Здавалка
Главная | Обратная связь

Бухгалтерський облік спеціальної бюджетної дотаціїЗа приріст поголів’я тварин

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дт Кт
Від районної комісії одержано підтвердження про включення підприємства до реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання спеціальної дотації    
Надійшли дотаційні кошти за приріст поголів’я корів на поточні рахунки сільськогосподарського підприємства    

Таблиця 1.2

Бухгалтерський облік часткового відшкодування вартості електричної енергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дт Кт
Від Державного казначейства на поточний рахунок підприємства надійшли бюджетні кошти на часткову компенсацію    
Отримані бюджетні кошти визнаються доходом від безоплатно отриманих оборотних активів    

 

Таблиця 1.3

Бухгалтерський облікчасткової компенсації із бюджету

Відсотків за залученими кредитами

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дт Кт
Від Державного казначейства на поточний рахунок підприємства-позичальника надійшли бюджетні кошти    
Отримані бюджетні кошти визнаються доходом від безоплатно отриманих оборотних активів    
Сплачені відсотки за кредитами    

 

ЗАДАЧА №11

 

У звітному періоді сільськогосподарське публічне акціонерне товариство «Південний колос» придбало копіювальний апарат з передоплатою за 3000 грн (у тому числі податок на додану вартість 500 грн). Підприємство здійснює обкладені ПДВ операції.

Крім того, Президент на зустрічі з трудовим колективом, подарував ПАТ ноутбук. Його вартість 6000 грн. Комп'ютер використовується управлінським персоналом товариства.

Метод нарахування амортизації на копіювальний апарат і ноутбук – прямолінійний, строк корисного використання (експлуатації) копіювального апарата 4 роки, ноутбука – 5 років.

Визначити кореспонденцію рахунків і суми господарських операцій:

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
дебет кредит
Перераховано передоплату за копіювальний апарат      
Відображено податковий кредит (отримано податкову накладну)      
Оприбутковано і введено в експлуатацію копіювальний апарат (скласти дві паралельних проводки)      
Відображено розрахунки з ПДВ      
Зараховано заборгованості      
Отримано як подарунок ноутбук      
Введено в експлуатацію ноутбук      
Нараховано місячну амортизацію на копіювальний апарат (2500 грн / 4 роки/ 12 міс)      
Нараховано місячну амортизацію на ноутбук (6000 грн / 5 років / 12 міс)      
Визнано дохід пропорційно амортизації безоплатно отриманого ноутбука та зменшено додатковий капітал      

 

ЗАДАЧА №12


Приватне підприємство «Компанія Агро-Альянс» під час проведення літнього ремонту офісу придбало бойлер (1200 грн, у тому числі ПДВ 200 грн), газовий котел (3600 грн, у тому числі ПДВ 600 грн) та іншу арматуру, необхідну для котельного обладнання (3000 грн, у тому числі ПДВ 500 грн). За монтаж котельного обладнання було сплачено 900 грн, у тому числі ПДВ 150 грн. Вартісна межа для малоцінних необоротних матеріальних активів за наказом про облікову політику приватного підприємства «Компанія Агро-Альянс» 2500 грн.

Визначити суми і кореспонденцію рахунків господарських операцій:

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
дебет кредит
Перераховано постачальнику кошти за бойлер, котел та газову арматуру      
Відображено податковий кредит з ПДВ за отриманою податковою накладною      
  Одержано від постачальника:      
- бойлер      
- газовий котел      
- газову арматуру      
Відображено податковий кредит за отриманим устаткуванням      
Закрито рахунки авансу та заборгованості за постачальником      
Отримано послуги з монтажу газового обладнання (акт виконаних робіт)      
Нараховано податковий кредит за монтажними роботами за одержаною податковою накладною      
Введено в експлуатацію котельне обладнання      

 

 

ЗАДАЧА №13

ТзДВ «Південний Колос» має такі показники про наявність і рух молодняку свиней на вирощуванні та відгодівлі за перший квартал звітного року:

№ з/п Показники Кількість голів Жива маса, ц Справедлива вартість (без ПДВ і витрат на продаж, грн)
1 ц живої ваги Усього поголів'я
Залишок на 1 січня
Приплід поросят від перевірюваних свиноматок
Приріст живої маси -
Куплено у племгосподарств
Продано на м'ясо та плем'я
Зміна справедливої вартості молодняку свиней на дату балансу - - - + 92500
Залишок на 1 квітня

Постійно діюча комісія підприємства на підставі аналізу цін активного ринку визначила справедливу вартість указаного поголів'я на дату балансу. Фактичні витрати ТзДВ «Південний Колос» на утримання молодняку свиней за перший квартал звітного року склали 114000 грн.

Порівняно з початком року збільшення справедливої вартості поголів'я молодняку свиней на 31 березня звітного року склало 138000 грн (333000 грн – 195000 грн), у тому числі в результаті збільшення живої маси свиней – 45500 грн [(370 ц – 300 ц) х 650 грн] і внаслідок зміни справедливої вартості 1 ц живої ваги – 92500 грн [(900 грн – 650 грн) х 370 ц]. Відобразити вищенаведені операції в таблиці:

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.