Здавалка
Главная | Обратная связь

Форми та види юридичної відповідальності в галузі екологіїВ теорії юридичної відповідальності. розглядають форми відповідальності. Основною

формою є позитивна юридична відповідальність – відповідальність держави перед

суспільством за стан навколишнього. природного середовища, за стан забезпечення

екологічної безпеки, такий вид позитивної відповідальності чітко встановлений в законах,

зокрема ст. 16 Конституції, норми “чорнобильського” законодавства,

реалізація принципу “забруднювач та користувач платять за повну ціну?” – міжнародний

принцип, сплачувати екологічні податки, формувати власні екологічні фонди, негайно

ліквідувати екологічні аварії. + коли суб’єкти природокористування зобов’язанні привести

природні ресурси в попередній стан.

Концепція “сталого розвитку” також базується на позитивній відповідальності.

Другою формою є негативна (ретроспективна) відповідальність. Підстава – екологічне

правопорушення. дії чи бездіяльності які.... поруш вимог еколог безпеки.... за такі дії

настають негативні наслідки НС, життю і здоров’ю громадян

Класифікація видів негативної відпов – диц, адм, крим, цив-правову. Проте щодо цив

правовї відповідальності в теорії еколог відпов зроблено вистовок що краще її називати

майновою відповідальність (бо із назви цив-правова – в основі приватні, а не державні

інтереси)

За об’єктами – земельно-правова, лісо-, водо -, відпов в галузі екологічної безпеки.

 

Дисциплінарна. є в ЗУ про ОНПС. Відповідно до трудового зак-ва є застосування догани

та звільнення з посади, є і депреміювання. Застосовувати ці санкції може орган, який

призначає на посаду чи підписує наказ про прийняття на роботу.

Адміністративна. ЗУ Про ОНПС, Про екологічну експертизу, Про відходи, ЗК,ВК,ЛК....

про виключну морську економічну зону ( містить норми прямої дії. склад і одразу

відповідальність) і відповідні глави КУпАП Гл 7, окремі статті глав 5,6. Основні санкції –

штрафи, вилучення об’єкта правопорушення, позбавлення права займатись певною

діяльністю, конфіскація знарядь порушення. Щодо ю.о. – рішення про обмеження,

зупинення чи припинення екологічно-небезпечної діяльності.

Частково можна казати про виправні роботи. Може бути адміністративний арешт.

Притягувати до адміністративнох. відповідальності можуть органи Мінприроди (

Державна екологічна інспекція) та інші спеціально уповноважені органи. суди загальної

юрисдикції за поданням відповідних контрольих органів

Кримінальна. ЗУ Про ОНПС, інших ЗУ, ККУ (Розділ 8, окремі склади злочинів є зл в

сфері управління, в забезпеченні різної безпеки, в розділи про міжнародні злочини)

Можуть розглядатися і суміжні норми – тероризм.

санкції – штрафи, позбавлення права займати відповідні посади або ж відп діяльністю,

примусові роботи, виправні роботи, позбавлення волі.

Застосування до цих осіб заходів кримҐадм хар-ку не звільняє їх від вішкодування шкоди.

Цивільна-правова ( майнова) ст 69 ЗУ Про ОНПС розкриті особливості застосвання норм

цивільно-правового зак-ва. Лежить принцип повної компенсації шкоди без врахувань

різних особливостей. Виключно за рішенням суду. Застосув підзаконних актів, які

визнчають процедури обрахування розмірів відповідальності. В основі лежить заподіяння

шкоди, проте законодавчного визначення немає. В літературі – будь-яке погіршення стану

нпс, яке виникає внаслідок порушення екологічних вимог і пов’язанні з ним порушення

охоронюваних законно матеріальних та нематеріальних благ, включаючи життя і здоровя

людей, майно фізичних і юридичних осіб. В основі екологічної шкоди лежать збитки,

втрати, неодержанні доходи. може бути віднесена і моральна шкода.

розгляд справ може бути в досудовому порядку, коли звертаються в порядку претензії та

судовий. проблемою судового розгляду є те, що обов’язок доказування екологічної шкоди

лежить на позивачі. хоча в європейських директивах – принцип апріорі від, там є перелік

видів діяльності, то не треба ніякого доказування. На цьому ж стоїть ВГСУ.

позови до суді формують як самі потерпілі так і державні органи – прокуратура, органи

мінприпроди.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.