Здавалка
Главная | Обратная связь

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬЗадача 12.Виконано три вимірювання. У першому випадку вимірювали товщину сталевої пластини і отримали значення з похибкою , у другому — висоту кімнати з похибкою , у третьому-відстань між містами з похибкою . Встановити, в якому випадку точність вимірювання вища.

Розв’язання. 1. За абсолютними похибками відразу важкосказати, в якому випадку точність вимірювання була вища. Для цього знайдемо відносні похибки. Для вказаних результатів та їх абсолютних похибок відносні похибки становлять:

товщини пластини —
висоти кімнати —
відстані між містами —

2. Як бачимо, висота кімнати виміряна з найвищого точністю (відносна похибка 0,25 %), атовщина пластини — з найменшою (відносна похибка — 2,0 %).

Задача 13.Виміряли температуру з похибкою , і напругу в мережі з похибкою 1 В. Встановити, в якому випадку точність вимірювання краща?

Розв’язашія. 1. При вимірюванні температури відносна похибка

2. Під час вимірювання напруги

3. Отже, точніше виміряли температуру, оскільки тут відносна похибка є меншою.

Задача 14.Відносне значення похибки 0,0005 подати у відсотках та ррт.

Розв’язания, 1. Значення похибки у відсотках

2.Значення похибки у ррm

3.Загалом

Задача 15.Нехай електричний чотириполюсник описується системою рівнянь

Відомо, що , , . Виміряли напруги та , і отримали значенням та .

А. За цими результатами вимірювань необхідно знайти значення струмів та .

Розв'язання 1. Підставимо одержані значення у систему рівнянь, що описує чотириполюсник

розв’язавши яку, отримуємо

Б. Нехай під час вимірювання напруги допущені похибки орієнтовно , тобто , а , тобто . Оцінити струми чотириполюсника.

2. Підставивши ці значення у задану систему рівнянь

після розв’язування одержимо

Як бачимо, достатньо малі похибки вимірювань напруги (± 0,1 %) призвели до дуже великої зміни результатів розрахунку: збільшення першого струму на 216 %, і зменшення другого на 21 %.

Задача 16.Нехай загальний опір електричного кола становить , а опір амперметра . Показ амперметра . Оцінити відносну та абсолютну методичні похибки вимірювання струму, спричинені увімкненням у коло амперметра з ненульовим опором.

Роїв’язання. 1. Використовуючи вираз (6,6), обчислимо відносну методичну похибку вимірювання струму

2. Застосовуючи вираз (6.7), знайдемо абсолютну методичну похибку вимірювання струму

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.