Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИМІРЮВАНІ ВЕЛИЧИНИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ОДИНИЦІЗадача 1.Подати значення 0,005 % у проміле та ррm.

Розв’язання. 1. Перетворимо відсотки у відносне значення

.

2. Перетворимо отримане значення у проміле

‰=0,05‰.

3. Перетворимо одержане значення у ррm

.

Задача 2. Коефіцієнт підсилення сигналу становить разів. Падати значення коефіцієнта у децибелах .

Разв’язання. За (1.7) коефіцієнт підсилення як відношення напруги на виході до напруги на вході в децибелах дорівнює

Задача 3.Діапазон частот аналізатора спектра сигналу простягається від частоти до частоти . Подати значення відносного діапазону частот в октавах.

Разв’язання. За (1.9) відносний діапазон частот в октавах дорівнює

Задача 4.Коефіцієнт підсилення підсилювача зменшується на 40 децибел зі збільшенням частоти сигналу на одну декаду (пишуть 40 дБ/дек). У скільки разів зміниться підсилення, якщо частота зміниться у 100 разів ?

Розв’язання. Відповідно до (1.10) зміна частоти у 100 разів у логарифмічних одиницях становить декади.

Оскільки за умовою на одну декаду підсилення змінюється на 40 дБ, то зі зміною частоти на 2 декади підсилення зміниться на

Отже, відповідно до (1.8) зміна коефіцієнта підсилення становить

Задача 5. Знайти розмірність електричного заряду.

Разв’язання. За означенням заряд дорівнює добутку сили струму на час

тому, використовуючи властивість (2.13), розмірність заряду описуємо виразом

Задача 6. Встановити розмірність сили.

Розв’язання. Оскільки сила — це добуток маси тіла на його прискорення

а прискорення, своєю чергою, дорівнює відношенню відстані до квадрата часу . Тому, застосовуючи властивості (1.12) , (1.15) та (1.17) , розмірність сили описуємо виразом

Задача 7. Знайти розмірність напруженості електричного поля.

Розв’язання. За означенням напруженість електричного поля дорівнює відношенню сили до. заряду , поміщеного в електричне поле

Тому, використовуючи властивість (2.15) , а також одержану в прикладі 5 розмірність заряду і у прикладі 6 розмірність сили, розмірність Напруженості описуємо виразом

Задача 8.Визначити розмірність електричної напруги.

Розв’язання. За означенням електрична напруга між двома точками дорівнює добутку напруженості електричного поля на відстань між цими точками

Тому, застосовуючи властивість (2.12) , а також одержану в прикладі 7 розмірність напруженості електричного поля, розмірність напруги описуємо виразом

Задача 9.Знайти розмірність густини струму як відношення сили струму до площі , через яку протікає струм: .

Разв’язання. Оскільки розмірність площі дорівнює квадрату розмірності довжини, тобто , то, використовуючи властивості (2.12) , (2.15) та (2.17) , знаходимо розмірність густини струму

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.