Здавалка
Главная | Обратная связь

Господарські операції з обліку наявності і руху молодняку свиней на вирощуванніТа відгодівлі ТзДВ «Південний Колос»

 

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
дебет кредит
Оприбутковано приплід і приріст живої маси свиней      
Оприбутковане куплене поголів'я свиней      
Відображено податковий кредит з ПДВ      
Відображено витрати на утримання свиней      
Продано свиней за договірною вартістю      
Нараховано податкове зобов'язання з податку на додану вартість      
Списано балансову вартість проданого поголів'я      
Відображено результат від зміни справедливої вартості свиней на дату балансу      
Визначено дохід від первісного визнання приплоду свиней як додаткового біологічного активу та приросту живої маси свиней      
Визначено фінансовий результат від здійснених операцій      

 

ЗАДАЧА №14

 

Публічне акціонерне товариство «Прикордонник» уклало договори оренди землі з фізичними особами строком на 50 років для закладення виноградників. Витрати на закладення і вирощування молодих насаджень до початку плодоносіння у звітному році склали 73100 грн (складові витрат наведені нижче). Товариство отримало в рахунок понесених витрат компенсацію з бюджету в межах нормативів затрат на один гектар загальною сумою 70000 грн.

Вказати первинні документи і визначити кореспондуючі рахунки господарських операцій.

Таблиця 1

Господарські операції ПАТ «Прикордонник» із закладення та вирощування виноградників як довгострокових біологічних активів рослинництва за звітний рік

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
дебет кредит
Відображено витрати на оформлення договорів оренди землі для закладення винограднику    
Здійснено передоплату за виготовлення проектно – кошторисної документації на закладення винограднику    
Відображено податковий кредит з ПДВ     ?
Оприбутковано проектно-кошторисну документацію    
Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ     ?
Нараховано орендну плату за користування землею під виноградником до початку плодоносіння    
Оприбутковано саджанці винограду    
Відображено податковий кредит з ПДВ     ?
Оплачено рахунок постачальника за саджанці     ?
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим закладенням винограднику і доглядом за молодими насадженнями    
Здійснено відрахування до Пенсійного фонду єдиного соціального внеску    
Списані саджанці на закладення виноградників    
Списані мінеральні добрива та засоби захисту насаджень від шкідників та хвороб, спожиті при догляді за молодими насадженнями    
Використано пально-мастильні матеріали на роботах із застосуванням тракторів    
Відображено послуги, надані власним автотранспортом    
Отримано державну підтримку як компенсацію витрат господарства на закладення і вирощування виноградника    
Відображення використання бюджетних коштів на розвиток виноградарства    
Оприбутковано до складу незрілих біологічних активів рослинництва насадження винограднику за первісною вартістю, яка дорівнює фактичній собівартості    

ЗАДАЧА №15

 

Приватне підприємство «Компанія Агро-Альянс» орендує у фізичної особи – пенсіонера земельний пай вартістю 30000 грн. Договором оренди передбачено грошову форму оренди. Орендна плата погашається орендарем сільськогосподарською продукцією. Договором оренди передбачено річну орендну плату в сумі 900 грн не індексувати, а виплачувати двічі на рік грошовими коштами. За заявою орендодавця, у рахунок заборгованості з орендної плати за перше півріччя підприємство продало йому зерно ячменю врожаю поточного року за звичайною ціною на суму 382,5 грн (450грн мінус податок з доходу фізичної особи в розмірі 67,5 грн). Собівартість реалізованого зерна 290 грн. За 6 місяців звітного року підприємство-орендар нарахувало орендну плату в сумі 450 грн, з якої утримано податок з доходу фізичної особи – орендодавця 67,5 грн (15% від нарахованої суми).

Визначити кореспонденцію рахунків і суми господарських операцій:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
дебет кредит
Отримано в оренду земельний пай      
Нараховано орендну плату за 6 міс.      
Утримано податок з доходу фізичної особи-орендодавця      
Реалізовано зерно ячменю за звичайною ціною      
Нараховане податкове зобов'язання з ПДВ      
Списана вартість реалізованого ячменю      
Перераховано до місцевого бюджету утриманий податок з доходу фізичної особи      
Закрито розрахунки з орендодавцем      
Земельний пай повернуто орендодавцеві після закінчення строку договору оренди      

 

 

ЗАДАЧА №16

 

Приватне підприємство «Компанія Агро-Альянс» у 2013 році не було платником фіксованого сільськогосподарського податку. Визначити кореспонденцію рахунків господарських операцій отримання і використання довгострокових кредитів банку:

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
Підприємством оплачено витрати з оформлення довгострокового кредиту (без урахування ПДВ) і віднесено до складу фінансових витрат    
Віднесено до складу виданих забезпечень заставну вартість колісних тракторів та відображено в забалансовому обліку    
Зараховано на поточний рахунок підприємства суму довгострокового (на 36 місяців) банківського кредиту    
Переведено до складу поточних зобов'язань частину суми довгострокового кредиту, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу    
Проведено оплату постачальнику за обладнання механізованого зерносховища (використано кошти банківського кредиту за цільовим призначенням)    
Нараховано суму ПДВ (за наявності податкової накладної)    
Отримано від постачальника обладнання зерносховища    
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    
Нараховано щомісячну суму амортизації колісних тракторів, що знаходяться в заставі за кредитом    
Нараховано проценти за банківським кредитом згідно з графіком за перший місяць користування кредитом    
Погашено частину поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями згідно з графіком за перший квартал    
Погашено заборгованість перед банком за нарахованими процентами за кредитом    
Списано на фінансові результати витрати: - з оформлення кредиту - сплати процентів за кредит      

Примітка. Витрати, понесені підприємством для отримання кредиту (оплата послуг експерта за оцінку майна – предмета застави, нотаріальне посвідчення договору застави (за видачу довідки про відсутність заборони на відчуження майна), отримання довідки бюро технічної інвентаризації, відкриття спеціального позикового рахунку, включаються до складу валових витрат підприємства-позичальника.

 

ЗАДАЧА №17

За результатами річної інвентаризації матеріальних цінностей суб'єкта підприємницької діяльності (ПАТ «Прикордонник») виявлені такі причини розбіжностей облікових та фактичних даних, показаних у звіряльних відомостях:

а) пересортиця (недостача одних і надлишок інших цінностей, однакових за видом і призначенням,але різних за вартістю);

б) недостачі, в межах норм природних втрат;

в) недостачі у зв'язку з халатністю, допущеною працівниками підприємства при виконанні посадових обов'язків;

г) недостачі у зв'язку з фактами розкрадань і зловживань з боку матеріально-відповідальних осіб;

д) недостачі та надлишки, допущені «штучно» через помилки в обліку при оформленні документів або у зв'язку з їх втратою.

Визначити кореспонденцію рахунків за результатами проведеної інвентаризації та вказати документи, якими оформлюють результати проведення інвентаризації на підприємстві.

Таблиця 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.