Здавалка
Главная | Обратная связь

Операцій із закриття рахунків№ з/п   Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
Списуються витрати на поліпшення земель    
Списується частина витрат майбутніх періодів, яка припадає на поточний рік    
Розподіляються витрати на утримання машинно-тракторного парку, спеціалізованих і ґрунтообробних машин на собівартість окремих видів продукції    
Визначається фактична собівартість продукції та списуються калькуляційні різниці з продукції рослинництва, тваринництва та інших виробництв: а) дооцінка продукції (допроведення) б) уцінка (сторно)    
Визначається фактична собівартість живої маси молодняка тварин та тварин на вирощуванні і відгодівлі (поточних біологічних активів) та списуються калькуляційні різниці    
Після цих проведень приступають до визначення фінансових результатів від операційної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності і надзвичайних подій, тобто закривають рахунки 7 та 9 класів
Списуються витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності на фінансові результати    
Списуються доходи від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності на фінансові результати    
Визначаються фінансові результати: а) прибуток б)збиток    
           

 

 

ЗАДАЧА №19

 

Відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку доходи і витрати від реалізації основних засобів відповідно збільшують загальну суму доходів і витрат підприємства за звітний період. У разі потреби фінансовий результат від ліквідації конкретного об'єкта основних засобів визначають оперативно порівнянням суми доходів і витрат.

Визначити кореспонденцію рахунків і фінансовий результат від реалізації зерносховища іншому підприємству та вказати первинні документи за даними:

Первісна (балансова) вартість зерносховища - 280000 грн. Знос зерносховища - 30000 грн. Залишкова вартість об'єкта - 250000 грн. (280000-30000).

Договірна відпускна вартість зерносховища - 265000 грн. Нарахований податок на додану вартість - 53000 грн. (20 % від 265000). Сума до оплати покупцем - 318000 грн. (265000+53000).

Витрати підприємства (без ПДВ), пов'язані з реалізацією зерносховища - 2500 грн.

2. Відображення доходу від реалізації зерносховища за відпускною вартістю (разом з ПДВ)-318000 грн.

3. Списання суми зносу на реалізоване зерносховище - 30000 грн.

4. Списання залишкової вартості зерносховища-250000 грн.

5. Сума витрат підприємства, пов'язаних з реалізацією зерносховища - 2500 грн.

Сума податкового зобов'язання з податку, на додану вартість за реалізованим зерносховищем як об'єктом виробничих основних засобів -53000 грн.

ЗАДАЧА №20

 

За даними бухгалтерського обліку ТзДВ «Південний Колос» визначити фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів (розділ XV Приміток до фінансової звітності за 2013 рік), тис грн.

Таблиця 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.