з класифікатором НС встановлюється перелік основних характерних

збитків щодо кожного рівня НС залежно від масштабів шкідливого впливу.

Основні типи НС визначені постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1099 "Про

порядок класифікації надзвичайних ситуацій".

Для кожного типу та виду НС залежно від їх рівня визначаються основні види збитків. Ці види за

типами та масштабами НС наведені у таблиці 1 (прямим шрифтом виділено збитки, які необхідно

обов'язково розраховувати, курсивом - збитки, що мають місце у деяких окремих випадках).

Ріень НС об’єктів місцев регіон державний

Типи нс техногенного характеру транспортні аварії, вибухи та пожежі, аварії з викидом, руйнування

споруд Аварії на об'єктах електроенергетики Аварії на комунальних системах

життєзабезпечення Аварії на очисних спорудах Гідродинамічні аварії

 

Надзвичайні ситуації природного характеру

Геологічно та геофізично небезпечні явища, Метеорологічні та агрометеорологічні небезпечні явища ,

Гідрологічні небезпечні явища , Пожежі лісові, степові, сільськогосподарських масивів, корисних

копалин , Інфекційні захворювання людей , Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин ,

Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками, Зміна стану суші , Зміна складу і

властивостей атмосфери, Зміна складу і властивостей гідросфери , Зміна стану біосфери

 

1. Розрахунок збитків від втрати життя та здоров'я населення

2. Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції

3. Розрахунок збитків від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва

4. Розрахунок збитків від вилучення або порушення сільськогосподарських угідь

5. Розрахунок збитків від втрат тваринництва

6. Розрахунок збитків від втрати деревини та інших лісових ресурсів

7. Розрахунок збитків рибного господарства

8. Розрахунок збитків від знищення або погіршення якості рекреаційних зон

9. Розрахунок збитків від втрат природно-заповідного фонду

10. Розрахунок збитків від забруднення атмосферного повітря

11. Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських

вод і територіального моря

12. Розрахунок збитків від забруднення земель несільськогосподарського призначення

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.