Здавалка
Главная | Обратная связь

Охорона навколишнього середовища здійснюється різними, у тому числі йПравовими, засобами. При цьому в правових формах захищаються переважно всі

Компоненти, які утворюють природне середовище.

Сучасними головними нормативно-правовими актами що регулюють основи

Організації охорони навколишнього природного середовища, є Закони України

«Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р.,

«Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р., «Про природно-

Заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р., «Про тваринний світ» від 3

Березня 1993 р., «Про карантин рослин» від 30 червня 1993 р та інші. До

Того ж деякі відносини у сфері використання і охорони навколишнього

Природного середовища врегульовані кодексами (земельним, водним, лісовим,

Про надра), а також Законами України «Про плату за землю» від 3 липня 1992

Р., «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 р. Важливе значення у

вирішенні цього питання має затверджений Постановою Верховної Ради «Порядок

Обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності

Підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними

Законодавства про охорону навколишнього природного середовища».

Різновидами права природокористування є:

Право землекористування, право водокористування, право лісокористування,

Право користуватися надрами, право користуватися тваринним світом, право

Користування природно-заповідним фондом.

Право природокористування — це процес раціонального використання людиною

Природних ресурсів для задоволення різних потреб та інтересів.

Найважливішими принципами природокористування є його цільовий характер,

плановість і тривалість, ліцензування, врахування надзвичайного значення у

Житті суспільства тощо. При цьому виділяють такі групи природокористування,

Як право загального і спеціального використання землі, вод, лісів, надр,

Тваринного світу та інших природних ресурсів. Суб'єктами права загального

Користування природними ресурсами можуть бути, згідно з Законом України

«Про охорону навколишнього природного середовища», усі громадяни для

Задоволення найрізноманітніших потреб і інтересів. Воно здійснюється

Громадянами безкоштовно і безліцензійно, тобто для цього не потрібен

Відповідний дозвіл уповноважених органів і осіб. Загальним є, наприклад,

Використання парків, скверів, водойм, лісів, збір дикорослих ягід, грибів,

Горіхів і т. ін. Право загального природокористування закріплене у ст. 13

Конституції України:

«Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права

Власності народу відповідно до закону». Похідним від загального

Природокористування є спеціальне використання природних ресурсів.

На відміну від першого, це використання конкретних природних ресурсів, що

Здійснюється громадянами, підприємствами, установами і організаціями у

Випадках, коли відповідна, визначена у законодавстві частина природних©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.